Жаңы саны

2023, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2023, №. 1, Макалалар: 96
Орозобаков А.Т., Саякбаева Б.Б., Аманкулова Н.А., Орозобаков Э.У
ОРТО АЗИЯ АЙМАГЫНДАГЫ СТРАТОСФЕРАЛЫК ОЗОНДУ СПУТНИКТИК МААЛЫМАТТАРГА САЛЫШТЫРУУ МЕНЕН ЖЕР ҮСТҮНӨН ӨЛЧӨӨЛӨР .2023. №. 1. C. 3-13
Орозобаков А.Т., Саякбаева Б.Б., Аманкулова Н.А., Орозобаков Э.У.
ОРТО АЗИЯ АЙМАГЫНДАГЫ СТРАТОСФЕРАЛЫК ОЗОНДУ СПУТНИКТИК МААЛЫМАТТАРГА САЛЫШТЫРУУ МЕНЕН ЖЕР ҮСТҮНӨН ӨЛЧӨӨЛӨР .2023. №. 1. C. 3-13
Байкелова Г.Ш., Майрыкеев А.И.
АЛТЫН ЖЫЛГА КЕНИНИН АЛТЫН КАМТЫГАН РУДАЛАРЫНЫН ФЛОТАЦИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИНЕ МАЙДАЛОО ДАРАЖАСЫНЫН ТААСИРИ .2023. №. 1. C. 14-18
Байкелова Г.Ш., Майрыкеев А.И.
АЛТЫН ЖЫЛГА КЕНИНИН АЛТЫН КАМТЫГАН РУДАЛАРЫНЫН ФЛОТАЦИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИНЕ МАЙДАЛОО ДАРАЖАСЫНЫН ТААСИРИ .2023. №. 1. C. 14-18
Дюшеева Н.С., Элеманова Р.Ш., Мусульманова М.М., Жунушалиева Т.Ш
КЫРГЫЗ ХАЙНАК СҮТҮНӨН АЛЫНГАН СЫР САРЫ СУУНУН АМИНОКИСЛОТА ЖАНА МИКРОЭЛЕМЕНТТҮҮ КУРАМЫ .2023. №. 1. C. 19-24
Дюшеева Н.С., Элеманова Р.Ш., Мусульманова М.М., Джунушалиева Т.Ш.
КЫРГЫЗ ХАЙНАК СҮТҮНӨН АЛЫНГАН СЫР САРЫ СУУНУН АМИНОКИСЛОТА ЖАНА МИКРОЭЛЕМЕНТТҮҮ КУРАМЫ .2023. №. 1. C. 19-24
Мамбеталиев Т.С.
СЕЙСМИКАЛЫК КОРКУНУЧТУ СИСТЕМАЛЫК БААЛОО ЖАНА АЗАЙТУУ МАМИЛЕСИ ЖАНА АНЫ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДОЛОГИЯСЫ .2023. №. 1. C. 25-29
Мамбеталиев Т.С.
СЕЙСМИКАЛЫК КОРКУНУЧТУ СИСТЕМАЛЫК БААЛОО ЖАНА АЗАЙТУУ МАМИЛЕСИ ЖАНА АНЫ ИЗИЛДӨӨ МЕТОДОЛОГИЯСЫ .2023. №. 1. C. 25-29
Турдубаева Ж.А.
ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ВЕБ-ТИРКЕМЕЛЕРИН ИШТЕП ЧЫГУУ .2023. №. 1. C. 30-32
Турдубаева Ж.А.
ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ВЕБ-ТИРКЕМЕЛЕРИН ИШТЕП ЧЫГУУ .2023. №. 1. C. 30-32
Турдубаева Ж.А., Сайдаматов Ш.М
МААЛЫМАТ КООПСУЗДУГУНДАГЫ ВИРУСТАР ЖАНА АНТИВИРУСТУК ПРОГРАММАЛАР .2023. №. 1. C. 33-36
Турдубаева Ж.А., Сайдаматов Ш.М
МААЛЫМАТ КООПСУЗДУГУНДАГЫ ВИРУСТАР ЖАНА АНТИВИРУСТУК ПРОГРАММАЛАР .2023. №. 1. C. 33-36
Калматов У.А., Калматова Б.Ч., Мурсалиев А.К.
