Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 7, Макалалар: 42
Байзаков А.Б., Кыдыралиев Т.Р., Шаршенбеков М.М.
КОШИ ТИБИНДЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕӉДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫНЫН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН АСИМПТОТИКАЛЫК ТУРУКТУЛУУГУ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ .2018. №. 7. C. 3-8
Рустемова А.Ж., Байысбаева М.П
КАЙНАТЫЛГАН ПРЯНИКТИ ӨНДҮРҮҮДӨ САЛТСЫЗ ЧИЙКИ ЗАТТЫ ПАЙДАЛАНУУ .2018. №. 7. C. 9-13
Абилжанов Д.Т., Осмонов Ы.Д., Абилжанулы Т.
ТОЮТТАРДЫ КЕҢИРИ ЫЛГАП АЛУУ-МАЙДАЛАГЫЧТЫН ӨТКӨРҮП АЛУУЧУ СЫНООЛОРУНУН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ .2018. №. 7. C. 14-18
Калбеков А., Талантбек кызы Ж., Гүлтекин С.
АРАЛЫК МУЗДАТУУ-ЭТАПТУУ, КЫЙМЫЛСЫЗ КЕРЕБЕТ РЕАКТОРУНДА SO2 нин SO3 кө ӨТҮҮ РЕАКЦИЯСЫНЫН КИНЕТИКАСЫНЫН СИМУЛЯЦИЯСЫ .2018. №. 7. C. 19-25
Алдашева Н.Т., Кыдыралиев Т.А., Ташполотов Ы.
ЖОГОРКУ ТЕРМИКАЛЫК ЫКМА МЕНЕН ӨЗГӨН (ЧАНГЕНТ) БАССЕЙНИНИН КӨМҮРҮНӨН ЖАСАЛМА ГРАФИТТИ АЛУУ ЖАНА ИЗИЛДӨӨ .2018. №. 7. C. 26-28
Сакибаев К.Ш.
ЭРТЕ МЕНЕНКИ БАТ ДАЯРДАЛУУЧУ АЗЫКТАРДЫН УНИКАЛДУУ РЕЦЕПТУРАЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ .2018. №. 7. C. 29-34
Мырзалиев Б.М., Ногаева К.А., Молдобаев Э.С., Куручбек уулу Ж.
«ДЖАМГЫР» КЕНИНЕ ФЛОТАЦИЯНЫН СХЕМАСЫН ЖАНА РЕАГЕНТТИК РЕЖИМИН ИШТЕП ЧЫГУУ .2018. №. 7. C. 35-42
Кантарбаева Ш.М., Дуйшебаев С.С., Мусин К.С., Турсымбекова З.Ж.
КАЗАХСТАН-КЫТАЙ ЖҮК ТАШУУЛАРЫН ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН АВТОТРАНСПОРТ ТАРМАГЫНЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 7. C. 43-48
Кантарбаева Ш.М., Дуйшебаев С.С., Мусин К.С., Турсымбекова З.Ж.
ЭЛ АРАЛЫК АВТОМОБИЛДИК ТАШУУЛАР ТАРМАГЫНДАГЫ ИШКЕРДҮҮЛҮКТҮН ӨНҮГҮШҮ .2018. №. 7. C. 49-53
Саидрахмонзода С.С.
МАХРАМ МУНАЙ ЖАНА ГАЗ КЕНИНИН ПАЛЕОГЕНДИК ЧӨКМӨЛӨРҮНДӨ КУДУКТАРДЫ БУРГУЛООДО БУРГУЛОО ЭРИТМЕСИН НАТЫЙЖАЛУУ КОЛДОНУУ ЫКМАСЫ .2018. №. 7. C. 54-58
Комилов О.К., Шоназаров Б.Б.
ФАЙЗАБАД РАЙОНУНДАГЫ ЖЕР КӨЧКҮЛӨР: СЕБЕПТЕРИ ЖАНА КОРГОО ЧАРАЛАРЫ .2018. №. 7. C. 59-67
Саидрахмонзода С.С., Валиев Ш.Ф., Юнусов Ю.Ш.
ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР ЖАНА АЛАРДЫН «МАХРАМ» КЕНИНДЕ КӨМҮР СУУТЕКТЕРДИ ИЗДӨӨДӨ ЖАНА ЧАЛГЫНДООДО КОЛДОНУЛУШУ: МҮМКҮН БОЛГОН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕР ЖАНА КЕСЕПЕТТЕР (Ферган .2018. №. 7. C. 68-77
Конурбаева М.У., Кулчабаев Э.Н.
