Жаңы саны

2021, №: 6

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2021, №. 5, Макалалар: 60
Аблабеков Б.С., Муканбетова А.Т.
КИЧИ ПАРАМЕТРЛҮҮ ПСЕВДОПАРАБОЛАЛЫК ТЕНДЕМЕ ҮЧҮН АРАЛАШ ТҮРДӨГҮ ЧЕКТИК МАСЕЛЕНИН ЧЫГАРЫМДУУЛУГУ ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 5. C. 3-9
Абдылдабеков К.Т., Кыдыманов О
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТООЛУУ ДАРЫЯЛАРЫ ҮЧҮН СУУ АЛУУЧУ КУРУЛМА .2021. №. 5. C. 10-13
Ботоканова Б.А.
СУУ БАСЫМЫНЫН НЕГИЗИНДЕ ПАЙДА БОЛГОН АРКА ТИПТYY ТУННЕЛДИН АЙЛАНАСЫНДАГЫ ЧЫҢАЛУУ ТАЛААСЫНЫН ӨЗГӨРYШY .2021. №. 5. C. 14-20
Тилек кызы Г., Рахмединов Э.Э., Байкулов С.К
ЖУМГАЛ ОЙДУҢУ (КЫРГЫЗСТАН): ГЕОЛОГИЯЛЫК, ТЕКТОНИКАЛЫК ЖАНА СЕЙСМИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ .2021. №. 5. C. 21-27
Джаманкулова Ф.С., Сорокин А.А., Кибец Е.А., Эшалиева А.С., Осмонова С.К.
АЯЛДАРДЫН РЕПРОДУКТИВДҮҮ ДЕН СООЛУГУ ТҮЙҮЛДҮКТҮН ТУБАСА КЕМТИКТЕРИНИН ПАЙДА БОЛУУ КОРКУНУЧУНУН ФАКТОРУ КАТАРЫ .2021. №. 5. C. 28-33
Исмаилов У.Ш., Зурдинов А.З.
КЫРГЫЗСТАНДА 2-ТИПТЕГИ КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАНДАРГА ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮДӨГҮ КӨЙГӨЙЛӨР .2021. №. 5. C. 34-38
Исраилова Д.К., Аскарбекова Г.А.
ЖАЛПЫ (ҮЙ-БҮЛӨЛҮК) ДАРЫГЕРЛЕР ПРАКТИКАСЫНДАГЫ ТЕРАПЕВТТЕРГЕ КАЙРЫЛГАН ООРУЛУУЛАРДЫН ТҮЗҮМҮ ЖАНА ТАРАЛЫШЫ .2021. №. 5. C. 39-42
Кошукеева М.К., Болотбекова А.Ж., Мусуркулова Б.А
МЕКТЕП ЖАШЫНДАГЫ БАЛДАРДА ЖҮРӨК-КАН ТАМЫР ООРУЛАРЫНЫН КОРКУНУЧТУУ ФАКТОРЛОРУНУН ТАРАЛЫШЫ (адабияттарды кароо) .2021. №. 5. C. 43-49
Мамбеталиева А.С.
ТАБИГЫЙ ФИЗИОТЕРАПИЯ КЫЙМЫЛДЫН ФАКТОРУ КАТАРЫ УЗАК ЖАШООГО ЖОЛ АЧАТ .2021. №. 5. C. 50-52
Маралбаева А.А., Сайдахметова Ч.Т
КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРДЫН ТӨРӨТКӨ ЧЕЙИНКИ АККОМОДАЦИЯЛЫК АППАРАТЫНЫН АБАЛЫ (адабиятка сереп) .2021. №. 5. C. 53-56
Джумабаев А.К., Жамалов Ш.А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН АГРАРДЫК ЭКОНОМИКАСЫНДАГЫ ИННОВАЦИЯ ЖАНА ИНВЕСТИЦИЯ САЯСАТЫ .2021. №. 5. C. 57-61
Джумабаев А.К., Суйуналиева Б.Ш., Жамалов Ш.А.
БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАРЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК ТАЖРЫЙБАСЫ .2021. №. 5. C. 62-66
Кадыров Ш.И., Усонов М.М., Тагаев Х.К
ТОБОКЕЛДИК ФАКТОРЛОР ЖАНА АЛАРДЫН ИШКЕРДИКТИН ФИНАНСЫЛЫК НАТЫЙЖАЛАРЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 5. C. 67-73
Усонов М.М., Тагаев Х.К., Кадыров Ш.И.
АТААНДАШТЫК ЧӨЙРӨСҮНДӨ ИШКЕРДИК СТРУКТУРАЛАРДЫН ТОБОКЕЛДИКТЕРИН БАШКАРУУ .2021. №. 5. C. 74-77
Качканбаева А.С
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫН ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮН ТАЛДОО .2021. №. 5. C. 78-80
Кудайбергенова А.К., Эралканова А.О., Оторбай кызы Н
АЗЫРКЫ ШАРТТАРДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИШКАНАЛАРЫНЫН ФИНАНСЫЛЫК АБАЛЫН ЖАКШЫРТУУ БАГЫТТАРЫ .2021. №. 5. C. 81-84
Орозбекова Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТАЙЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ЗОНАЛАРЫНЫН КОНТЕКСТИНДЕ АЙМАКТАРДЫН ТУРУКТУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНӨ ТҮРТКҮ БЕРҮҮ .2021. №. 5. C. 85-89
Шаршебаев А.А., Бейшеналиева М.И.