МАЙ ТОЛТУРУЛГАН ЭЛЕКТР ШАЙМАНДАРЫНЫН ИШТӨӨ АБАЛЫН АНЫКТООДО (ДИАГНОСТИКА) ӨЛЧӨӨЧҮ АСПАПТАРДЫ ТАНДОО .2023. №. 1. C. 37-40
Калматов У.А., Калматова Б.Ч., Мурсалиев А.К.
МАЙ ТОЛТУРУЛГАН ЭЛЕКТР ШАЙМАНДАРЫНЫН ИШТӨӨ АБАЛЫН АНЫКТООДО (ДИАГНОСТИКА) ӨЛЧӨӨЧҮ АСПАПТАРДЫ ТАНДОО .2023. №. 1. C. 37-40
Акунова С., Мирланова С.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН КАНЫНДАГЫ ЛИПИДДИК АЛМАШУУНУН БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН БААЛОО .2023. №. 1. C. 41-45
Акунова С.О., Мирланова С.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН КАНЫНДАГЫ ЛИПИДДИК АЛМАШУУНУН БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН БААЛОО .2023. №. 1. C. 41-45
Акунова С.О., Таштанбекова Ч.Т.
КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН КАНЫНДАГЫ БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАЛИЗИ .2023. №. 1. C. 46-50
Акунова С.О., Таштанбекова Ч.Т.
КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН КАНЫНДАГЫ БИОХИМИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ АНАЛИЗИ .2023. №. 1. C. 46-50
Алжамбаева Б.Дж., Ахматова А.Т.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН КАЛКАН БЕЗИНИН ИШТЕШИНИН БУЗУЛУШУНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ .2023. №. 1. C. 51-55
Алжамбаева Б.Дж., Ахматова А.Т.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫНЫН КАЛКАН БЕЗИНИН ИШТЕШИНИН БУЗУЛУШУНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ .2023. №. 1. C. 51-55
Бердибекова А.Б., Кененбаева А.М.
ТӨМӨНКҮ АЛА-АРЧА СУУ САКТАГЫЧЫНДАГЫ ОМУРТКАСЫЗ ГИДРОБИОНТТОРДУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2023. №. 1. C. 56-58
Бердибекова А.Б., Кененбаева А.М.
ТӨМӨНКҮ АЛА-АРЧА СУУ САКТАГЫЧЫНДАГЫ ОМУРТКАСЫЗ ГИДРОБИОНТТОРДУН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2023. №. 1. C. 56-58
Самиева Ж.Т., Абдибаитова А.А., Журсунбек кызы С.
ЧАУВАЙ КЕҢ МАССИВИНИН КАЛДЫКТАРЫНЫН КУРАМЫН АНЫКТОО .2023. №. 1. C. 59-65
Самиева Ж.Т., Абдибаитова А.А., Журсунбек кызы С.
ЧАУВАЙ КЕҢ МАССИВИНИН КАЛДЫКТАРЫНЫН КУРАМЫН АНЫКТОО .2023. №. 1. C. 59-65
Таштанбекова Н.Н., Токторалиев Б.А.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ЧЕТ ЖАКАСЫНДА ӨСҮҮЧҮ КАРАЖЫГАЧ ДАРАКТАРЫНЫН САНИТАРДЫК-ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ (Пригородное айылынын мисалында) .2023. №. 1. C. 66-69
Таштанбекова Н.Н., Токторалиев Б.А.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ЧЕТ ЖАКАСЫНДА ӨСҮҮЧҮ КАРАЖЫГАЧ ДАРАКТАРЫНЫН САНИТАРДЫК-ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ (Пригородное айылынын мисалында) .2023. №. 1. C. 66-69
Усубалиев Б.К., Бессонова Т.Б., Аубекерова Н.Г., Барыктабасова С.А.
ЖАЗДЫК АРПАНЫН СОРТТОРУН СЕЛЕКЦИЯЛЫК БААЛОО .2023. №. 1. C. 70-73
Усубалиев Б.К., Бессонова Т.Б., Аубекерова Н.Г., Барыктабасова С.А.
ЖАЗДЫК АРПАНЫН СОРТТОРУН СЕЛЕКЦИЯЛЫК БААЛОО .2023. №. 1. C. 70-73
Белекова Б.Ж., Токторалиев Б.А.
