Жаңы саны

2023, №: 7

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2022, №. 6, Макалалар: 74
Аблабеков Б.С., Касымалиева А.А., Асанов А.Р
БУССИНЕСКА-ЛЯВАНЫН ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН ЖАРЫМ ОКТОГУ КОШИ МАСЕЛЕСИНДЕГИ БУЛАК ФУНКЦИЯСЫН АНЫКТОО ТЕСКЕРИ МАСЕЛЕСИ ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 6. C. 3-6
Аблабеков Б.С., Муканбетова А.Т.
КОРРЕКТҮҮ ЭМЕС КОЮЛГАН ЖЫЛУУЛУК ӨТКӨРГҮЧТҮН ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН ТЕСКЕРИ УБАКЫТТАГЫ КОШИ МАСЕЛЕСИН КВАЗИИНВЕРСИЯ ЫКМАСЫ МЕНЕН РЕГУЛЯРИЗАЦИЯЛОО .2022. №. 6. C. 7-11
Аксупова А.М., Джамакеева А.Д.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАКТАРЫ БОЮНЧА МАЛДАН АЛЫНГАН АЗЫКТАРДЫН КУРАМЫН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 6. C. 12-18
Асанов А.К., Асиев А.Т., Джусупбекова Н.К., Душенова У.Дж.
КАРАКОЛ ШААРЫНЫН ТУРМУШ ТИРИЧИЛИГИНДЕ ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯНЫН КЕРЕКТЕЛΥΥСΥН ЫКТЫМАЛ-СТАТИСТИКАЛЫК ТАЛДОО .2022. №. 6. C. 19-24
Барылбекова А.Т., Джамакеева А.Дж.
ЧИЙКИ ЫШТАЛГАН ЭТ АЗЫКТАРЫН ӨНДҮРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАГЫ ЗАМАНБАП ТЕНДЕНЦИЯЛАР .2022. №. 6. C. 25-28
Зулпуев З.Б.
ТАМЕКИ ЖАЛБЫРАКТАРЫН ЖЫЙНОО, ТАШУУ ЖАНА КУРГАТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ТАМЕКИ ЧИЙКИ ЗАТЫНЫН САПАТЫНА ТААСИР ЭТҮҮЧҮ ФАКТОРЛОРДУ ТАЛДОО .2022. №. 6. C. 29-35
Зулпуев З.Б., Калчаева З.И., Смаилов Э.А.
ӨНДҮРҮҮЛҮК ЛИНИЯСЫНЫН ӨЗҮНЧӨ ЗОНАЛАРЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН ТАМЕКИНИН ЖАЛБЫРАКТАРЫН КҮН АШЫНДА КУРГАТУУНУН КОЛДОНГОН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТАЛДОО .2022. №. 6. C. 36-40
Кабаев О.Д., Байкелова Г.Ш., Кабаев А.О., Мааткеримова Б.С.
ИНИЛЧЕК РУДАЛЫК ТҮЙҮНҮНҮН СЕЙРЕК КЕЗДЕШҮҮЧҮ МЕТАЛЛ РУДАЛАРЫН (ЛИТИЙ, БЕРИЛЛИЙ, КАЛАЙ) ТҮЗҮҮ ЖАНА ЖАЙГАШТЫРУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ .2022. №. 6. C. 41-45
Калмурзаева Р.Ш., Топчубаев А.Б.
ЖЕР КӨЧКҮ ПРОЦЕССТЕРИН ПАЙДА КЫЛУУЧУ ФАКТОРЛОР (ГҮЛЧӨ-КУРШАБ ЖАНА ТАЛДЫК ДАРЫЯ БАССЕЙНДЕРИНИН МИСАЛЫНДА) .2022. №. 6. C. 46-48
Иманбердиева Н.А., Шаршенбеков С.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК АБАЛЫН ЗАМАНБАП БААЛОО (Бишкек шаарынын макромицеттерин изилдөөнүн мисалында) .2022. №. 6. C. 49-53
Кененбаева А.М., Марасулов А.А., Элчибаева А.З.
КОЁНДОРДУН ЭЙМЕРИОЗУ ЖАНА АЛАРДЫН МЕЗГИЛДИК ТАРКАЛУУСУ .2022. №. 6. C. 54-57
Марасулов А.А., Садырбекова А.А.