ПЕСТИЦИД МЕНЕН БУЛГАНГАН ТОПУРАКТАРДЫ БИОДЕГРАДАЦИЯЛОО ҮЧҮН ЭФФЕКТИВДҮҮ ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ .2018. №. 7. C. 78-82
кан тамырлар, кандын ую¬ганы, дис¬с嬬ми¬ни¬рованданган синдром, өткүр инфаркт мио¬кард, өпкө кан тамыры.
ϴТКҮР ИНФАРКТ МИОКАРДАНЫН ЖАНА ӨПКӨ КАН ТАМЫРЫНЫН КАН УЮП КАЛГАН БЕЙТАПТАРДЫН КАН ТАМЫРДЫН ИЧИНДЕГИ КАНДЫН УЮГАН ДИССЕМИНИРОВАНДАНГАН СИНДРОМУ .2018. №. 7. C. 83-86
Аралбаев Р.Т., Малакаев С.С.
УЛГАЙГАН ЖАНА КАРЫГАН КУРАКТА ЭМЧЕК РАГЫН ДАРЫЛООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ (адабияттар сереби) .2018. №. 7. C. 87-89
Арунова А.С., Жороев А.А., Суранбаев С.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ «В» ВИРУСТУК ГЕПАТИТТИН ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК СИСТЕМАСЫН БААЛОО .2018. №. 7. C. 90-93
Алыбаев Э.У., Мамакеев Ж.Б., Алыбаев М.Э., Турсуналиев А.К.
АШКАЗАН ЖАНА ОН ЭКИ ЭЛИ ИЧЕГИНИН ЖАРААТЫНЫН ЖАРЫЛГАНДАН КИЙИН МҮЧӨ САКТОО ОПЕРАЦИЯНЫ КОЛДОНУП ДААРЫЛООДОГУ БЕЙТАПТАРДЫН АЛЫСКЫ ЖАШОО САПАТЫНЫН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2018. №. 7. C. 94-100
Алыбаев Э.У., Сыргаев Д.Т., Мамакеев Ж.Б., Турсуналиев А.К
АЗЫРКЫ ШАРТТАРДА БООРДУН СЕПСИСИ ЖАНА КУРЧ ЖООН ӨТ ТҮТҮКЧӨСҮНҮН СЕЗГЕНИШИН ДАРЫЛОО МЕТОДДОРУН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ .2018. №. 7. C. 101-104
Мурзубраимов Б.М., Жаснакунов Ж.К., Сатывалдиев А.С., Турдубай кызы А.
ЗАРДАЛЕК КЕНИНИН НЕФЕЛИН СИЕНИТТЕРИНИН МИНЕРАЛОГИЯЛЫК ЖАНА ЗАТТЫК КУРАМЫН ИЗИЛДƟƟ .2018. №. 7. C. 105-108
Абдилла уулу И., Талантбек кызы Ж., Исматиллаев С., Боркоев Б.
БЕШКЕНТ ЖАТАГЫНЫН БЕНТОНИТ ЧОПОСУНУН АДСОРБЦИЯЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮ .2018. №. 7. C. 109-112
Сариев Ф.Б., Эркимбаев М.Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИККЕ (ЕАЭБ) КИРГЕНДЕН КИЙИН АЙЫЛ ЧАРБАСЫН КЕЛЕЧЕКТЕ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖӨНҮНДӨ АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2018. №. 7. C. 113-116
Атышов К., Халил Коч, Синан Йылмаз, Мехмет Али Атеш
УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУ ЖАНА КЫРГЫЗ ТУРИЗМИНИН ЖААТЫНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫКТЫН ӨНҮГҮҮСҮ .2018. №. 7. C. 117-120
Атышов К., Халил Коч, Мамбеталиев Т.У.
КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ЭКИ ТАРАПТУУ СООДА МАМИЛЕЛЕРИНИН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АЗЫК-ТҮЛҮК КООПСУЗДУГУНУН АБАЛЫНА БОЛГОН ТААСИРИ (эт жана эт азыктарынын мисалында) .2018. №. 7. C. 121-126
Мамытов А.С., Шакулова Н.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК ЭКОНОМИКАНЫН КАРЖЫЛЫК ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ .2018. №. 7. C. 127-134
Жетписов С.К.
КЕСИПТИК СЫРГА ТИЙИШТҮҮ БОЛГОН МААЛЫМАТ ЖҮГҮРТҮҮНҮ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ .2018. №. 7. C. 135-140
Аюбаев М.А.