ИЧКИ ТЯН-ШАНДАГЫ ТУРИСТТИК ИШТЕР ЖАНА ТУРИЗМДИН ТҮРЛӨРҮ .2021. №. 5. C. 90-93
Эргешов М.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЗАР МАМИЛЕЛЕРДИН КОНТЕКСТИНДЕ БААЛУУ КАГАЗДАР РЫНОГУН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН АБАЛЫ ЖАНА ШАРТТАРЫ .2021. №. 5. C. 94-98
Максутов Н.Б.
ФИСКАЛДЫК САЯСАТ ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ДҮҢ ПРОДУКЦИЯСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 5. C. 99-103
Максутов Н.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК КАРЫЗДЫН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН ЖОЛДОРУ .2021. №. 5. C. 104-108
Асанбеков Ж.А., Иманбаев С.К.
ЖАШТАРДЫН ВИЧ/СПИД ТУУРАЛУУ МААЛЫМДУУЛУГУНУН ДЕҢГЭЭЛИ .2021. №. 5. C. 109-113
Адырбеков М.И
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК СОТУНУН МЫНДАН АРЫ КАЛЫПТАНУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 5. C. 114-118
Алтыбаева А.Т.
САЯСИЙ ПАРТИЯ МАСЕЛЕСИ ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЯСИЙ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ПОЗИЦИЯСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 5. C. 119-123
Алтыбаева А.Т
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПАРЛАМЕНТАРИЗМДИ КАЛЫПТАНДЫРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2021. №. 5. C. 124-128
Арабаев А.А., Оморова Г.С.
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ ТАРАБЫНАН КАЛКТУУ КОНУШТАРДА НОТАРИАЛДЫК КЫЗМАТТАР МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУДАГЫ НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР .2021. №. 5. C. 129-132
Бердалиев К.Ч.
ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ЗОМБУЛУКТУН АЛДЫН АЛУУНУН ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК НЕГИЗДЕРИ: УЮШТУРУУЧУЛУК ЖАНА АНАЛИТИКАЛЫК ПАРАМЕТРЛЕР .2021. №. 5. C. 133-136
Болотбекова М., Кенжебек кызы М.
КЫЛМЫШ ҮЧҮН ЖАЗАНЫН ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА МАКСАТТАРЫ .2021. №. 5. C. 137-140
Кадиева Л.Э.
МАМЛЕКЕТТИН БАР ЭКЕНДИГИНИН СОЦИАЛДЫК-УКУКТУК ФОРМАСЫ КООПСУЗДУК КАТАРЫ .2021. №. 5. C. 141-144
Кульжанова М.А.
ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕР ТАРАБЫНАН ЖАСАЛГАН КЫЛМЫШТАРДЫ ИЛИКТӨӨ .2021. №. 5. C. 145-151
Кыдыралиева С.Ч.
ЗАМАНБАП ЭЛ АРАЛЫК УКУКТА БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК КОРГООНУН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2021. №. 5. C. 152-155
Кыдыралиева С.Ч.
БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫН ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК КОРГОО ИНСТИТУТУНУН ЭВОЛЮЦИЯСЫ .2021. №. 5. C. 156-159
Приходько И.С.
КИШИ ӨЛТҮРҮҮНҮН БЕТИН АЧУУДА ЖАНА ТЕРГӨӨДӨ МАТЕРИАЛДЫК ДАЛИЛДЕРДИН БУЛАГЫ КАТАРЫ КЫЛМЫШТЫН МАТЕРИАЛДЫК ИЗДЕРИ .2021. №. 5. C. 160-164
Улмасов А.Х., Момунбеков Т.Б., Мукамбетов У.Ж.
АДАМДАРДЫ САТУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТКО ЧЕЙИНКИ ӨНДҮРҮШТҮ БАШТООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 5. C. 165-169
Токторов Э.С.
ИЗИН СУУТПАЙ ИЗДӨӨ ИШИНИН ТЕОРИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 5. C. 170-174
Токторов Э.С.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЫКЧАМ-ИЛИКТӨӨ АРАКЕТТЕРИН МЫЙЗАМДЫК ЖАКТАН ЖӨНГӨ САЛУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 5. C. 175-179
Жаасынбек кызы А.
ӨСПҮРҮМ ЖАНА КЫЛМЫШ .2021. №. 5. C. 180-183
Исмаилов Ш.А
ХАНАФИЙ УКУКТУК МЕКТЕБИНИН КЫРГЫЗСТАН АЙМАГЫНА ТАРАЛУУ ТАРЫХЫ .2021. №. 5. C. 184-187
Исмаилов Ш.А.