АЛА-АРЧА КАПЧЫГАЙЫНДА ӨСҮҮЧҮ ТЯНЬШАНЬ КӨК КАРАГАЙЛАРЫНЫН (Picea Schrenkiana Fisch.et.Mey.) САНИТАРДЫК-ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ .2023. №. 1. C. 74-78
Белекова Б.Ж., Токторалиев Б.А.
АЛА-АРЧА КАПЧЫГАЙЫНДА ӨСҮҮЧҮ ТЯНЬШАНЬ КӨК КАРАГАЙЛАРЫНЫН (Picea Schrenkiana Fisch.et.Mey.) САНИТАРДЫК-ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ .2023. №. 1. C. 74-78
Калдыбаев Б.К., Ибраева К.Б., Бекишова А.Н., Кочорова Н.К.
КАРАКОЛ ШААРЫНЫН ТОПУРАКТАРЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОГЕОХИМИЯЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨ .2023. №. 1. C. 79-82
Калдыбаев Б.К., Ибраева К.Б., Бекишова А.Н., Кочорова Н.К.
КАРАКОЛ ШААРЫНЫН ТОПУРАКТАРЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОГЕОХИМИЯЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨ .2023. №. 1. C. 79-82
Ташматова Н.К., Смаилов Э.А., Токоев А., Смаилова Х.Э
БАТКЕН ОБЛАСТЫНДАГЫ КҮРҮЧТҮН ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ ЖАНА САПАТ ФАКТОРЛОРУ .2023. №. 1. C. 83-87
Ташматова Н.К., Смаилов Э.А., Токоев А., Смаилова Х.Э.
БАТКЕН ОБЛАСТЫНДАГЫ КҮРҮЧТҮН ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫ ЖАНА САПАТ ФАКТОРЛОРУ .2023. №. 1. C. 83-87
Уметалиева Н.К., Шамшиев Б.Н.
БИШКЕК ШААРЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАШЫЛДАНДЫРЫЛГАН АЙМАКТАРЫНЫН БАДАЛ-ДАРАКТАРЫН ИНВЕНТАРИЗАЦИЯЛОО .2023. №. 1. C. 88-93
Уметалиева Н.К., Шамшиев Б.Н.
БИШКЕК ШААРЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАШЫЛДАНДЫРЫЛГАН АЙМАКТАРЫНЫН БАДАЛ-ДАРАКТАРЫН ИНВЕНТАРИЗАЦИЯЛОО .2023. №. 1. C. 88-93
Уметалиева Н.К., Шамшиев Б.Н.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАСАЛМА ЖАНА ТАБИГЫЙ ШАРТТАРЫНДА АКЧЕЧЕК ДАРАГЫНЫН ТҮШҮМДҮҮЛҮГҮ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВДҮҮ СОРТТОРУ .2023. №. 1. C. 94-97
Уметалиева Н.К., Шамшиев Б.Н.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАСАЛМА ЖАНА ТАБИГЫЙ ШАРТТАРЫНДА АКЧЕЧЕК ДАРАГЫНЫН ТҮШҮМДҮҮЛҮГҮ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВДҮҮ СОРТТОРУ .2023. №. 1. C. 94-97
Мурзалиев А.Дж., Нурбеков Т.Н., Суеркулов Э.С., Джумабаев Н
ЭРТЕ КЕЧИКТИРИЛГЕН ИМПЛАНТАЦИЯ ЖАНА АЛЬВЕОЛЯРДЫК СӨӨКТҮН ДЕФЕКТТЕРИН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ .2023. №. 1. C. 98-103
Мурзалиев А.Дж., Нурбеков Т.Н., Суеркулов Э.С., Джумабаев Н.
ЭРТЕ КЕЧИКТИРИЛГЕН ИМПЛАНТАЦИЯ ЖАНА АЛЬВЕОЛЯРДЫК СӨӨКТҮН ДЕФЕКТТЕРИН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ .2023. №. 1. C. 98-103
Турузбекова Б.Д.
БИШКЕКТЕ ИНСУЛЬТТАН КИЙИН БЕЙТАПТАРДЫ ЭРТЕ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ БОЮНЧА КООМЧУЛУКТУН МААЛЫМДООСУ .2023. №. 1. C. 104-106
Турузбекова Б.Д.
