Жаңы саны

2022, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Редколлегия
 1. Абытов Байболот Капарович, тарых илимдеринин доктору, профессор.
 2. Бабаев Долон Бабаевич, педагогика илимдеринин доктору, профессор.
 3. Берсимбаев Рахметкажы Искендирович, Казакстан Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, биология илимдеринин доктору, профессор (Казахстан).
 4. Борубашов Бекбоосун Ишенбекович, юридика илимдеринин доктору, профессор.
 5. Джуманалиев А.Дж. тарых илимдеринин доктору, профессор.
 6. Джуматаев Мурат Садырбекович, техника илимдеринин доктору, профессор.
 7. Дуйшеналиев Туратбек Болотбекович, физико-математика илимдеринин доктору, профессор.
 8. Жоробеков Ж.Ж. педагогика илимдеринин доктору, профессор.
 9. Жоробекова Ш.М., академик НАН КР, химя илимеринин доктору, профессор.
 10. Изаак С.И., педагогика илимдеринин доктору, профессор (Москва).
 11. Кочербаева А.А., экономика илимдеринин доктору, профессор.
 12. Маткеримов Таалайбек Ысманалиевич, техника илимдеринин доктору, профессор.
 13. Молдоев Э.Э., юридика илимдеринин доктору, профессор.
 14. Мусаев Сыртбай Жолдошович, КР УИА мүчө-корр., филология илимдеринин доктору, профессор.
 15. Син Елисей Елисеевич, педагогика илимдеринин доктору, профессор.
 16. Смаилов Эльтар Абламетович, айыл-чарба илимдеринин доктору, профессор.
 17. Тогусаков О.Т., КР УИА мүчө-корр., философия илимдеринин доктору, профессор.
 18. Токсобаева Бактыгуь Асановна, экономика илимдеринин доктору, профессор.
 19. Турдугулов А.Т., филология илимдеринин доктору, профессор.
 20. Чекеев Асылбек Асакеевич, физико-математика илимдеринин доктору, профессор.
 21. Чортонбаев Тыргоот Джумадиевич, айыл-чарба илимдеринин доктору, профессор.