ӨСҮМДҮКТӨРДӨГҮ С ВИТАМИНИНИН АНТИОКСИДАНТТЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮН САЛЫШТЫРУУ .2022. №. 6. C. 58-62
Орманова Г.Ж., Ященко Р.В.
КАЗАКСТАНДЫН ЧЫКЫЛДАК КОҢУЗДАРЫНЫН (COLEOPTERA, ELATERIDAE) ТОО ФАУНАСЫ .2022. №. 6. C. 63-67
Орманова Г.Ж., Ященко Р.В.
КАЗАКСТАНДЫН ЖАНА КОӉШУ ӨЛКӨЛӨРДҮН ЧЫКЫЛДАК КОҢУЗДАРЫНЫН (COLEOPTERA, ELATERIDAE) ФАУНАСЫНА САЛЫШТЫРМАЛУУ ТАЛДОО .2022. №. 6. C. 68-75
Токторалиев Б.А., Тынарбек кызы К.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖАНА АНЫН ЧЕТ ЖАКАСЫНДА ӨСҮҮЧҮ ИЙНЕ ЖАЛБЫРАКТУУЛАРДЫН КСИЛОФАГДАРЫ .2022. №. 6. C. 76-79
Калдыбаев Б.К., Кадырова Г.Б., Верещагин А.П.
САРЫ-ЖАЗ ДАРЫЯСЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ БИЙИК ТООЛОРДУН ЭКОСИСТЕМАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 6. C. 80-83
Осмонбетова Д.К.
БИШКЕК ШААРЫНДА ЖАНА ЧҮЙ ОБЛУСУНУН БИР КАТАР КОНУШТАРЫНДА ИЧҮҮЧҮ СУУНУН САПАТЫН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 6. C. 84-92
Токторалиев Б.А., Чыныбекова Т.Б.
БЕШ-ТАШ УЛУТТУК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНДА ЖОК БОЛУП БАРА ЖАТКАН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЗЫЛ КИТЕБИНЕ КИРГЕН ӨСҮМДҮКТӨРДҮН БОТАНИКАЛЫК ФЛОРИСТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2022. №. 6. C. 93-97
Токтосунов Т.А., Каныбекова А.Т.
БИОТЕСТИРЛӨӨ УСУЛУНУН ЖАРДАМЫ МЕНЕН ЫСЫК-КӨЛДҮН КӨЛҮНҮН СУУСУНУН БУЛГАНУУСУН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 6. C. 98-102
Боркоев Б.М., Салиева К.Т.
ЖАНГАК КАБЫКТАРЫНАН АЛЫНГАН БИОСОРБЕНТТЕР .2022. №. 6. C. 103-107
Дубанаева К.Дж., Саркелов Ж.С., Осмонова С.С., Садыбакунова Г.С.
ВАЛИН МЕНЕН НИКЕЛЬ (II) ХЛОРИДИНИН КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕСИН СУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨ 250СДА СИНТЕЗДӨӨ .2022. №. 6. C. 108-113
Намазова Б.С., Байдинов Т.Б.
СuCl2∙2HCONH2 – KCl – H2O CИСТЕМАСЫ 25оСДА ЖАНА КАТУУ ФАЗАЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ .2022. №. 6. C. 114-119
Намазова Б.С., Байдинов Т.Б., Карымшакова Ж.И.
КОБАЛЬТТЫН, ЖЕЗДИН АЦЕТАТТАРЫ, N, N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД ЖАНА СУУДАН ТУРГАН СИСТЕМАЛАРДАГЫ 25о С ДАГЫ ГЕТЕРОГЕНДИК ТЕⱧ САЛМАКТУУЛУКТАРДЫ ЖАНА КАТУУ ФАЗАЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 6. C. 120-126
Сапалова С.А., Байдинов Т.Б.
ScCl3 – C2H5NO2 – H2O СИСТЕМАСЫНДАГЫ 250С ДАГЫ ФАЗАЛЫК ТЕӉ САЛМАКТУУЛУК ЖАНА КАТУУ ФАЗАЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ .2022. №. 6. C. 127-130
Барменбаева М.О., Молдобаева М.С
АЛМАТЫ ШААРЫНЫН ПОЛИКЛИНИКАЛАРЫНЫН ШАРТЫНДА 2-ТИПТЕГИ КАНТ ДИАБЕТИНИН АРТЕРИЯЛЫК ГИПЕРТЕНЗИЯСЫ .2022. №. 6. C. 131-137
Ешиев А.М., Жумакадырова Д.А.
