Жаңы саны

2023, №: 7

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2023, №. 6, Макалалар: 65
Кочконов Б.Б., Ким В.А.
УЧКУЧСУЗ УЧУУЧУ АППАРАТТАРДЫ КОЛДОНУУДА ЧЕНЕМДИК-УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ .2023. №. 6. C. 3-9
Степанов С.Б., Уманова Н.Д., Омуров Ж.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕХНИКАЛЫК КООПСУЗДУК ЖААТЫНДА АДИСТЕРДИ ДАЯРДОО ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 6. C. 10-13
Эркинова Э., Сманалиева Ж., Мусульманова М.
ӨСҮМДҮК КОШУЛМАЛАРЫ МЕНЕН СИНБИОТИКАЛЫК КЫЧКЫЛ СҮТ АЗЫКТАРЫН ТҮЗҮҮ КЕЛЕЧЕГИ .2023. №. 6. C. 14-17
Азанбекова М.А, Мамбеталиев М., Жунушов А.Т., Сармыкова М.К., Кутумбетов Л.Б
НОДУЛЯРДЫК ДЕРМАТИТ ВИРУСУН ЖУКТУРГАНДАН КИЙИН БОДО МАЛДЫН ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2023. №. 6. C. 18-22
Бечелова А.Т., Дженбаев Б.М.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАҢГАК-МӨМӨ ТОКОЙЛОРУНАН ЖЫЙНАЛГАН ЖАҢГАКТАРДЫН МӨМӨСҮНДӨГҮ ООР МЕТАЛЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨ .2023. №. 6. C. 23-26
Даовлатова Ф.М., Кожоева Н.С., Жусупова Ш.К.
КАДАМЖАЙ РАЙОНУНДА МАЛИНА ӨСТҮРҮҮНҮН НЕГИЗГИ СОРТТОРУ .2023. №. 6. C. 27-29
Тайлакова Э.Т., Султанкулова К.Т., Жунушов А.Т., Червякова О.В.
КОЙ ЧЕЧЕККЕ КАРШЫ РЕКОМБИНАНТТЫК ВАКЦИНАНЫН ОПТИМАЛДУУ ЭМДӨӨ ДОЗАСЫН АНЫКТОО .2023. №. 6. C. 30-33
Осомбаев М.Ш., Абдрасулов К.Д., Джекшенов М.Дж., Тургунбаев У.А., Самудунов Б.Т.
КОЛОРЕКТАЛДЫК РАКТЫН БООРГОО СИНХРОНДУУ МЕТАСТАЗДАРЫ ҮЧҮН БИР МОМЕНТТҮҮ ОПЕРАЦИЯЛАР: ДАРОО НАТЫЙЖАСЫН ЖАНА БИР ЖЫЛДЫК ЖАШООСУН ТАЛДОО .2023. №. 6. C. 34-37
Турузбекова Б.Д., Усенбаев Н.У.
ИНСУЛЬТКА КАБЫЛГАН ПАЦИЕНТКЕ ЭЛ АРАЛЫК ИШТӨӨ КЛАССИФИКАЦИЯСЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН РЕАБИЛИТАЦИЯЛЫК ДИАГНОЗДУ ТҮЗҮҮ (клиникалык учурдун мисалында) .2023. №. 6. C. 38-43
Аманбеков А.А., Касиев Н.К., Жаныбеков И.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ДАРЫГЕР – ОРТО МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТКЕР КАТЫШЫНЫН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ .2023. №. 6. C. 44-48
Бейшембаев А.М., Ибраев Б.М., Монолов Н.К., Тургунбаев Т.Э.
ЭРКЕКТИН УРУК БЕЗИНИН РАГЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА ДИАГНОСТИКАСЫ .2023. №. 6. C. 49-53
Джумабеков С.А., Аалиев А.Б., Калчаев Б.Н.
ЧОҢ МУУНДАРДЫН ТОТАЛДЫК ЭНДОПРОТЕЗДӨӨСҮНӨН КИЙИН ПЕРИПРОТЕЗДИК ИНФЕКЦИЯНЫ ДАРЫЛОО ЫКМАЛАРЫН ТАЛДОО (адабиятка сереп) .2023. №. 6. C. 54-59
Джумалиева М.А., Буйлашев Т.С.
СТОМАТОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМГА КАЙРЫЛГАН АУТИЗМ СПЕКТРИНИН БУЗУЛУШУ(АСБ) БАР БАЛДАРДЫН ООРУСУНУН ТАРАЛЫШЫ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ .2023. №. 6. C. 60-64
Жаныбеков И.Ж., Аманбеков А.А.
ПАТОЛОГИЯЛЫК АНАТОМИЯ ДИСЦИПЛИНАСЫН ОКУТУУДА ЖАСАЛМА ИНТЕЛЛЕКТТИН РОЛУ .2023. №. 6. C. 65-69
Закирова А.З., Калиев М.Т., Джумалиева М.А.
МАМЛЕКЕТТИК КЕПИЛДИКТЕР ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ОШ ШААРЫНЫН ЖАНА ОШ ОБЛУСУНУН СТОМАТОЛОГИЯЛЫК КЛИНИКАЛАРЫНДА КӨРСӨТҮЛГӨН СТОМАТОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМГА ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ .2023. №. 6. C. 70-74
Кадырова Б.Б., Каримов Ж.М., Жусупова А.Т.
ЧАЧЫЛГАН СКЛЕРОЗ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРТАРДЫН ЖАШОО САПАТЫ – ПРОСПЕКТИВДҮҮ БАЙКООЧУ ИЗИЛДӨӨ .2023. №. 6. C. 75-78
Кемелова В.К., Канаев Р.А., Бусурманкулова Г.О.
ПОСТТРАВМАТИКАЛЫК СТРЕССТИН БУЗУЛУШУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮК КӨРҮНҮШТӨРҮ .2023. №. 6. C. 79-81
Мамажусупова С.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАНА ОШ ШААРЫНДА 2018-2022-ЖЫЛДАРДА БАЛДАРДЫН БАШТАПКЫ МАЙЫПТУУЛУГУНУН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2023. №. 6. C. 82-86
Садырбеков Н.Ж., Рыскулбеков Н.Р., Суранов Д.А., Садырбеков У.Н.
«ПРОСТАМЕД» ПРЕПАРАТЫ ӨНӨКӨТ БАКТЕРИЯЛЫК ПРОСТАТИТ МЕНЕН ООРУГАНДАРДЫ ДАРЫЛООДО .2023. №. 6. C. 87-90
Султаналиева Р.Б., Абылова Н.К., Князева В.Г.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯЛЫК БОРБОРДО КАТТООДО ТУРГАН КАНТ ДИАБЕТИ МЕНЕН ООРУГАН АДАМДАРДЫ ИНСУЛИН МЕНЕН ДАРЫЛОО .2023. №. 6. C. 91-93
Усупова Ж.Э., Айтмурзаева Г.Т., Касымова Р.О., Адылбаева В.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 7-8 ЖАШТАГЫ БАЛДАР АРАСЫНДА АШЫКЧА САЛМАКТЫН ЖЕ СЕМИРҮҮНҮН ПАЙДА БОЛУУ КОРКУНУЧУНУН ФАКТОРУ КАТАРЫ ТАМАКТАНУУ АДАТТАРЫ .2023. №. 6. C. 94-99
Халходжаев М.К., Набиев Е.Н.
МОЮН СӨӨГҮНҮН АКРОМИАЛДЫК УЧУ ЧЫГЫП КЕТКЕН БЕЙТАПТАРДЫ ТЕКШЕРҮҮ ЫКМАЛАРЫ .2023. №. 6. C. 100-104
Эмилов Б.Э., Сорокин А.А., Жакыпов М.А., Чубаков Т.Ч. Веснин С.Г., Горянин И.И.
РАДИОТЕРМОМЕТРИЯНЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН КОВИД-19ДУН ТАТААЛ ПНЕВМОНИЯСЫ МЕНЕН ООРУГАНДАРГА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ .2023. №. 6. C. 105-110
Эргешова А.М.
ӨНӨКӨТ ЖАЙЫЛГАН КОАГУЛЯЦИЯ СИНДРОМУ ЖАНА АНЫН ЖАШКА БАЙЛАНЫШТУУ УГУУНУН НАЧАРЛАШЫНЫН ТЕЗ ӨНҮГҮШҮНДӨГҮ РОЛУ .2023. №. 6. C. 111-114
Кыдыкбаева Н.Ж., Эгиналиева В.Б., Мурзалиев А.Дж., Абдиев А.Н., Килин А.С.