БИШКЕКТЕ ИНСУЛЬТТАН КИЙИН БЕЙТАПТАРДЫ ЭРТЕ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ БОЮНЧА КООМЧУЛУКТУН МААЛЫМДООСУ .2023. №. 1. C. 104-106
Шабыкеева А.Э.
ЗЫЯНДУУ ШИШИКТЕР МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРГА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КАМКОРДУК (адабиятка сереп) .2023. №. 1. C. 107-109
Шабыкеева А.Э.
ЗЫЯНДУУ ШИШИКТЕР МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРГА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КАМКОРДУК (адабиятка сереп) .2023. №. 1. C. 107-109
Байтелиева А.К., Турдумамбетова Г.К., Ахметова Р.Х., Усубалиева Э.У., Өмүралиева Г.О.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ БАЛДАРДЫН КУРГАК УЧУК ИНФЕКЦИЯСЫН АЛДЫН АЛА ДАРЫЛООНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ .2023. №. 1. C. 110-112
Байтелиева А.К., Турдумамбетова Г.К., Ахметова Р.Х., Усубалиева Э.У., Омуралиева Г.О.
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ КУРАКТАГЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ БАЛДАРДЫН КУРГАК УЧУК ИНФЕКЦИЯСЫН АЛДЫН АЛА ДАРЫЛООНУН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ .2023. №. 1. C. 110-112
Эфилти Э., Жумгалбеков А.Ж.
«МУГАЛИМДЕРДИН ТЕХНОСТРЕССТИК ДЕҢГЭЭЛДЕРИН АНЫКТОО ШКАЛАСЫН» КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ АДАПТАЦИЯЛОО: ВАЛИДДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ИШЕНИМДҮҮЛҮГҮН АНЫКТОО .2023. №. 1. C. 113-117
Эфилти Э., Жумгалбеков А.Ж.
«МУГАЛИМДЕРДИН ТЕХНОСТРЕССТИК ДЕҢГЭЭЛДЕРИН АНЫКТОО ШКАЛАСЫН» КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ АДАПТАЦИЯЛОО: ВАЛИДДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ИШЕНИМДҮҮЛҮГҮН АНЫКТОО .2023. №. 1. C. 113-117
Мырзабек уулу У
«ЖАШЫЛ» МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР .2023. №. 1. C. 118-121
Алиханов А.А.
САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУК АЙМАКТЫК ЭКОНОМИКАНЫ ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗИ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 122-126
Алиханов А.А.
САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУК АЙМАКТЫК ЭКОНОМИКАНЫ ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗИ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 122-126
Алиханов А.А., Осмонов З.А.
САНАРИПТЕШТИРҮҮ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ МЕХАНИЗМИ .2023. №. 1. C. 127-131
Ташматова Н.К., Смаилов Э.А., Токоев А.
БАТКЕН КҮРҮЧҮН ОПТИМАЛДУУ МӨӨНӨТТӨ ӨСТҮРҮҮ ЖАНА АНЫН ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУККА ТААСИРИ .2023. №. 1. C. 132-135
Озюрт Ж., Манасова Г.
КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨСҮНДӨ АЯЛДЫН СТАТУСУН АНЫКТООЧУ ФАКТОРЛОР .2023. №. 1. C. 136-139
Эстебес кызы Ж., Кадыралиев М.Т
ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА АЙЫЛДЫК ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ДЕМ БЕРҮҮ БОЮНЧА НОРВЕГИЯНЫН ТАЖРЫЙБАСЫ .2023. №. 1. C. 140-144
Эстебес кызы Ж., Кадыралиев М.Т
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЙЫЛДЫК ТУРИЗМДИ ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКТОРЛОРУ .2023. №. 1. C. 145-149
Конур уулу Б., Исмаилов А.Э., Мурзаканов М.А.
СОТТУК ЭКСПЕРТИЗА ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА КЫЛМЫШ ИШТЕРИН ИЛИКТӨӨДӨ АНЫН ОРДУ .2023. №. 1. C. 150-153
Кубатов И.И.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА УЛУТТУК КООПСУЗДУК ТУТУМУН АДМИНИСТРАТИВДИК-УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ .2023. №. 1. C. 154-157
Кармышаков М.А., Токтакун кызы Г.
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН БАНКРОТТУГУ: УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУНУН ЖАНА УКУК КОРГОО ПРАКТИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2023. №. 1. C. 158-161
Сатывалдиев Ы.