ӨНӨКӨТ ГРАНУЛДАШКАН ПЕРИОДОНТИТТИ ДАРЫЛООНУН ИННОВАЦИЯЛЫК ЫКМАСЫ .2022. №. 6. C. 138-141
Исмарова Г.С.
АРТЕРИАЛДЫК ГИПЕРТЕНЗИЯНЫН ТАРАЛЫШЫНЫН КУРАКТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА ЖАШ АДАМДАРДА ГИПЕРТЕНЗИЯГА КАРШЫ ТЕРАПИЯГА МААЛЫМДУУЛУК МЕНЕН МИЛДЕТТЕНМЕ .2022. №. 6. C. 142-145
Курманбекова Т.Ж., Исакова Ж.А., Токтосунов Т.А., Карипова Н.Т.
КАНТ ДИАБЕТИНИН 2-ТИБИНЕ ЖАКЫНДЫКТЫН ГЕНЕТИКАЛЫК МАРКЕРЛЕРИ .2022. №. 6. C. 146-150
Буларкиева Э.А., Сагымбаев М.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАТОРИЯЛЫК-КУРОРТТУК ЖАНА ДАРЫЛОО-ДЕН СООЛУКТУ ЧЫҢДОО МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ МЕДИЦИНАЛЫК РЕАБИЛИТАЦИЯЛООНУ ИШКЕ АШЫРУУДА КАДРДЫК РЕСУРСТАРДЫ ТАЛДОО ЖАНА АЛАРДЫ ОПТИМАЛДАШТЫРУУ ЖОЛДОРУ .2022. №. 6. C. 151-155
Буларкиева Э.А., Сагымбаев М.А.
КЫРГЫЗ КУРОРТОЛОГИЯ ЖАНА КАЛЫБЫНА КЕЛТИРИП ДАРЫЛОО ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУНУН ФИНАНСЫЛЫК РЕСУРСТАРЫН ТАЛДОО .2022. №. 6. C. 156-161
Досалиева М.М.
ЛИЧНОСТТУН КАЛЫПТАНЫШЫНДА КЫРГЫЗ ЭЛДИК КААДА-САЛТТАРДЫН РОЛУ .2022. №. 6. C. 162-165
Абдыжалиева А.С.
УЮМДАГЫ ЧЫР-ЧАТАКТАРДЫ ЧЕЧҮҮНҮН ЖОЛДОРУ .2022. №. 6. C. 166-169
Исаев М.А.
ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИ КАРЖЫЛООНУН ЫКМАЛАРЫ ЖАНА ФОРМАЛАРЫ .2022. №. 6. C. 170-173
Исаев М.А., Кожошев А.О.
ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСТИН РЕГИОНДУК ФИНАНСЫЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫН ТҮЗҮҮНҮН НЕГИЗДЕРИ .2022. №. 6. C. 174-177
Токтомаматова Н.К., Кантороева А.К., Арзиева Ж.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨНӨР ЖАЙ СЕКТОРУНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК МЕНЧИК ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 6. C. 178-182
Токтомаматова Н.К. Кантороева А.К. Арзиева Ж.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МУНИЦИПАЛДЫК МЕНЧИКТИ БАШКАРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН БААЛОО ЖАНА АНЫ ЖОГОРУЛАТУУНУН ЖОЛДОРУ .2022. №. 6. C. 183-187
Кадыралиев М.Т., Эстебес кызы Ж.
ЕВРОПА ӨЛКӨЛӨРҮНҮН МИСАЛЫНДА АЙЫЛ ТУРИЗМИН ӨНҮКТҮРҮҮ .2022. №. 6. C. 188-194
Кубатбек уулу Н.
МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮК МАМЛЕКЕТ МЕНЕН ЖЕКЕ СЕКТОРДУН ӨЗ АРА АРАКЕТИНИН ФОРМАСЫ КАТАРЫ .2022. №. 6. C. 195-197
Кубатбек уулу Н
МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮКТҮН КОЛДОНУЛУШУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 6. C. 198-201
Мамытова А.Б., Омурбеков А.Т.
ЭКОНОМИКАЛЫК ИШ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КЫЛМЫШТАРДЫН ЖАЗЫК-УКУКТУК КВАЛИФИКАЦИЯСЫНДА КЫЛМЫШ ОБЪЕКТИСИНИН МААНИСИ .2022. №. 6. C. 202-206
Турдубаев А.Ж
КООПСУЗДУК ТҮШҮНҮГҮНҮН АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 6. C. 207-210
Турдубаев А.Ж.