УЗГҮЛТҮКСҮЗ МЕДИЦИНАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДА ДАРЫГЕР СТОМАТОЛОГДОРДУН АРАЛЫКТАН ОКУТУУНУН САПАТЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ ЖАНА ТАЛДОО .2023. №. 6. C. 115-119
Жумагазиев Т.С., Тургунбаев Т.Э., Абдырасулов А.Д.
НЕФРОПТОЗ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН КЛИНИКАЛЫК АБАЛЫН ӨТ ЖОЛДОРУНУН ООРУЛАРЫ МЕНЕН АЙКАЛЫШКАН ПАТОЛОГИЯЛАР МЕНЕН ТАЛДОО .2023. №. 6. C. 120-128
Садыкова Д.А., Юсупова Д.М., Талантбек кызы А.
АТОПИЯЛЫК ДЕРМАТИТ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДА БООР ОКСИДАЗАЛАРЫНЫН АКТИВДҮҮЛҮГҮН ЖАНА ГЕПАТОБИЛИАРДЫК СИСТЕМАНЫН ЖАЛПЫ АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЛАРДЫН ДЕРМАТОЗДУН ООРДУГУНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2023. №. 6. C. 129-132
Свердлова И.А., Саралинова Г.М., Каримов Ж.М.
ИНСУЛЬТ МЕНЕН ООРУГАН АДАМДЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛЫК ПРОГРАММАСЫНДА «КАНАДАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН АТКАРЫЛЫШЫН БААЛООСУН» КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ .2023. №. 6. C. 133-134
Эргешова А.М., Карагулова М.М., Исакова А.К.
СИНУСОТОМИЯ ОПЕРАЦИЯСЫНДА ЖАСАЛМА ВАКУУМДУН ТУРУШУНУН АРТЫКЧЫЛЫГЫ ЖАНА КЕМЧИЛИКТЕРИ .2023. №. 6. C. 135-137
Юлдашев И.М., Муратбекова А.М.
МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮКТҮН НЕГИЗИНДЕ КОШ БОЙЛУУ АЯЛДАРГА СТОМАТОЛОГИЯЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮНҮ ОПТИМАЛДАШТЫРУУНУН АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2023. №. 6. C. 138-140
Каримов Ж.М., Маликов Н.Ж., Бактыбек уулу М
МЭЭНИН ГЛИАЛДЫК ШИШИКТЕРИНИН ПЕРИФОКАЛДЫК ШИШИГИНИН АЙМАГЫНДАГЫ МЭЭ ТКАНДАРЫНЫН ЖАНА ТАМЫРЛАРЫНЫН ПАТОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ .2023. №. 6. C. 141-145
Курманов Р.А., Ниязов Б.С., Талайбекова А.Т., Садабаев М.З.
ӨТ ТАШЫНЫН ЖАНА ГИНЕКОЛОГИЯЛЫК ООРУЛАРДЫН АЙКАЛЫШЫНДА СИМУЛЬТАНДЫК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2023. №. 6. C. 146-148
Кыдырбаев А.К., Намазбеков М.Н., Байсекеев Т.А.
БУТТУН СӨӨКТӨРҮНҮН ЖАБЫРКАШЫНДАГЫ ТРОМБОЭМБОЛИЯЛЫК ТАТААЛДАШУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ АЛДЫН АЛУУ ЖОЛДОРУ .2023. №. 6. C. 149-151
Шерханов Р.Т., Кенжерахманов Д., Жанбырбекулы У.
УРОЛИТИЯ МЕНЕН ООРУГАНДАРГА ИЙКЕМДҮҮ ХОЛМИЙ ЛАЗЕРДИК УРЕТЕРОРЕНОСКОПТУ КОЛДОНУУ .2023. №. 6. C. 152-155
Субанбаева Г.М., Насирдинов Ф.Р., Ырсалиева А.М., Жаныбеков И.Ж
ЖАҢЫ ТӨРӨЛГӨН ЫМЫРКАЙДЫН ХИДЖАМАДАН КИЙИНКИ ТАТААЛДАШУУСУ: КЛИНИКАЛЫК УЧУР .2023. №. 6. C. 156-157
Баказова Н.К., Калиев Р.Р., Жумагазиев Т.С.
