Жаңы саны

2023, №: 1

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2023, №. 1, Макалалар: 58
Аблабеков Б.С., Аблабекова А.Б., Мамышева З.Э.
УБАКЫТ БОЮНЧА БӨЛЧӨКТҮҮ ТУУНДУЛУ МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН АЛЛЕР ТЕҢДЕМЕСИ ҮЧҮН БИР БАШТАПЧЫ-ЧЕК АРА МАСЕЛЕСИНИН КЛАССИКАЛЫК ЧЕЧҮҮМДҮЛҮГҮ ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 1. C. 3-9
Галбаев Ж.Т., Цыбов Н.Н.
ТЕХНИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАР ҮЧҮН ИНФОРМАЦИЯЛЫК ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮЧҮ СИСТЕМАНЫН ДОЛБООРУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2023. №. 1. C. 10-14
Данабаева А., Сыдыков А., Садыкова A.
ЖОНГАР-БАЛХАШ АЙМАГЫНЫН СЕЙСМИКАЛУУЛУГУ ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 1. C. 15-18
Бекболотова К.Н., Шекеков А.Ш
КУРГАКЧЫЛЫКТЫ ИМИТАЦИЯЛАГАН СЕЛЕКТИВДИК IN VITRO АЗЫК ЧӨЙРӨДӨ ОБОЧОЛОНГОН ТҮЙҮЛДҮКТӨРДҮН ЖООП БЕРҮҮСҮ БОЮНЧА ЖАЗГЫ ЖУМШАК БУУДАЙДЫН ГЕНОТИПТЕРИН БААЛОО .2023. №. 1. C. 19-22
Молдосун кызы С., Шекеков А.Ш
ЭНТОМОПАТОГЕНДИК НЕМАТОДАЛАРДЫН ИНВАЗИОНДУК АКТИВДҮҮЛҮГҮНӨ АБИОТИКАЛЫК ЖАНА БИОТИКАЛЫК ФАКТОРЛОРДУН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2023. №. 1. C. 23-25
Нурбек кызы М., Шекеков А.Ш.
БЕДЕНИН ТЕГЕРЕГИНДЕГИ ТОПУРАКТА ЖАНА ТАМЫР СИСТЕМАСЫНДА МИТЕ КУРТТАРДЫН САНЫН АЗАЙТУУ ҮЧҮН КОТОРУШТУРУП АЙДООНУН МААНИСИ .2023. №. 1. C. 26-29
Омурзакова Г.Т., Жороева А.У.
ТЫШКЫ СООДА ИШТЕРИНИН ТОВАРДЫК НОМЕНКЛАТУРАСЫ БОЮНЧА ХИМИЯЛЫК СОСТАВЫНЫН НЕГИЗИНДЕ КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНҮН ДАРЫ-ДАРМЕК ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ .2023. №. 1. C. 30-33
Калдыбаев Б.К., Арбаев Т.К., Кадырова Г.Б.
САРЫ-ЖАЗ ДАРЫЯСЫНЫН АЙМАГЫНДАГЫ БИЙИК ТООЛОРДУН ЭКОСИСТЕМАСЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОГЕОХИМИЯЛЫК ӨЗГӨЧҮЛҮКТӨРҮ .2023. №. 1. C. 34-36
Омурзакова Г.Т., Абдижапар кызы А.
ТҮНДҮК АЛАЙ ТОО КЫРКАЛАРЫНДАГЫ ТИГИЛГЕН ТОКОЙЛОРДУН САНИТАРДЫК АБАЛЫ .2023. №. 1. C. 37-39
Джумабеков С.А., Курманбаев У.А.
БИОАКТИВДҮҮ СӨӨК ПЛАСТИНКАСЫН ЖАПЫЗ БИЙИКТИК ШАРТЫНДА КОЛДОНУУНУН РАДИОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗИ .2023. №. 1. C. 40-44
Маанаев Т.И., Касымбеков Р.
КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮНӨ БАЙЛАНЫШТУУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ООРУЛУУ КАЛКЫНЫН УЛУТТУК ГОСПИТАЛГА КАЙРЫЛУУСУ ЖАНА АНЫН ӨСҮҮ ДИНАМИКАСЫ .2023. №. 1. C. 45-49
Мамажусупова С.Ж
КЫРГЫЗСТАНДЫН МЕДИЦИНАЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ТУТУМУНУН ДИАГНОСТИКАЛЫК СЕРЕБИ ЖАНА ЖАШОО-ТИРИЧИЛИКТИН ЖАНА ДЕН СООЛУКТУН ЧЕКТЕЛИШИНЕ ИШТӨӨНҮН ЭЛ АРАЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫН КОЛДОНУУНУН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ .2023. №. 1. C. 50-53
Мамбеталиева А.С.
ФИЗИОТЕРАПИЯНЫН ПРИНЦИПТЕРИ .2023. №. 1. C. 54-56
Сманова Дж.К., Шмакова-Крафт К.Д., Югай А.А., Сопубекова А.У.
И.АХУНБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК МЕДИЦИНАЛЫК АКАДЕМИЯСЫНЫН КЛИНИКАЛЫК КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ЖАНА ФИЗИОТЕРАПИЯ БӨЛҮМҮНҮН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ (кафедранын 65 жылдыгына карата) .2023. №. 1. C. 57-60
Ногоева Г.Д., Жекшенова А.А., Чертикеева Б.С.
САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАНЫ ИЗИЛДӨӨНҮН ТЕОРЕТИКАЛЫК ЫКМАЛАРЫ .2023. №. 1. C. 61-64
Жумалиева Ж.З., Жапаров Г.Д.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫН ДЕҢГЭЭЛИН КЫСКАРТУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2023. №. 1. C. 65-69
Тайиров М.М., Тайирова Г.А.
ИСФАЙРАМ-САЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ДАН ЭГИНДЕРИН, МӨМӨ-ЖЕМИШТЕРДИ, КӨК ЧӨПТӨРДҮ ӨСТҮРҮШҮ, ТҮШҮМҮН САКТАШЫ ЖАНА ПАЙДАЛАНЫШЫ (XIX кылым – XX кылымдын 1-жарымы) .2023. №. 1. C. 70-73
Акматова А.Т.
ТРАНСПОРТ КООПСУЗДУГУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ: ЖОЛ-ТРАНСПОРТ КЫРСЫКТАРЫН ТЕРИШТИРҮҮДӨ ТЕРГӨӨЧҮНҮН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2023. №. 1. C. 74-78
Бургоева А.Н.
ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ДЕВИАНТТЫК ЖУРУМ-ТУРУМУНА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЖАНА КЫЛМЫШТУУЛУКТУ АЛДЫН АЛУУ .2023. №. 1. C. 79-82
Бургоева А.Н.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК БАЛДАРДЫН КЫЛМЫШТУУЛУГУН АЛДЫН АЛУУДА БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН РОЛУ .2023. №. 1. C. 83-86
Какешов Б.Д., Мамытова А.Б.
ЭКСТРЕМИСТТИК БАГЫТТАГЫ КЫЛМЫШТАР МЕНЕН КҮРӨШҮҮНҮН ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК ЖАНА УЛУТТУК НЕГИЗДЕРИ ЖӨНҮНДӨГҮ МАСЕЛЕГЕ .2023. №. 1. C. 87-90
Колсариева Н.Ш., Исмаилова З.М.
ЖУБАЙЛАРДЫН ОРТОСУНДАГЫ МҮЛКТҮК ТАЛАШ ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮНҮН АЙРЫМ БИР КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2023. №. 1. C. 91-95
Колсариева Н.Ш., Самиев Д.М.
ЖАРАНДЫК УКУКТАГЫ ЭКВИВАЛЕНТТҮҮЛҮКТҮН ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА ТҮРЛѲРҮ .2023. №. 1. C. 96-99
Маманова А.Ж., Атамкулова Е.Т.
ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРДИН НИКЕГЕ ТУРУУСУНУН КЕСЕПЕТТЕРИ .2023. №. 1. C. 100-102
Пазылова М.Н.
