Жаңы саны

2022, №: 3

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2021, №. 9, Макалалар: 68
Нурсеитова А.М
АТОМДУК ЭМИССИЯЛЫК СПЕКТРАЛДЫК АНАЛИЗ ҮЧҮН ҮЛГҮЛӨРДҮ ИЗИЛДӨӨ .2021. №. 9. C. 3-5
Байкелова Г.К., Кабаев О.Д., Майрыкеев А.И.
АЛТЫН-ЖЫЛГА КЕНИНИН РУДАСЫНЫН МИНЕРАЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮН ИЗИЛДӨӨ .2021. №. 9. C. 6-11
Байманкулов А.Т., Бегалин А.Ш., Кулмагамбетов Э.Ж.
ЛАЗЕРДИК КӨП ФУНКЦИОНАЛДУУ ШАЙМАНДАРДЫН МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮН САЛЫШТЫРМАЛУУ ТАЛДОО .2021. №. 9. C. 12-15
Момунова Г.А., Тешебаева З.А., Төлөмүшов Т.П
БАТКЕН ӨРҮГҮНӨН ӨРҮК КУРУТ ДАЯРДОО ТЕХНОЛОГИЯСЫ .2021. №. 9. C. 16-19
Жалалдинов М.М., Дуйшоев С.Д., Турабыев Ч.К
ТООЛУУ АЙМАКТАГЫ АВТОУНАА ЖОЛДОРУНДАГЫ ЖЕР АЛДЫНАН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨРДҮН БУЗУЛУШ СЕБЕПТЕРИН АНЫКТОО ЖАНА СЕЙСМИКАЛЫК ТУРУКТУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ .2021. №. 9. C. 20-24
Кыдырова Г.Ш., Кыдырова Л.Ш.
ТҮШТҮК-ФЕРГАНА СЕЙСМОГЕНДИК АЙМАКТАГЫ ЖЕР ТИТИРӨӨ КУБУЛУШТАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨ КӨРҮНҮШТӨРҮ .2021. №. 9. C. 25-31
Молдошев А.М., Мусурманова Н.А.
ФОСФОР ЖАНА АНЫН КОШУЛМАЛАРЫ ТЕМАСЫН ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ТААНЫП-БИЛҮҮ АКТИВДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2021. №. 9. C. 32-34
Муратбекова Э.К., Долаз М.
КЫРГЫЗСТАНДА ӨСТҮРҮЛГӨН МӨМӨ-ЖЕМИШТЕРДЕН БОЁКТОРДУ АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН НЕГИЗИНДЕ ЖҮН БУЛАСЫН БОЁО .2021. №. 9. C. 35-40
Саитова А., Конурбаева М.У., Бобушова С.Т.
TRICHODERMA LIGNORIUM КОЗУКАРЫНЫН FUSARIUM ПАТОГЕНДИК КОЗУКАРЫНГА КАРАТА КАРШЫ АНТИФУНГАЛДЫК КАСИЕТИ .2021. №. 9. C. 41-46
Дарыбек уулу Д., Самиева Ж.Т., Камилова Л.Т
АЙЫЛ ЧАРБА ӨСҮМДҮКТӨРҮН ЗЫЯНКЕЧТЕРДЕН ЖАНА ИЛДЕТТЕРДЕН КОРГООНУН ЫКМАЛАРЫ, КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА ЖОЛДОРУ .2021. №. 9. C. 47-50
Сакбаева З.И., Калаева Г.С.
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНДАГЫ ЖАҢГАК-МӨМӨ ТОКОЮНУН ТОПУРАГЫНЫН АСЫЛДУУЛУГУНА ГЛЮКОЗИДАЗА ФЕРМЕНТИНИН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 9. C. 51-54
Буларкиева Э.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАТОРДУК-КУРОРТТУК ЖАНА ДЕН-СООЛУКТУ ЧЫҢДОО МЕКЕМЕЛЕРИНДЕГИ МЕДИЦИНАЛЫК РЕАБИЛИТАЦИЯНЫ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН КАДРДЫК РЕСУРСТАРЫН АНАЛИЗДӨӨ .2021. №. 9. C. 55-58
Джаманкулова Ф.С., Сорокин А.А., Эшалиева А.С., Кибец Е.А., Назаралиева С.Б.
АЯЛДАРДАГЫ ТҮЙҮЛДҮКТҮН ТУБАСА КЕМТИКТЕРИНИН ӨНҮГҮШҮНҮН ТОБОКЕЛДИК ФАКТОРЛОРУНА БАА БЕРҮҮ ЖАНА АЛАРДЫ АНТЕНАТАЛДЫК БОЛЖОЛДОО .2021. №. 9. C. 59-64
Исмаилова Ф.У., Каратаев М.М., Алдашукуров Ы.А.
КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСЫНЫН УЧУРУНДА ОШ ШААРЫНЫН МЕДИЦИНАЛЫК ТЕЗ ЖАРДАМ БОРБОРУНУН РОЛУ .2021. №. 9. C. 65-68
Исраилова Д.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ ОБЛУСУНДАГЫ ЖАЛПЫ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ДАРЫГЕРЛЕР ПРАКТИКАСЫНДАГЫ РЕСПИРАТОРДУК ООРУЛУУЛАРДЫН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2021. №. 9. C. 69-71
Касиев Н.К., Тургуналы кызы Г.
МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕДЖДИН СТУДЕНТТЕРИНИН КЕСИП ТАНДООДОГУ МОТИВАЦИЯСЫ .2021. №. 9. C. 72-75
Кудайбергенов Т.И., Ниязов Б.С., Эгенбаев Р.Т., Адылбаева В.А.
ДЕКОМПЕНСАЦИЯЛАНГАН БООР ЦИРРОЗУ МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫН КЫЗЫЛ ӨҢГӨЧТҮН ЖАНА АШКАЗАНДЫН ВАРИКОЗДУК ВЕНАЛАРЫНАН КАН АГУУНУ ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛОО .2021. №. 9. C. 76-79
Кудайбергенов Т.И., Ниязов Б.С., Эгенбаев Р.Т., Ниязова С.Б.
БООР ЦИРРОЗУ МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫН КЫЗЫЛ ӨҢГӨЧТҮН ЖАНА АШКАЗАНДЫН ВАРИКОЗДУК ВЕНАЛАРЫНАН КАН АГУУНУ ДАРЫЛООНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ .2021. №. 9. C. 80-83
Осомбаева А.М., Алыкулова А.А., Макимбетов Э.М.
ЭМЧЕК БЕЗИНИН ЗАЛАЛДУУ ШИШИГИНЕ ЖАСАЛГАН ОРГАНДЫ САКТООЧУ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН ТҮЗДӨН-ТҮЗ НАТЫЙЖАЛАРЫ .2021. №. 9. C. 84-87
Чойбекова К.М., Джумалиева Г.А., Касымова Р.О., Алымбаев А.С.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СТОМАТОЛОГИЯЛЫК САЛАМАТТЫК САКТОО УЮМДАРЫНЫН МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН ИНФЕКЦИЯЛЫК КОНТРОЛДОО ЧАРАЛАРЫН САКТОО БОЮНЧА СОЦИАЛДЫК ИЗИЛДӨӨСҮ .2021. №. 9. C. 88-92
Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д
КОШ БОЙЛУУЛУКТУН АР КАНДАЙ БАСКЫЧТАРЫНДА ЖАТЫН ЛЕЙОМИОМАСЫ БАР КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ АЛГОРИТМИ .2021. №. 9. C. 93-95
Бейшеналиева М.И
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КИНОИНДУСТРИЯНЫН ТАРЫХЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮСҮ .2021. №. 9. C. 96-101
Джумабаев А.К., Суйуналиева Б.Ш., Жамалов Ш.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИЛИМ КЫЗМАТЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 9. C. 102-105
Джумабаев А.К., Суйуналиева Б. Ш., Жамалов Ш.А.
КЫРГЫЗСТАНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН КЫЗМАТЫН ЖАКШЫРТУУ .2021. №. 9. C. 106-110
Жороева А.М. Райымкулов К.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЫЛКЫ ЧАРБАСЫНДАГЫ ВЕТЕРИНАРДЫК ТЕЙЛӨӨНҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЗЫЯНДАРЫН ЖАҢЫ ШАРТТАРДА БААЛООНУН УСУЛДАРЫ .2021. №. 9. C. 111-115
Кантороева Г.К., Орозбекова Ж.М.
АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА АЛАРДЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТИНЕН КАРЖЫЛООСУ .2021. №. 9. C. 116-119
Кантороева Г.К., Орозбекова Ж.М.
ОШ ШААРЫ ЖАНА ОШ ОБЛУСУ БОЮНЧА КУРУЛУШ СЕКТОРУН КРЕДИТТӨӨ АБАЛЫ ИШКАНАЛАРДЫН МИСАЛЫНДА .2021. №. 9. C. 120-124
Садыралиев Ж., Торогелдиева А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН АДАМДЫК КАПИТАЛЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 9. C. 125-130
Талиев А.А., Култаев Т.Ч
ОПТИМАЛДУУ АКЧА САЛЫМДАРДЫН ЫКМАЛАРЫН ТАЛДОО .2021. №. 9. C. 131-133
Шаршебаев А.А., Кадралиева Д.Т.