БӨЙРӨК ТРАНСПЛАНТАЦИЯЛАНГАН РЕЦИПИЕНТТЕРДЕГИ КАН ТАМЫР ООРУЛАРЫН БААЛООДО УЛЬТРА ҮН ДИАГНОСТИКАСЫНЫН РОЛУ (адабиятка сереп) .2023. №. 6. C. 158-161
Аскарова А.К., Жолболдуева Д.Ш., Орозова Ч.С.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН КОРГООНУ КАМСЫЗ КЫЛУУНУН ФИНАНСЫЛЫК АСПЕКТТЕРИ .2023. №. 6. C. 162-165
Аскарова А.К., Мурзалиева Э.И., Абдырахманова Г.Б.
ЖООПКЕРЧИЛИКТИ КАМСЫЗДАНДЫРУУНУН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ТАЖРЫЙБАСЫ .2023. №. 6. C. 166-169
Жакшылык кызы Р., Токтосунова З.К., Абдыраимова Ж.Дж
ЕАЭБ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫНЫН ӨНҮГҮШҮ ЖАНА АНЫН КАЛКТЫН ЖАШОО ДЕҢГЭЭЛИНЕ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2023. №. 6. C. 170-174
Кенжебаев М.К.
АГРОӨНӨР ЖАЙ КОМПЛЕКСИНИН МӨМӨ-ЖЕМИШ ЧАКАН КОМПЛЕКСИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ДҮЙНӨЛҮК ПРАКТИКАСЫ .2023. №. 6. C. 175-179
Мейманов Б.К., Мурзатаева А.Дж., Сатылганова Э.Ш.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ САЛЫК САЛУУНУН НЕГИЗДЕРИ ЖАНА АНЫ ЭКИ ДЕҢГЭЭЛДҮҮ БЮДЖЕТТЕРДИ ТОЛТУРУУДАГЫ РОЛУ .2023. №. 6. C. 180-184
Сатылганова Э.Ш., Акматов А.А., Мурзатаева А.Дж.
БААЛУУ КАГАЗДАР РЫНОГУНУН БӨЛҮМҮНДӨГҮ БОРБОРДУК ДЕПОЗИТАРИЙ ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ РЫНОГУНДАГЫ РОЛУ .2023. №. 6. C. 185-188
Чылабаева А.К., Жакшылык кызы Р., Абдыжалиева А.С.
КЫРГЫЗСТАНДА ЖАШТАР АРАСЫНДА ЖУМУШСУЗДУКТУ ЖАНА ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫ КЫСКАРТУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ЧАРАЛАР .2023. №. 6. C. 189-193
Адылбаев Н.Б.
КҮЗДҮК ЖАНА ЖАЗДЫК БУУДАЙДЫН ӨСҮҮСҮНДӨ КОЗУ КАРЫН МИКРОФЛОРАСЫНЫН ООРУСУНУН ТАРАЛУУСУ ЖАНА АНЫ ДАРЫЛООНУН МЕТОДТОРУ (адабиятка сереп) .2023. №. 6. C. 194-198
Кошокова Г.Ж.
ЧАРБАЛЫК ШЕРИКТЕШТИКТЕРДИН ЖАНА КООМДОРДУН ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРЫ .2023. №. 6. C. 199-203
Кубатов И.К.
ЖЕКЕ ЖАКТАРДЫН УКУКТУК СТАТУСУ САЛЫК УКУКТУК МАМИЛЕЛЕРДИН СУБЪЕКТИСИ КАТАРЫ .2023. №. 6. C. 204-207
Шерипов Н.Т
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЧЫЛАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК МИЛДЕТТЕРИ МЕНЕН ЧЕКТӨӨЛӨРҮНҮН УКУКТУК ТАБИЯТЫ ЖАНА МАҢЫЗЫ .2023. №. 6. C. 208-211
Мамытова А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 6. C. 212-217
Мамытова А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯЛАР КЕҢЕШИНЕ КАРАШТУУ ТАРТИП КОМИССИЯСЫНДА ДИСЦИПЛИНАРДЫК МАТЕРИАЛДАРДЫ КАРООНУН ТАРТИБИ .2023. №. 6. C. 218-223
Примкулова Ж.Дж.
