Жаңы саны

2021, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2021, №. 2, Макалалар: 73
Байтурова Б.Б., Кулматов Т.Н., Анкашов Ы.Б.
ОРТО НАРЫН ӨРӨӨНҮНҮН ЖОГОРКУ БӨЛҮГҮНҮН СУУ РЕСУРСУ .2021. №. 2. C. 3-6
Кожокулов С.С., Байсеитова М.Р., Абышова А.Ж.
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ ТУРИЗМДИН СОЦИАЛДЫК ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ .2021. №. 2. C. 7-11
Саидов М.С.
ТАЖИКСТАНДА КУМ ЖАНА ЧАҢ БОРООНДОР БОЮНЧА КЫРДААЛДЫ ТАЛДОО .2021. №. 2. C. 12-15
Усупаев Ш.Е., Каримов А.А., Мамбеталиев Э., Самибаева А.Ж
КАРА-БАЛТА ЖАНА ЗЕРАВШАН ДАРЫЯ БАССЕЙНДЕРДИН ГЕОЛОГИЯЛЫК КЫРСЫК КОРКУНУЧУ (Кыргызстан, Тажикстан) .2021. №. 2. C. 16-21
Усупаев Ш.Е., Оролбаева Л.Е., Клименко Д.П.
БАССЕЙНДИК ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОЛОГИЯЛЫК-ГЕОНОМИКАЛЫК МОДЕЛДЕР ЖАНА КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧУ СУУ ДАРЫЯСЫНЫН МИСАЛЫНДАГЫ ЖОГОРКУ ЖЕР КАБЫГЫНДАГЫ ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРДИН ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫК КАРТАСЫ .2021. №. 2. C. 22-27
Рудаков С.Э
УЗАК МЕЗГИЛДҮҮ КОМЕТАЛАРДЫН ПАЙДА БОЛУУ БОЖОМОЛУНА КАРАТА ЭСКЕРТҮҮ .2021. №. 2. C. 28-32
Салиева К.Т., Боруева А.С., Шайдуллаева К.Р.
ЖАНГАК МӨМӨЛӨРҮ АДАМДАР ҮЧҮН АЛМАШТЫРЫЛГЫС ПОЛИКАНЫКПАГАН МАЙ КИСЛОТАЛАРЫНЫН АЗЫК БУЛАКТАРЫ .2021. №. 2. C. 33-39
Токтосунов Т.А., Токонова Н.Т
АК-ТЮЗ КЫШТАГЫНА ЖАНА ОРЛОВКА ШААРЫНА ЖАКЫН АЙМАКТАРДА ЖАШАГАН ОМУРТКАЛУУ ЖАНЫБАРЛАРДЫН ГЕМОТОЛОГИЯЛЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2021. №. 2. C. 40-42
Шаршенова Д.С.
КАБАК КӨМҮР КАЗУУ БАССЕЙНИНИН ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫНА БАА БЕРҮҮ .2021. №. 2. C. 48-52
Джумабеков С.А., Насиров У.И., Назиров У.А
БЕЙТАПТАРДЫН БАЛТЫР СӨӨГҮНҮН ДИСТАЛДЫК МЕТАЭПИФИЗИНИН АРТКЫ ЧЕТИНИН СЫНЫКТАРЫНЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО ЫКМАСЫ .2021. №. 2. C. 53-56
Ибраимова А.А.
ТАРАЛГАН ПАРОДОНТИТТИ ЖАНА БҮЙЛӨ РЕЦЕССИЯСЫНЫН АР КАНДАЙ ТҮРЛӨРҮН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООГО ЗАМАНБАП КӨЗ КАРАШ (адабиятка карап чыгуу) .2021. №. 2. C. 57-61
Саякбеков К.С., Саатова Г.М
БАЛАДАГЫ УРЕТРОКУЛОCИНОВИЯЛЫК СИНДРОМДУН (Рейтер синдрому) ИММУНОГЕНЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 2. C. 62-65
Сманалиев М.Д., Рахманов А.Т., Юлдашева Г.И., Сманалиева Д.Д
СТОМАТОЛОГИЯДАГЫ ИЗИЛДӨӨЛӨРДӨ РЕНТГЕН НУРЛАРЫ ЫКМАЛАРЫНЫН ДИАГНОСТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2021. №. 2. C. 66-70
Сманалиев М.Д
БИШКЕК ШААРЫНЫН БИОДЕНТ КЛИНИКАСЫНЫН БЕЙТАПТАРЫНЫН ТИШ ООРУЛАРЫН ДАРЫЛОО ЖАНА ТИШ ИМПЛАНТАЦИЯСЫНА МУКТАЖДЫГЫНЫН ДИНАМИКАСЫ .2021. №. 2. C. 71-75
Тультемиров А.У., Ботбаев А.А., Ботбаев А.А.