РЕГИОНАЛДЫК ФАКТОРЛОРДУ ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ПАЙДАЛУУ КАЗЫНДЫЛАРДЫН КЕНДЕРИН ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ТАЛДОО .2021. №. 9. C. 134-138
Шаршебаев А.А., Кадралиева Д.Т.
ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ ПРИНЦИПТЕРИН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ПАЙДАЛУУ КАЗЫНДЫЛАРДЫН КЕНДЕРИН ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН БААЛОО .2021. №. 9. C. 139-143
Тагаев Х.К., Усонов М.М., Кадыров Ш.И
ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР РЕГИОНДОРДУН ИШКЕРДИК ТҮЗҮМДӨРҮНҮН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУНУН КУРАЛЫ КАТАРЫ .2021. №. 9. C. 144-150
Макембаева Р.Б., Асанова Н.А
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЛИЗИНГДИ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2021. №. 9. C. 151-156
Михайлова И.В., Узекеева И.Ш.
ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДА КАЛКТЫН МИГРАЦИЯСЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 9. C. 157-161
Узекеева И.Ш., Михайлова И.В.
ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК КАПИТАЛДЫН САПАТЫНА ТААСИР ЭТҮҮЧҮ ФАКТОР КАТАРЫ .2021. №. 9. C. 162-165
Шаршембиева Т.С.
КЫРГЫЗСТАНДА КӨП ТИЛДҮҮ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КИРГИЗҮҮ ПРОЦЕССТЕРИ .2021. №. 9. C. 166-169
Эсенаманова Ж.Ж.
КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН ӨНҮГҮҮСҮНДӨГҮ ЖАРАНДЫК ИДЕНТТҮҮЛҮКТҮН ОРДУ .2021. №. 9. C. 170-173
Абзелов А.А.
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК МЫЙЗАМДАРЫНА ЫЛАЙЫК «АКЫЛГА СЫЯРЛЫК МӨӨНӨТ» ТҮШҮНҮГҮ ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕГЕ .2021. №. 9. C. 174-178
Алтыбаева А.Т.
МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ БАЗАСЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА СОТ БИЙЛИГИНИН РОЛУ ЖАНА МААНИСИ ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 9. C. 179-183
Алтыбаева А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ПРОЦЕССИНИН ЭТАПТАРЫ .2021. №. 9. C. 184-188
Арзиева Д.К
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ .2021. №. 9. C. 189-192
Асаналиева А.А., Куватпеков К.Б., Аширов Ж.Т
КЫЛМЫШ-УКУК МАМИЛЕЛЕРИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ КЫЛМЫШ УКУГУНУН ТЕОРИЯСЫНДА ЖАНА ПРАКТИКАСЫНДА .2021. №. 9. C. 193-195
Куватпеков К.Б., Аширов Ж.Т., Керимкулов Ш.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН АДМИНИСТРАТИВДИК-УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРИ .2021. №. 9. C. 196-199
Кульжанова М.А.
ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕР ТАРАБЫНАН ЖАСАЛГАН КЫЛМЫШТАРДЫН КРИМИНАЛИСТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2021. №. 9. C. 200-204
Момунбеков Т.Б.
УЮШКАН КЫЛМЫШТУУ ТОПТУН АДАМ УУРДООСУН (САТЫЛЫШЫН) ИЛИКТӨӨ ПРОЦЕССИНДЕ КРИМИНАЛИСТТИК ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2021. №. 9. C. 205-208
Приходько И.С.
АДАМ ӨЛТҮРҮҮЛӨРДҮН БЕТИН АЧУУДА ЖАНА ИЛИКТӨӨДӨ КРИМИНАЛИСТТИК КАТТОО МААЛЫМАТЫНЫН МААНИСИ .2021. №. 9. C. 209-214
Садиева А.К., Момунбеков Т.Б., Улмасов А.Х
ҮЙ-БҮЛӨЛҮК-ТИРИЧИЛИК МАМИЛЕЛЕР ЧӨЙРӨСҮНДӨ ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН УКУК БУЗУУЛАРЫН АЛДЫН АЛУУНУН УЮШТУРУУЧУЛУК-АЛДЫН АЛУУ ЧАРАЛАРЫ .2021. №. 9. C. 215-220
Төрөмырзаева Н.Ө., Боронбаев Т.Ж.
КЫРГЫЗСТАНДА КОРРУПЦИЯ МЕНЕН КҮРӨШҮҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ .2021. №. 9. C. 221-224
Исабаева Н.А.