ХАНАФИЙ УКУКТУК МЕКТЕБИНИН МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 5. C. 188-190
Кунтубаева А.А.
БАЯЛЫ ИСАКЕЕВДИН КЫРГЫЗ СОВЕТ ӨКМӨТҮНҮН КАЛЫПТАНУУ МЕЗГИЛИНДЕГИ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ (1920-1933-жылдар) .2021. №. 5. C. 191-195
Маметемин кызы М.
КЫРГЫЗСТАНДА 1920-1930-ЖЫЛДАРДА АРХЕОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН ЖҮРГҮЗҮЛҮШҮ .2021. №. 5. C. 196-200
Орозакунов А.И.
КӨЧМӨН ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫНДА ЖЫЛКЫНЫН РОЛУ .2021. №. 5. C. 201-204
Тоголоков А.М., Закиров М.А.
АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ ИСЛАМ ДИНИНДЕГИ ЭКСТРЕМИЗМ КӨЙГӨЙҮ .2021. №. 5. C. 205-208
Асанбеков Ж.А., Карабаева И.Б.
МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИН БҮГҮНКҮ КҮНДӨГҮ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2021. №. 5. C. 209-213
Барпиев Ш.А.
ДҮЙНӨНҮН АЙРЫМ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ЗАМАНБАП ШАЙЛОО ТУТУМУ .2021. №. 5. C. 214-217
Барпиев Ш.А.
СОВЕТТИК МЕЗГИЛДЕГИ КЫРГЫЗ ССРИНИН ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ (1936-1990-жылдар) .2021. №. 5. C. 218-221
Байсубанова А.С.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН СИСТЕМАСЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН ТОЛЕРАНТТУУ АҢ-СЕЗИМИН ТАРБИЯЛООНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ӨБӨЛГӨЛӨРҮ .2021. №. 5. C. 222-226
Жакышова Б.Ш., Бакенов Ж.Б., Таликова С
ХИМИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ДОЛБООР ТЕХНОЛОГИЯСЫН ИШКЕ АШЫРУУ .2021. №. 5. C. 227-229
Наркеева А.А.
АДАБИЯТТЫ ОКУП ҮЙРӨНҮҮДӨ КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨР .2021. №. 5. C. 230-234
Жамангулова Н.Т
«ЖАҢЫЛ МЫРЗА» ЭПОСУНУН ВАРИАНТТАРЫНА САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗ .2021. №. 5. C. 235-239
Заирова А.Р
КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЖАРДАМЧЫ ЭТИШТЕР МАСЕЛЕСИ .2021. №. 5. C. 240-243
Кенжебаев Д.О., Танаева Н.Ш.
ПАРАЛИНГВИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫНЫН ГРАФИКАДАГЫ КОЛДОНУЛУШУ .2021. №. 5. C. 244-248
Култаева Ү.Б.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН КААРМАНДАРЫНЫН ПРОТОТИПТЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН КӨРКӨМ ОБРАЗЫ .2021. №. 5. C. 249-253
Кожабаева Д., Омаров Т., Сапарбаева К., Кажиакбарова Р., Курбанов А
АСКАР АЛТАЙ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ДҮЙНӨСҮ .2021. №. 5. C. 259-263
Омаров Т.К., Кожабаева Д.А.
ЖАЛЕЛ КЕТТЕБЕКТИН ПРОЗАСЫНДАГЫ МИФТИК СЮЖЕТТЕРДИН КӨРКӨМ ФУНКЦИЯСЫ .2021. №. 5. C. 264-270
Курманалиева Г.Ж.
«ОТ КЕЧКЕН КҮНДӨР» АТТУУ МЕМУАРДЫК КИТЕПТЕ СОГУШ ЖАНА ИНСАН ПРОБЛЕМАСЫНЫН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ .2021. №. 5. C. 271-275
Молдокматова Н.Т.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ЖАНА ОРУС БЫЛИНАЛАРЫНДАГЫ ПРЕЦЕДЕНТТИК ТЕКСТТЕРДИН МАДАНИЯТТЫК КОД КАТАРЫ КОЛДОНУЛУШУ .2021. №. 5. C. 276-279
Орман М.М., Бaйгутова А.М., Жаппаркулова А.А.
КАЗАК БААТЫР ЭПОСТОРУНДА БААТЫРДЫН КЕРЕМЕТ ТӨРӨЛҮШҮ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КААДА-САЛТТАРДЫН, ИШЕНИМДЕРДИН ЖАНА ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАРДЫН ЖАНРДЫК ФУНКЦИЯСЫ .2021. №. 5. C. 280-283
Орман М.М., Байгутова Д.Н., Молданова Ж.И., Мамыт А.А
КАЗАК БААТЫР ЭПОСТОРУНДА БААТЫРДЫН ЖЫЛКЫСЫН СҮРӨТТӨӨНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 5. C. 284-287
Рыспакова М.Д.
ЧАГАТАЙ ТИЛИНИН КЫРГЫЗ ТАРЫХЫНДАГЫ МААНИСИ .2021. №. 5. C. 288-292