ОПТИМИЗАЦИЯЛАНГАН ЭНДОКАПСУЛЯРДЫК МЕХАНИКАЛЫК ФАКОФРАГМЕНТАЦИЯ ТЕХНИКАСЫНЫН КАТАРАКТАНЫН УЛЬТРАҮНДҮҮ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯСЫНДА КОЛДОНУУСУНУН КЕЛЕЧЕГИ .2021. №. 2. C. 76-78
Тультемиров А.У.
КАТАРАКТАНЫН УЛЬТРАҮНДҮҮ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯСЫНДА МЕХАНИКАЛЫК ФАКОФРАГМЕНТАЦИЯНЫН КОЛДОНУШУ .2021. №. 2. C. 79-81
Булгаков А.Л
САТЫП АЛУУЧУЛАРГА ТӨЛӨМДӨРҮН КИЙИНКИГЕ КАЛТЫРУУГА МӨӨНӨТ БЕРҮҮНҮН ЖӨНӨТҮҮЧҮЛӨР ТАРАБЫНАН УЗАРТУУ МАКУЛДАШУУСУ .2021. №. 2. C. 82-85
Досмамбетов А.Б.
ФОНДУЛУК РЫНОК ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗСТАНДА ӨНҮГҮҮ ДЕҢГЭЭЛИ .2021. №. 2. C. 86-90
Исабаева К.Б., Баймаева А.Б., Турдалиева А.Б.
ИШКАНАЛАРДАГЫ АДАМ КАПИТАЛЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮН БААЛОО МЕТОДИКАСЫ .2021. №. 2. C. 91-93
Сагынбекова Б.У.
АЙЫЛ ЧАРБАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2021. №. 2. C. 94-98
Шаршебаев А.А., Бейшеналиева М.И.
МИНЕРАЛДЫК КЕНДЕРДИ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ГЕОТЕХНОЛОГИЯЛЫК МЕТОДУН КОЛДОНУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУНУН ТЕХНИКАЛЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТАЛДООСУ .2021. №. 2. C. 99-103
Арнст А.А.
МЕЙКИНДИКТЕ ӨНҮГҮҮНҮ ЗАМАНБАП САЯСАТЫН ИШКЕ АШЫРУУДА ТРАНСПОРТТУК ФАКТОРДУН РОЛУ .2021. №. 2. C. 104-107
Нурматова А.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН ТЫШКЫ СООДА ИШИНИН ЖАНА ЭКСПОРТТУК ПОТЕНЦИАЛЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 2. C. 108-111
Нурматова А.А.
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИККЕ ТОВАРДЫК ТОПТОР БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКСПОРТТУК ПОТЕНЦИАЛЫ .2021. №. 2. C. 112-116
Кыргызбаева Ж.Ж.
СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ИДЕНТТҮЛҮКТҮН КАЛЫПТАНУУ ТЕОРИЯСЫ .2021. №. 2. C. 117-120
Кыргызбаева Ж.Ж.
ИДЕНТТҮҮЛҮК ТЕОРИЯСЫНЫН КАЛЫПТАНУУСУ .2021. №. 2. C. 121-124
Тологонова Г.Б.
АЙЫЛДАРДАГЫ МААЛЫМАТТЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ТЕҢСИЗДИКТИН АБАЛЫ ЖАНА ӨЗГӨРҮШҮ .2021. №. 2. C. 125-127
Абдыманап уулу Э., Кубатбеков К.Б.
ЖАБЫРЛАНУУЧУЛАРДЫ ЖАНА КҮБӨЛӨРДҮ ТАКТИКАЛЫК-КРИМИНАЛИСТТИК СУРАККА АЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 2. C. 128-132
Аширов Ж.Т., Доолотбеков Б.С.
