Жаңы саны

2020, №: 1

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Авторлорго

Жарыялоого бериле турган макаланы даядоо сунуштары *.pdf форматында: Сунуштар

Макалаларды карап чыгуу тартиби *.pdf форматында: Рецензиялоо

Жарыялоо этикасы *.pdf форматында: Жарыялоо этикасы

Басып чыгаруу баалары *.pdf форматында: Баалар