КООПСУЗДУК ЖАНА УЛУТТУК КООПСУЗДУК ТҮШҮНҮКТӨРҮНҮН АЙЫРМАЛАНЫШЫ .2022. №. 6. C. 211-214
Мааткеримова Д.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРЛЕРДИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО БОЮНЧА АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР .2022. №. 6. C. 215-219
Сайфутдинова О.Б.
БОРБОРДУК АЗИЯ ЭЛДЕРИНИН АК ГВАРДИЯЧЫЛАР ЖАНА БАСМАЧЫЛАРГА КАРШЫ КҮРӨШҮ .2022. №. 6. C. 220-223
Сайфутдинова О.Б.
ОРТО АЗИЯ ЭЛДЕРИНИН ГРАЖДАНДЫК СОГУШТАГЫ БОШТОНДУК ҮЧҮН КҮРӨШТӨГҮ РОЛУ .2022. №. 6. C. 224-227
Келдыбеков М.Б.
КАЗАК ЖАНА КЫРГЫЗ ЭТНОСТОРУНУН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ УЮМУНУН АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 6. C. 228-230
Келдыбеков М.Б
ЕСИМ-ХАНДЫН БАШКАРУУ МЕЗГИЛИНДЕГИ КАЗАК-КЫРГЫЗ ЭТНО-САЯСИЙ МАМИЛЕЛЕРИНИН МҮНӨЗҮ .2022. №. 6. C. 231-234
Абдыраева Ж.Д.
КЫРГЫЗСТАН ЖАНА БОЛОН ПРОЦЕССИ: КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ (И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мисалында) .2022. №. 6. C. 235-238
Сагынбай кызы Н.
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРИМДИКТЕГИ БАЖЫ СОЮЗУНУН КАЛЫПТАНЫШЫ .2022. №. 6. C. 239-243
Акматалиев А.Т.
РУХАНИЙЛИК ТYШYНYГYНYН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ .2022. №. 6. C. 244-246
Акматалиев А.Т., Эркебаев Э.М., Калбердиева М.К.
АДЕП-АХЛАКТЫК БААЛУУЛУКТАРДЫН СТРУКТУРАЛЫК ЭЛЕМЕНТТЕРИ .2022. №. 6. C. 247-249
Тоголоков А.М.
ПОСТСОВЕТТИК МЕЗГИЛДЕГИ БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ИСЛАМДЫК РАДИКАЛДЫК КЫЙМЫЛДАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2022. №. 6. C. 250-253
Эсеналиев Т.Д., Усманов М.У., Неелова Н.Н., Султаналиев А.Ж., Исаков Г.С.
ДҮЙНӨНҮН КӨЧМӨН ЭЛДЕРИНИН ОЮНДАРЫ .2022. №. 6. C. 254-260
Эсеналиев Т.Д., Усманов М.У., Неелова Н.Н., Султаналиев А.Ж., Исаков Г.С.
АЛТАЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНЫН ЭЛДЕРИНИН КӨЧМӨН САЛТТАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ БОРБОРДУК ЕВРАЗИЯ ЭЛДЕРИНИН ОЮНДАРЫНЫН СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ .2022. №. 6. C. 261-266
Султанбеков К.Ч., Аалиева Ч.Т
КОРРУПЦИЯ СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ КӨРҮНҮШ КАТАРЫ .2022. №. 6. C. 267-270
Алиева Аида Ахлиман гызы
СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТЕРИНЕ КАРАТА БЕРИЛГЕН АДАБИЯТТАРГА МАСЕЛЕНИ КОЁ БИЛҮҮЛӨРҮ .2022. №. 6. C. 271-273
Анаркулов Х.Ф., Баймуратов К.К.
АСКЕРГЕ ЧАКЫРУУГА ЧЕЙИНКИ ДЕНЕ ТАРБИЯ ПРОЦЕССИНДЕ ЖАШТАРДЫ (ОКУУЧУЛАРДЫ) ОКУТУУНУН НАТЫЙЖАЛАРЫН АНЫКТОО ЫКМАЛАРЫ .2022. №. 6. C. 274-277
Бабаева Лейла Фуад гызы
ОКУТУУЧУ-СТУДЕНТ МАМИЛЕСИН НАТЫЙЖАЛУУ ОРНОТУУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ТОЛЕРАНТТУУЛУКТУ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН МААНИЛҮҮ ШАРТЫ КАТАРЫ .2022. №. 6. C. 278-281
Жумабаева Д.С.