АЗЫРКЫ ШАРТТАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КАДР САЯСАТЫ ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 1. C. 103-106
Таштанбек кызы А.
ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК ӨСПҮРҮМДӨР АРАСЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУЛУКТУ АЛДЫН АЛУУ .2023. №. 1. C. 107-110
Таштанбек кызы А.
ЮВЕНАЛДЫК УКУК ЧӨЙРӨСҮНДӨ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК СТАНДАРТТАР .2023. №. 1. C. 111-114
Саркытбай Саят Жетписбайулы
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ ТИЛИ: УКУКТУК АНАЛИЗ .2023. №. 1. C. 115-119
Жаасынбек кызы А., Турсунбай кызы Г.
ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК УКУК БУЗУУЧУЛАР МЕНЕН ПСИХОЛОГИЯЛЫК БАЙЛАНЫШ ТҮЗҮҮ .2023. №. 1. C. 120-123
Ашырбеков А.Б., Алтымышова З.А.
АФГАН СОГУШУНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДЫК ЖООКЕРЛЕР .2023. №. 1. C. 124-128
Ормоналиев К.О., Сабиров Р.К.
2000-ЖЫЛДАРДАГЫ КЫРГЫЗ-ТАЖИК ЧЕК АРА АЙМАКТАРЫНДАГЫ ЧЫҢАЛУУНУН НЕГИЗГИ ФАКТОРЛОРУ .2023. №. 1. C. 129-134
Сабиров Р.К., Ормоналиев К.О.
КЫРГЫЗСТАН МЕНЕН КЫТАЙДЫН СИНЬЦЗЯН-УЙГУР АВТОНОМИЯЛЫК РАЙОНУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫГЫ (1990-2000-жылдар) .2023. №. 1. C. 135-139
Бактыбек кызы А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАНА КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКИ ТАРАПТУУ ИНВЕСТИЦИЯ КЕЛИШИМИН АНАЛИЗДӨӨ: КЕМЧИЛИКТЕРИ ЖАНА ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛДОРУ .2023. №. 1. C. 140-145
Айбашова Т.М.
ИШ КАГАЗДАРЫНДА ЭТИШТИН ЧАК ЖАНА ЖАК КАТЕГОРИЯЛАРЫНЫН КОЛДОНУЛУШУН ОКУТУУ .2023. №. 1. C. 146-149
Айбашова Т.М.
ИШ КАГАЗДАРЫН ОКУТУУДА СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮНҮН ОРДУ .2023. №. 1. C. 150-153
Анаркулов Х.Ф., Жылкычиев И.Р.
АТААНДАШ ИШ-АРАКЕТТЕРДЕГИ ТАЭКВОНДИСТТЕРДИН ЧАБУУЛ ЖАНА КОРГОНУУ АРАКЕТТЕРИНИН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН САЛЫШТЫРМАЛУУ ТАЛДОО .2023. №. 1. C. 154-159
Баитова Ф.Т., Идаева А.Б.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ «КАЛК КАРЫЯЛАРЫНЫН» ИДЕАЛЫ .2023. №. 1. C. 160-164
Баитова Ф.Т., Идаева А.Б.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ «АЯЛ ЗАТЫНЫН» ИДЕАЛЫ .2023. №. 1. C. 165-168
Жылкычиев И.Р.
ТАЭКВОНДИСТТИН СПОРТТУК МАШЫГУУСУНУН ПСИХОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ .2023. №. 1. C. 169-172
Казакова Н.О., Давлетова Ч.С., Жолдошбек кызы А.
НЕГИЗГИ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУДА МЕКТЕПТЕГИ БИОЛОГИЯ ОКУУ КИТЕБИНИН РОЛУ .2023. №. 1. C. 173-177
Кашматова Ж.А.
БАЛДАРГА АРНАЛГАН ОЮНДАРДЫН ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК МААНИСИ .2023. №. 1. C. 178-180
Курманкулов Ш.Ж., Боронбаева А.Э., Таштанбекова Т.Т.