СОТТУН ЧЕЧИМИНИН УКУКТУК КҮЧҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮНҮН МАҢЫЗЫ .2023. №. 1. C. 162-165
Токтакун кызы Г.
КЫРГЫЗСТАНДА НОТАРИАТ ИНСТИТУТУНУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ФУНКЦИЯЛАРЫ .2023. №. 1. C. 166-169
Утанов К.К., Ибраимов Б.З., Маматова А.А.
ҮЙ-БҮЛӨ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК КОРГООНУН ОБЪЕКТИСИ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 170-173
Анарбекова В.Э., Умуркулова Ч.Ж.
ЭР СОЛТОНОЙ – КАЛМАК БАСКЫНЧЫЛЫГЫНА КАРШЫ КҮРӨШТҮН КӨРҮНҮКТҮҮ БААТЫРЫ .2023. №. 1. C. 174-177
Пасанова К.Б.
САЛТТУУ КЫРГЫЗ КООМУНДАГЫ БУКАРА КАТМАРЫ (XIX кылымдын экинчи жарымы – XX кылымдын башы) .2023. №. 1. C. 178-181
Алымбаев А.М.
ТЕҢИР ДҮЙНӨТААНЫМЫНЫН ДУАЛИСТТИК МҮНӨЗҮ .2023. №. 1. C. 182-186
Алымбаев А.М.
ТЕҢИР ТЕОНИМИ ЖАНА АНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК АНЫКТАМАЛАРЫ .2023. №. 1. C. 187-191
Закиров У.А.
ФРАНЦИЯ ИСКУССТВОСУ ЖАНА КӨРКӨМ МАДАНИЯТЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК КУБУЛУШТАРЫ .2023. №. 1. C. 192-196
Эркинбеков К.Э.
КЫРГЫЗ ЭТНИКАЛЫК САЯСАТЫНЫН ОБЪЕКТИВДYY НЕГИЗДЕРИ .2023. №. 1. C. 197-200
Эркинбеков К.Э.
МАМЛЕКЕТ ЭТНОСТУН УЮШУЛУШУНУН ЭФФЕКТИВДYY ФОРМАСЫ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 201-204
Мааданбеков Э.М
МУЗЫКАЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА СОЛЬФЕДЖИО САБАГЫНЫН ТАРЫХЫЙ ОРДУ .2023. №. 1. C. 205-209
Рысманов Т.О.
ФРАНЦ ШУБЕРТТИН ӨМҮРҮ, МУЗЫКАСЫ ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ .2023. №. 1. C. 210-214
Канафина Г.Е., Чумаченко Т.Н., Курмангали А.К., Байтурбаева А.Т.
КАЗАКСТАН ПРЕЗИДЕНТИ КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВДИН СОЦИАЛДЫК САЯСАТЫ .2023. №. 1. C. 215-218
Канафина Г.Е., Чумаченко Т.Н., Шокенов Б.С., Менилбаев Г.А., Толегенов Т.З.
КАЗАКСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮСҮНҮН МОДЕЛДЕРИ .2023. №. 1. C. 219-222
Дуйшекеева А.Т., Кырбаш кызы А.
УЛУТТУК ТЕЛЕРАДИОБЕРҮҮ КОРПОРАЦИЯСЫНЫН КЕНИРИ ФОРМАТТАГЫ РАДИОУКТУРУУЛАРЫН БАШКАРУУНУ ЖАНА СТРУКТУРАНЫ ӨРКҮНДӨТҮҮ КОНТЕКСТИНДЕ .2023. №. 1. C. 223-226
Маматжанова З.М.
МЕДИАТЕКСТ ЗАМАНБАП МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН НЕГИЗГИ ТИЛДИК БИРДИГИ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 227-230
Маматжанова З.М., Мамырова М.К., Умарова А.А.
МЕДИАТЕКСТ ЖУРНАЛИСТТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН НЕГИЗГИ ЭЛЕМЕНТИ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 231-234
Айтиева Ш.Дж.
МЕДИЦИНАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДА «БИОЭТИКАНЫ» ОКУТУУ .2023. №. 1. C. 235-237
Акматов К.К., Мамырова А.Ю.