УКУК ЧЕНЕМДЕРИН ЧЕЧМЕЛӨӨ ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА ТҮРЛӨРҮ .2021. №. 2. C. 133-135
Аширов Ж.Т., Алмазбек уулу Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗҮН-ӨЗҮ БАШКАРУУ ИНСТИТУНУН ЭВОЛЮЦИЯСЫ .2021. №. 2. C. 136-139
Канботоев А.А., Туйбаев Р.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО МЫЙЗАМДАРЫН ЖАКШЫРТУУ ЖОЛДОРУ .2021. №. 2. C. 140-142
Туйбаев Р.Ж., Эгешова А.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮН ӨРКҮНДӨТҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 2. C. 143-146
Сыдыкбекова Ч.
ДЫЙКАН (ФЕРМЕР) ЧАРБАСЫНДАГЫ ЭМГЕКТИ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 2. C. 147-150
Ходос Д.Д.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУНУН МЕХАНИЗМИНИН ТАРЫХЫЙ ӨНҮГҮҮСҮ .2021. №. 2. C. 151-154
Ходос Д.Д.
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК УКУКТУК МАМИЛЕЛЕР ЧӨЙРӨСҮН ЖӨНГӨ САЛУУДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ .2021. №. 2. C. 155-158
Чекирова А.К.
АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ ДҮЙНӨДӨГҮ МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР, АЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА СЕБЕПТЕРИ (укуктук мүнөздөмө) .2021. №. 2. C. 159-163
Ырысбекова Б.Д.
АДАМДАРДЫ УУРДООДО УЮШКАН КЫЛМЫШТУУ ТОПТОРДУН КЫЛМЫШ ИШИНИН ЭТАПТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕ ТУУРАЛУУ .2021. №. 2. C. 164-167
Ырысбекова Б.Д.
ЗОМБУЛУК ЖОЛУ МЕНЕН АДАМ УУРДООНУ ЖАСАГАН АДАМДАРДЫН КОМПЛЕКСТИК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2021. №. 2. C. 168-171
Жаасынбек кызы А.
ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН КЫЛМЫШТУУЛУГУНУН КРИМИНОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМҮ .2021. №. 2. C. 172-174
Алафате Абулайти
КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН 1992-2020-ЖЫЛДАР ИЧИНДЕГИ ЭВОЛЮЦИЯСЫ .2021. №. 2. C. 175-180
Исабаева Н.А.
ПАМИР БАТЫШ ЖАНА ОРУС ОКУМУШТУУЛАРЫНЫН ИЗИЛДӨӨЛӨРҮНДӨ .2021. №. 2. C. 181-186
Кушбакова С.С.
«АЗРЕТИ АЮБ» МИНЕРАЛДЫК БУЛАКТАРЫ – ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНЫН СЫЙМЫГЫ .2021. №. 2. C. 187-190
Магулов М.Б.
АФГАН СОГУШУ ЖАНА АГА КАЗАКСТАНДЫК ЖООКЕРЛЕРДИН КАТЫШУУСУ .2021. №. 2. C. 191-194
Магулов М.Б.
КАЗАКСТАНДЫН ЖАМААТТЫК КООПСУЗДУКТУ САКТООГО КАТЫШУУСУ .2021. №. 2. C. 195-197
Сагынбай кызы Н.
ЕВРАЗИЯЛЫК МЕЙКИНДИКТЕГИ ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ ОРДУ .2021. №. 2. C. 198-201
Сагынбай кызы Н.
КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯНЫН ОРДУ .2021. №. 2. C. 202-205
Таиров К.А., Шеров Ш.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СҮЛҮКТҮ ШААРЫНЫН ТАРЫХЫНАН .2021. №. 2. C. 206-208
Шеров Ш.Б., Таиров К.А.
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНДА .2021. №. 2. C. 209-212
Чороев Т.К., Тилабердиева С.Б.
АХМЕТ ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАНДЫН ӨМҮРҮ ЖАНА ИЛИМИЙ МУРАСЫ .2021. №. 2. C. 213-216
Торомырзаева Ж.Т.
ФИЛОСОФИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРДҮ ЖАКШЫРТУУДА ЖЕКЕ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ДҮЙНӨСҮНҮН КАТЕГОРИЯСЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КЭЭ БИР СУРООЛОР .2021. №. 2. C. 217-220
Торомырзаева Ж.Т.
ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ӨЗҮН-ӨЗҮ РЕАЛИЗАЦИЯЛОО КАТЕГОРИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АСПЕКТ .2021. №. 2. C. 221-224
Барыш Ферхат
ЖАКЫНКЫ ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨ ШАЙЛОО КОМПАНИЯЛАРЫНЫН ЗАМАНБАП САЯСИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2021. №. 2. C. 225-227
Барыш Ферхат
ШАЙЛОО ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАКШЫРТУУДАГЫ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР .2021. №. 2. C. 228-231
Ван Сяохун
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН СУУ МАМИЛЕЛЕРИ .2021. №. 2. C. 232-236
Дононбаева А.А.
БОРБОРДУК АЗИЯ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН БАЖЫ БИРИМДИГИН ТҮЗҮҮНҮН КЕЛЕЧЕГИ .2021. №. 2. C. 237-241
Дононбаева А.А.
БАЖЫ САЯСАТЫН ИЗИЛДӨӨНҮН ТЕОРИЯЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ .2021. №. 2. C. 242-246
Канатбеков Э.К.
«ЖАРАНДЫК КООМДУН» ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТЕРС ТААСИР КАТАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКАРУУЧУ ЭЛИТАЛАРЫНЫН САЯСИЙ МАДАНИЯТЫ ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 2. C. 247-252
Орен Ялчын
БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ «ЖУМШАК КҮЧ» САЯСАТЫ .2021. №. 2. C. 253-255
Орен Ялчын
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ФАКТОРЛОР .2021. №. 2. C. 256-259
Былыкова М.М.
САБАК – ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН СЫНОО АЯНТЧАСЫ .2021. №. 2. C. 260-266
Израйилова А.А.
МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА УЮШТУРУУ-МЕТОДИКАЛЫК ШАРТТАРЫ .2021. №. 2. C. 267-271
Рыскулова Г.У., Досалиева М.М.
КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨСҮНҮН БАЛА ТАРБИЯЛООДОГУ БААЛУУЛУКТАРЫ .2021. №. 2. C. 272-276
Былыкова М.М
СТУДЕНТТЕРДИ АКТИВДЕШТИРҮҮДӨ ОКУТУУНУН ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ЗАРЫЛДЫГЫ .2021. №. 2. C. 277-283
Чоноров Ж.К
АТА-БАБАЛАРЫБЫЗДЫН НАСААТ СӨЗДӨРҮНӨН ТАРБИЯ АЛСАК .2021. №. 2. C. 284-286
Дубанаева С.А., Абирова А.Ы
КЫТАЙ КИНОЛОРУНДАГЫ КААРМАНДАРДЫ МҮНӨЗДӨӨДӨ ДИАЛЕКТИЛЕРДИН РОЛУ .2021. №. 2. C. 287-291
Жанчарбекова С.Ж
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ СОМАТИЗМДЕР .2021. №. 2. C. 292-295
Каратаева С.К.
ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕГИ ДИФТОНГДОРДУН ИЗИЛДЕНИШИНИН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 2. C. 296-301
Турдубаева А.М
КАСЫМАЛЫ ЖАНТӨШЕВДИН «КАНЫБЕК» РОМАНЫНДА ТОЛУК ЖАНА ТОЛУК ЭМЕС СИНОНИМДЕРДИН КОЛДОНУЛУШУ .2021. №. 2. C. 302-305
Турдубаева А.М
ГЛАГОЛЬНЫЕ ВООБРАЖАЕМЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ СЛОВА В РОМАНЕ «ПЛАХА» ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА .2021. №. 2. C. 306-309
Карагулова М.Ш
КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНДАГЫ ЭМОЦИЯЛАРДЫ КОНЦЕПТУАЛДАШТЫРУУ ЖАНА УЛУТТУК КОННОТАЦИЯ .2021. №. 2. C. 310-314
Акматова Д.С
КЫРГЫЗ МИМЕОЛОГИЯСЫНЫН ТАРЫХЫЙ КАЛЫПТАНУУСУ .2021. №. 2. C. 315-318
Акматова Д.С.
ТУУРАНДЫ СӨЗДӨРДҮН ТҮРК ТИЛДЕРИНДЕ ИЗИЛДЕНИШИ .2021. №. 2. C. 319-322
Зайнидинова Г.Ш.
КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ УЗУНДУК ЖАНА АРАЛЫК МААНИСИН БИЛДИРГЕН ЛЕКСИКАЛЫК БИРДИКТЕРДИН ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 2. C. 323-326