МЕКТЕПТЕ «РЕПОРТЕР» ОЮНУН КОЛДОНУП ОКУТУУ УСУЛУ .2023. №. 1. C. 181-184
Курманкулов Ш.Ж., Кудаярова Р.Б., Таштанбекова Т.Т
РЕПРОДУКТИВДҮҮ ДЕҢГЭЭЛГЕ ЖЕТПЕГЕН ОКУУЧУЛАРДЫН ЭРТЕҢКИ ПРОБЛЕМАСЫНЫН ПРАКТИКАСЫ .2023. №. 1. C. 185-188
Тагаева Д.А., Турганбаева Р.Ж., Талипов А.Т.
МААЛЫМАТТЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ КАЛЫПТАНДЫРУУДА УЛУТТУК ЧЕН БИРДИКТЕРДИН ОРДУ .2023. №. 1. C. 189-193
Тыныстанова Н.А.
АҢГЕМЕЛЕРДИ V КЛАССТА ОКУТУУ .2023. №. 1. C. 194-197
Хаитов Ш.К., Калбердиева Г.М., Аскарали кызы С., Асанбай кызы Т
ОРТО МЕКТЕПТЕРДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2023. №. 1. C. 198-201
Хаитов Ш.К., Алабидинова Э.Э., Маматганы кызы Г.
ОРТО МЕКТЕП ФИЗИКА КУРСУ БОЮНЧА МАСЕЛЕ ЧЫГАРУУНУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ЭТАПТАРЫ .2023. №. 1. C. 202-205
Баиева Б.А., Кадырова Т.Р.
АЛЫКУЛ ОСМОНОВДУН «ӨЛҮП ТИРИЛГЕНДЕР» ПОЭМАСЫН ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2023. №. 1. C. 206-210
Булдыбай А.С.
КАЗАК ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ ЖАНА АХМЕТ БАЙТУРСЫНОВДУН ТЕРМИНДЕРДИ ТҮЗҮҮДӨГҮ РОЛУ .2023. №. 1. C. 211-215
Дунканаев А. Т., Кувандыкова А. А., Ордобаева А. Т.
ЭПОС ТИЛИНИН ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫК МАСЕЛЕСИНЕ КАРАТА .2023. №. 1. C. 216-219
Жамашова А.Т.
ТЕРМИНДЕР ЖАНА КӨРКӨМ АДАБИЯТТАГЫ ТЕРМИНДЕР .2023. №. 1. C. 220-223
Жамашова А.Т.
ЭСЕПТИК САН АТООЧТОРДУН МАКАЛДАРДАГЫ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК МААНИСИ .2023. №. 1. C. 224-228
Исмаилова З.А.
ЭМОЦИЯ – ЛИНГВИСТИКАНЫН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИСИ: ЭМОЦИЯ, АФФЕКТ, МААНАЙ ЖАНА СЕЗИМ КУБУЛУШТАРЫ (психологиялык аспект) .2023. №. 1. C. 229-232
Ракыш Ж.С.
ФОЛЬКЛОРИСТИКАНЫН ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫК СӨЗДҮГҮН ТҮЗҮҮНҮН ПРИНЦИПТЕРИ .2023. №. 1. C. 233-237
Рысбекова Д.А.
КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУНУН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ .2023. №. 1. C. 238-241
Толубаева Ч. Д., Асекова К.
«МАНАС» ЭПОСУНУН «ЧОҢ КАЗАТ» ЭПИЗОДУНДАГЫ ПСИХОЛОГИЗМ .2023. №. 1. C. 242-244
Янкын Н.В.
ОРУС ЖАНА ТҮРК ТИЛ МАДАНИЯТТАРЫНДАГЫ БЕЙТААНЫШ АДАМДАРГА КАЙРЫЛУУЛАРДЫН КОММУНИКАТИВДИК-ПРАГМАТИКАЛЫК СҮРӨТТӨЛҮШҮ .2023. №. 1. C. 245-249
Янкын Н.В.
ОРУС ТИЛИНЕ САЛЫШТЫРМАЛУУ ТҮРК ТИЛИНДЕ «КОШТОШУУ» СӨЗҮНҮН ПРАГМАТИКАЛЫК МАЗМУНДУУЛУГУ .2023. №. 1. C. 250-253