«АДАБИЙ КӨРКӨМ ТЕКСТ» ТҮШҮНҮГҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2023. №. 1. C. 238-240
Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Калматаева Б.Б.
ТРЕНИНГ АРКЫЛУУ ОКУТУУ ЫКМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ .2023. №. 1. C. 241-244
Беркимбаев К.М., Ниязова Г.Ж., Кошанова Г.Д
КОММУНИКАТИВДИК ИЙКЕМДҮҮ КӨНДҮМДӨРДҮ КЕЛЕЧЕК IT АДИСТЕР ҮЧҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЫКМАЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ .2023. №. 1. C. 245-247
Жакышова Б.Ш., Абдыкеримова К.Ш., Сабырбекова С.Ш.
ХИМИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ПРЕДМЕТТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДА БААЛОО СИСТЕМАСЫНЫН ОРДУ .2023. №. 1. C. 248-251
Жылкычиев И.Р.
ТАЭКВОНДИСТТЕРДИН МОРАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯЛЫК ТУРУКТУУЛУГУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ ЫКМАСЫ .2023. №. 1. C. 252-256
Жылкычиев И.Р.
АТААНДАШТЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК ТАЭКВОНДИСТТИ ДАЯРДООНУН НАТЫЙЖАЛУУ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ .2023. №. 1. C. 257-261
Идаева А.Б., Баитова Ф.Т
КАНЫКЕЙ – «ТАТЫКТУУ АЯЛЗАТЫНЫН» ИДЕАЛЫ .2023. №. 1. C. 262-266
Исмаилов А.Э., Апишова А.Р., Мирзаева М.Р.
ОКУТУУНУН ТЕГЕРЕК СТОЛ ЫКМАСЫ .2023. №. 1. C. 267-271
Курманкулов Ш.Ж., Боргемикова А.С., Таштанбекова Т.Т.
«МОЗАИКА» ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМАСЫН БАШКАЧА КОЛДОНУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ .2023. №. 1. C. 272-276
Курманкулов Ш.Ж., Конокбаева З.Р., Назарбаева Н.Ш.
ТАБИГЫЙ-МАТЕМАТИКАЛЫК ПРЕДМЕТТЕРДИ СУРОО ШАРТЫН ТҮЗҮП ОКУТУУ .2023. №. 1. C. 277-280
Матазимов Н.К.
КЫРГЫЗ УЛУТТУК СПОРТТУК КҮРӨШҮ БОЮНЧА КАЛЫСТАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК МОДЕЛИ .2023. №. 1. C. 281-284
Матазимов Н.К.
КЫРГЫЗ УЛУТТУК СПОРТТУК КҮРӨШҮ БОЮНЧА КАЛЫСТАРДЫН КЕСИПКӨЙЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ СОЦИАЛДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР .2023. №. 1. C. 285-290
Тагаева Д.А., Талипов А.Т.
ОКУУЧУЛАРДА ТУРМУШТУК МАСЕЛЕЛЕР АРКЫЛУУ ТҮЙҮНДҮҮ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ .2023. №. 1. C. 291-294
Тыныстанова Н.А.
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН «ЭРТЕ КЕЛГЕН ТУРНАЛАР» ПОВЕСТИН VIII КЛАССТА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ОКУТУУ .2023. №. 1. C. 295-298
Укуева Б.К., Мусаева Э.Т.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН АНГЛИС ТИЛ САБАГЫНДА ТЕОРИЯЛЫК ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨР .2023. №. 1. C. 299-302
Мондошов Ш.Н.
КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА МАКАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН МААНИСИ .2023. №. 1. C. 303-306
Женалиева З.А.
ӨТКӨН ЧАК ФОРМАЛАРЫНЫН ТҮРКОЛОГИЯДАГЫ КӨРҮНҮШҮ .2023. №. 1. C. 307-311
Кожобекова Г.С.
«ПАРИЗАТ» ДАСТАНЫ – ТҮМӨНБАЙ БАЙЗАКОВДУН АКЫНДЫК ЖОГОРКУ ДЕҢГЭЭЛДЕ ЧАГЫЛДЫРГАН ЛИРО-ЭПИКАЛЫК ЧЫГАРМА .2023. №. 1. C. 312-315
Шаимкулова О.Р.
ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ИНТЕЛЛИГЕНТ КААРМАНДАР .2023. №. 1. C. 316-319