НИКЕ ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨ ИНСТИТУТТАРЫНЫН ТАРЫХЫЙ-МАДАНИЙ ӨНҮГҮШҮ .2022. №. 6. C. 282-287
Исмайлова Сабина Атамали гызы
ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ VIII-IX КЛАССТАРДАГЫ БИОЛОГИЯ САБАКТАРЫНДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2022. №. 6. C. 288-292
Исмайлова Эльнара Атамали гызы
СТУДЕНТТЕРДИН СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ОКУУ ПРОГРАММАЛАРЫН ЖАНА ОКУУ КИТЕПТЕРИН ТАЛДОО .2022. №. 6. C. 293-297
Кожомбердиева К.
ОКУУ-ТААНЫП БИЛҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ, АНЫН МҮНӨЗДҮҮ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ .2022. №. 6. C. 298-301
Кожомбердиева К
ПЕДАГОГИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН СТИЛДЕРИН МУГАЛИМДЕРДИН ЧЕБЕРЧИЛИГИН БААЛООДО ПАЙДАЛАНУУ .2022. №. 6. C. 302-305
Кошматова Ж.Ж., Саматова А.А., Шеров Ш.Б., Эргешали кызы А.
БАЛДАРДЫН ДЕН-СООЛУГУНА ЖАНА АҢ-СЕЗИМДИК ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИНЕ СӨЗДӨРДҮН ТААСИРИ .2022. №. 6. C. 306-309
Орусбаева Д.Н.
ОКУУЧУЛАРДЫН ГЛОБАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ҮЧҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ЫКМАЛАР .2022. №. 6. C. 310-313
Саматова А.А., Шеров Ш.Б., Кошматова Ж.Ж., Эргешали кызы А.
ЭНЕНИН КУРСАГЫНДАГЫ БАЛАНЫН ФИЗИОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ТОЛУК КАНДУУ ӨРЧҮҮСҮНӨ АТА-ЭНЕЛЕРДИН ТААСИРИ .2022. №. 6. C. 314-316
Сатибай уулу Б., Эшаров Э.А., Аркабаев Н.К., Курманбек уулу Т.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДАГЫ ИНФОРМАТИКА КУРСУНДА ТОЛУКТАЛГАН РЕАЛДУУЛУК-ТЕХНОЛОГИЯСЫ ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИСИ ЖАНА ОКУТУУ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ .2022. №. 6. C. 317-319
Саттарова А.Т.
ЖАҢЫЛМАЧ ЖАНА КАЛП ЖАНРЫН ОКУТУУ БАЛА ТАБИЯТЫН СЕЗИМТАЛДЫККА ТАРБИЯЛАЙТ .2022. №. 6. C. 320-323
Саттарова А.Т., Каримбаева Т.М.
КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВДУН АЛГАЧКЫ ОКУУ КИТЕБИНДЕ БАЛДАР ЫРЛАРЫНЫН БЕРИЛИШИ .2022. №. 6. C. 324-329
Сулайманова Г.Ж., Кудайбердиева Г.Г.
АНГЛИС ТИЛИН ОКУТУУДАГЫ РЕГИОНАЛДЫК ЖАНА УЛУТТУК БААЛУУЛУКТАРДЫН ОРДУ .2022. №. 6. C. 330-333
Акылбекова А.А.
АЙТЫШТЫН ТҮРЛӨРҮНДӨГҮ ПОРТРЕТТИК СҮРӨТТӨӨЛӨРДҮН КӨРКӨМ ИШТЕЛИШИ (алым-сабак жана табышмак айтыштардын мисалында) .2022. №. 6. C. 334-337
Акылбекова А.А.
ТАМАШАЛУУ АЙТЫШТАРДАГЫ ПОРТРЕТТИК СҮРӨТТӨӨЛӨРДҮН ФУНКЦИЯСЫ .2022. №. 6. C. 338-341
Ормонова С
ЭГЕМЕНДИК МЕЗГИЛДЕГИ АЙТЫШТАГЫ САТИРА МЕНЕН ЮМОР .2022. №. 6. C. 342-344
Ормонова С.
СОВЕТ МЕЗГИЛИНДЕГИ АЙТЫШТАРДАГЫ САТИРА МЕНЕН ЮМОР .2022. №. 6. C. 345-347