ЕВРОПАЛЫК ОЙЛОМДУН АЛКАГЫНДАГЫ ОЮНГА БОЛГОН ФИЛОСОФИЯЛЫК ЫКМАЛАР .2023. №. 6. C. 224-227
Примкулова Ж.Дж.
СОЦИУМДАГЫ ОЮН ФЕНОМЕНИНИН СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК АСПЕКТИСИ .2023. №. 6. C. 228-231
Искендерова Ж.И.
ТЕАТР ӨНӨРҮНДӨГҮ САХНА КЕБИН ОКУТУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2023. №. 6. C. 232-235
Курманалиев К.А.
1919-1921-ЖЫЛДАРДА КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНДА ЖАҢЫ УЕЗДДЕРДИ ТҮЗҮҮНҮН СЕБЕПТЕРИ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2023. №. 6. C. 236-240
Касымалиева А.К.
1991-ЖЫЛДАН 2008-ЖЫЛГА ЧЕЙИНКИ РОССИЯ МЕНЕН АМЕРИКА КОШМО ШТАТТАРЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ ГЕОСАЯСИЙ ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ ПРОЦЕССТЕРИНИН ЭВОЛЮЦИЯСЫ .2023. №. 6. C. 241-247
Касымалиева А.К
ЭЛ АРАЛЫК КООМДУК УКУКТА «БИР ТАРАПТУУ ЧЕКТӨӨ ЧАРАЛАРЫН» ЖАНА «КАРШЫ ЧАРАЛАРДЫ» КОЛДОНУУНУН МЫЙЗАМДУУЛУГУ .2023. №. 6. C. 248-253
Ажиматова Э.Ж.
ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДИН СТУДЕНТТЕРИНЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН ЫКМАЛАРЫН ЖАНА ФОРМАЛАРЫН БАГЫТООНУН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ .2023. №. 6. C. 254-257
Ажиматова Э.Ж., Торогельдиева К.М., Кутпидин уулу Э.
ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕГИ МАТЕМАТИКА КУРСУН ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН ЖҮРҮШҮН, БИЛИМДИН ЖАНА КӨНДҮМДӨРДҮН КАЛЫПТАНЫШЫН ТЕКШЕРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ .2023. №. 6. C. 258-263
Заилова Ж.Ж.
БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАКТАН ТАРБИЯЛОО ЖАНА САБАКТАРДА КОЛДОНУЛУУЧУ ПЕДАГОГИКАЛЫК ОЮНДАР .2023. №. 6. C. 264-267
Ибирайым кызы А.
КЫРГЫЗСТАНДЫН БИЛИМ БЕРҮҮСҮН САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮН ПРАКТИКАЛЫК АБАЛЫ .2023. №. 6. C. 268-272
Уметалиев Э.Б., Тукеев Э.М.
КЫРГЫЗ УЛУТТУК СПОРТТУК КҮРӨШҮНДӨГҮ ТЕХНИКАЛЫК-ТАКТИКАЛЫК АРАКЕТТЕРДИН МАЗМУНУ, КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖАНА СИСТЕМАТИКАСЫ .2023. №. 6. C. 273-277
Уметалиев Э.Б., Тукеев Э.М.
КЫРГЫЗ УЛУТТУК СПОРТТУК КҮРӨШ МЕНЕН МАШЫККАНДАРДЫ ДАЯРДОО ЖАНА МАШЫГУУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫН АНЫКТОО ЫКМАЛАРЫНА ТАЛАПТАР .2023. №. 6. C. 278-281
Файзуллаева Г.А., Жаңыбай кызы Ж.
СТУДЕНТТЕРДИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2023. №. 6. C. 282-285
Исмаилова Р.У
ЖАПОН ПОЭЗИЯСЫНЫН КЫРГЫЗЧА КОТОРМОЛОРУ ЖӨНҮНДӨ .2023. №. 6. C. 286-289
Исмаилова Р.У.
ЭГЕМЕНДИК ЖЫЛДАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН КӨРКӨМ КОТОРМОЛОРУ .2023. №. 6. C. 290-294
Уркумбаева А. Б.
ООЗЕКИ АЙТЫЛГАН ЭПИКАЛЫК ТЕКСТТИН ТАБИЯТЫ .2023. №. 6. C. 295-298