ЖАЗА АТКАРУУЧУ СИСТЕМАДАГЫ ЖАЗАЛГАН КЫЛМЫШТАРДЫН КЫЛМЫШ-ЖАЗА УКУКТУК ТАБИЯТЫ .2018. №. 7. C. 141-144
Жетписов С.К.
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН ӨЛКӨЛӨРҮНҮН МЫЙЗАМДАРЫНДА СЫРЛАРДЫН ЖАЗЫК-УКУКТУК КОРГОЛУШУ .2018. №. 7. C. 145-149
Арабаев Ч.И.
ЖАРАНДЫК КЕЛИШИМДЕГИ УКУКТУК КӨЙГӨЙЛӨР .2018. №. 7. C. 150-154
Бактыбек кызы А.
ЭЛ АРАЛЫК ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ТАЛАШТАРДЫН АЙРЫМ УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕРИН ЧЕЧҮҮДӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ЖООПКЕР КАТАРЫ КАТЫШУУСУ .2018. №. 7. C. 155-166
Тыныбеков Н.Т.
ТУУЛУК РЕЦИДИВДЕРИНИН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ .2018. №. 7. C. 167-171
Балабиев К.Р.
АДАМ УКУКТАРЫН АЛДЫГА ЖЫЛДЫРУУ ЖАНА КОРГОО ЖААТЫНДА БИРИККЕН УЛУТТАР УЮМУ (БУУ) МЕНЕН КЫЗМАТТАШУУДА КАЗАКСТАНДЫН КАТЫШУУСУ .2018. №. 7. C. 172-175
Аблабекова Н.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ БОЮНЧА КЫЛМЫШ ПРОЦЕССИНДЕ ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДАРДЫ ЖАБЫР ТАРТУУЧУЛАР КАТАРЫ СУРАККА АЛУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2018. №. 7. C. 176-179
Эшимбекова Э.Э., Бобушова С.Т.
КҮНӨСКАНАДА ӨСТҮРҮЛГӨН БАДЫРАҢДЫН ТАМЫР ЧИРИГИНИН КОЗГОГУЧУН (FUSARIUM OXYSPORUM) STREPTOMYCES УРУУСУНДАГЫ АКТИВДҮҮ ШТАММДАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН КϴЗϴМϴЛДϴϴ .2018. №. 7. C. 180-184
Алыкулова Г.К.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА ОРУСИЯНЫН БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ БАЙЛАНЫШТАРЫ .2018. №. 7. C. 185-188
Бегматова С.К.
АЗЫРКЫ КЫРГЫЗСТАНДA ЭЛДЕРДИН БАШКА ДИНДЕРГЕ ӨТҮҮСҮНҮН НЕГИЗГИ СЕБЕПТЕРИ .2018. №. 7. C. 189-191
Алыкулова Г.К.
КЫРГЫЗСТАН-ОРУСИЯ: БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫНДАГЫ КЫЗМАТТАШТЫК .2018. №. 7. C. 192-195
Джакыпов К.К.
КОМУЗЧУЛУК ӨНӨР ТАРЫХЫЙ ЖАНА ПЕДАГОГИКАЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ШАРТТАРДА .2018. №. 7. C. 196-200
Ибраева А.Т.
СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМИНИН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЭФФЕКТИВДҮҮ БААЛООНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 7. C. 201-204
Джакыпов К.К.
МУРАТААЛЫ КҮРӨНКЕЕВ ЖАНА АНЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ ЖАШ МУУНДАРГА ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮ ШАРТЫНДА .2018. №. 7. C. 205-208
Чойбекова Н.Т.
АНГЛИС ЖАНА НЕМЕЦ ТИЛДЕРИНИН «КААЛАГАНДЫК» ЖАЛПЫ КАТЕГОРИАЛДЫК СЕМАНТИКАСЫНА ЖАНА «КААЛАЙТ» ТАЯНЫЧ МААНИСИНЕ ЭЭ БОЛГОН ФУНКЦИОНАЛДЫК-СЕМАНТИКАЛЫК ТОБУНУН МОДАЛДЫК ЭТИШТЕРИ .2018. №. 7. C. 209-213
Абдыраманова А.Ш.
КЫРГЫЗ РОМАНДАРДЫН ПОЭТИКАСЫНДА АНИМАЛИСТТИК ЫКМАЛАР .2018. №. 7. C. 214-217
Чойбекова Н.Т.
АНГЛИС ЖАНА НЕМЕЦ ТИЛДЕРИНДЕГИ МОДАЛДЫК ЭТИШТЕРДИ КЛАССТАРГА БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН АТКАРУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ .2018. №. 7. C. 218-222