ПАМИР – ВАН КЫРГЫЗДАРЫНЫН ЭСКЕРҮҮСҮНДӨ .2021. №. 9. C. 225-229
Карабаева К.Н., Осмонов Ө.Ж
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ АЯЛДАРДЫН САЛТТУУ ТУТУМУНДАГЫ РАДИКАЛДУУ ӨЗГӨРҮҮЛӨР .2021. №. 9. C. 230-233
Маметемин кызы М.
ХХ КЫЛЫМДЫН 20-30-ЖЫЛДАРЫНДА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР .2021. №. 9. C. 234-237
Асанбеков Ж.А., Карабаева И.Б.
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ҮЙРӨНҮҮГӨ ТҮЗҮЛГӨН ШАРТТАР .2021. №. 9. C. 238-241
Ибрагимова Наиля Ризван гызы
МЕКТЕПТИН МАТЕМАТИКА КУРСУНДА СТОХАСТИКАЛЫК СЫЗЫКТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИН ОКУТУУНУН ЗАРЫЛЧЫЛЫКТАРЫ .2021. №. 9. C. 242-245
Кадырова Т.Р.
БОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНЕ ФИЗИКА ПРЕДМЕТИН ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ПРЕДМЕТТЕРИ МЕНЕН ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН МОТИВАЦИЯЛЫК ЖОЛДОРУ .2021. №. 9. C. 246-249
Курманкулов Ш.Ж., Жороева М.К
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАП БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК КУРАМЫН БАЙЛАНЫШТЫРУУ МАСЕЛЕСИ .2021. №. 9. C. 250-254
Курманкулов Ш.Ж., Маматова У.А.
МУГАЛИМДЕРДИН ИШ АРАКЕТТЕРИНДЕГИ АР КАНДАЙ ОКУТУУ ФОРМАСЫН КОЛДОНУУ ЖАГДАЙЫ .2021. №. 9. C. 255-259
Масамиров Б.С., Мамбетова М.К., Жаманбаева С.Т
ОРТО КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫНЫН ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАГЫНДА ПАТРИОТИЗМДИ КАЛЫПТАНДЫРУУ .2021. №. 9. C. 260-264
Мустафаева Камаля Сахиб гызы
ОКУУЧУЛАРДЫН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПСИХОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2021. №. 9. C. 265-268
Наркеева А.А.
МЕКТЕПТЕ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНАН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ОКУУНУ УЮШТУРУУНУН МЕТОДИКАСЫ .2021. №. 9. C. 269-273
Нифталиева Нигяр Насир гызы
АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ БОЛОЧОК БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИНИН ПРОФЕССИОНАЛДЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2021. №. 9. C. 274-277
Ураимхалилова А., Эрматали уулу Б.
ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМДЕРИН ТЕСТ ТҮРҮНДӨ ТЕКШЕРҮҮДӨ КОМПЬЮТЕРДИК ПРОГРАММАЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ (ZIP Grade тиркемесинин мисалында) .2021. №. 9. C. 278-281
Шербаева Ж.Р., Абдибалиев Э.А
«ЖОМОК» ЖАНА «АДАБИЙ ЖОМОК» ТҮШҮНҮКТӨРҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК АНАЛИЗИ .2021. №. 9. C. 282-286
Абдыраманова А.Ш., Токонова А.А.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН «КАССАНДРАНЫН ЭН ТАМГАСЫ» РОМАНЫНДАГЫ ОКУМУШТУУНУН ОБРАЗЫ: САЛТ ЖАНА ЖАНЫЛЫК .2021. №. 9. C. 287-291
Жамангулова Н.Т
АБДЫКАЛЫК ЧОРОБАЕВДИН «ЖАҢЫЛ МЫРЗА» ПОЭМАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 9. C. 292-295
Молдокматова Н.Т
ОРУС БЫЛИНАЛАРЫН ЖАНА «МАНАС» ЭПОСУН ИЗИЛДӨӨ ТАРЫХЫ .2021. №. 9. C. 296-299
Орман М.М., Омаров Т.К
КАЗАКТАРДЫН БААТЫРДЫК ЭПОСТОРУНДА КӨРКӨМ-СҮРӨТТӨӨ КАРАЖАТТАРЫНЫН УЛУТТУК-ЭТНОГРАФИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2021. №. 9. C. 300-303
Орман М.М., Омаров Т.К.
КАЗАК БААТЫР ЭПОСУНДАГЫ ҮЙЛӨНҮҮ ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАРДЫ СҮРӨТТӨӨ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 9. C. 304-307
Атикол Бурхан Умур
ТИЛ, МАДАНИЯТ ЖАНА СИМВОЛДУН ӨЗ АРА КАРЫМ-КАТЫШЫНЫН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 9. C. 308-311