Жаңы саны

2018, №: 3

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2018, №. 3, Макалалар: 26
Урдалетова А.Б., Кыдыралиев С.К., Керимкулова Э.Дж
ЖЕТИ ЖОЛУ ӨЛЧӨП, БИР КЕС .2018. №. 3. C. 3-6
Нургабыл Д.Н., Уаисов А.Б.
ЧЕКТЕГИ СЕКИРИКТЕРИ БАР СИНГУЛЯРДУУ ДҮҮЛҮККӨН ЧЕТТИК МАСЕЛЕНИН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫНЫН АСИМПТОТИКАЛЫК ТАРТИБИ .2018. №. 3. C. 7-13
Бердиева Р.Р.
КАЙТАЛАП ЭНДОДОНТИКАЛЫК ДАРЫЛООГО МУКТАЖ БОЛГОН ӨНӨКӨТ ПЕРИОДОНТИТТЕН ЖАБЫРКАГАН ТИШТЕРДИН КАНАЛДАРЫНЫН РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫК СҮРӨТТӨРҮ .2018. №. 3. C. 14-17
Самигуллина А.Э., Отогонова Ж.К.
КОШ БОЙЛУУ УЧУРДАГЫ КУРЧ ПИЕЛОНЕФРИТ: УЛУТТУК КЛИНИКАЛЫК ПРОТОКОЛДОР ЖАНА РЕАЛДУУ ПРАКТИКА .2018. №. 3. C. 18-25
Шаршенбек кызы А.
КАОЛИН ТОПУРАГЫНАН ТЕМИРДИН (III) ОКСИДИН БӨЛҮП АЛУУДАГЫ ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ .2018. №. 3. C. 26-29
Калыкова Г.Н.
УРУК ИЛДЕТТЕРДИН ТАРАЛУУ БУЛАГЫ .2018. №. 3. C. 30-33
Каденова З.О.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨ HELICOVERPA ARMIGERA Hbn.нын ПАХТАГА ТИЙГИЗГЕН ЗЫЯНДУУЛУГУ ЖАНА САНДЫК ДИНАМИКАСЫ .2018. №. 3. C. 34-37
Абдибайитова А.А.
ЧАУВАЙ КЕН МАССИВИНИН КАЛДЫКТАРЫНДАГЫ РАДИАЦИЯ .2018. №. 3. C. 38-40
Абикова А.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК РЫНОГУН ЖӨНГӨ САЛУУ БИЛИМ БЕРҮҮ РЫНОГУНУН ӨНҮГҮШҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТЫ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 41-43
Баетов А.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КАЛЫБЫНА КЕЛҮҮЧҮ ЭНЕРГИЯ ЖААТЫНДАГЫ ОБЪЕКТТЕРДИН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК КЫЗЫКТУУЛУГУ .2018. №. 3. C. 44-46
Макеева А.Ш.
ДҮЙНӨЛҮК ЭКОНОМИКАНЫН ГЛОБАЛИЗАЦИЯЛОО КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2018. №. 3. C. 47-50
Турсун уулу Иса
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МИНЕРАЛДЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕРДИ ӨНДҮРҮҮ БОЮНЧА ЭКОНОМИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ .2018. №. 3. C. 51-54
Турсун уулу Иса
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРДУ БААЛООНУН ЭКОНОМИКАЛЫК ЫКМАЛАРЫ: КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МИНЕРАЛДЫК ЖЕР СЕМИРТКИЧТЕРДИ ӨНДҮРҮҮ .2018. №. 3. C. 55-58
Бактиев Дж.Д.
КҮРӨӨНҮН ОБЪЕКТИСИ МАСЕЛЕСИНЕ .2018. №. 3. C. 59-61
Токтобаев Б.Т., Карыпов Б.К.
МИГРАЦИЯ ПРОЦЕССТЕРИН ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН АЛКАГЫНДА УКУТУК ЖӨНГӨ САЛУУ .2018. №. 3. C. 62-64
Кулалиева Г.Т.
КЫРГЫЗСТАНДЫН КӨП ПАРТИЯЛУУ СИСТЕМАСЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ: КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2018. №. 3. C. 65-68
Сманалиев К.М., Салыбекова Т.С.
ЕВРАЗИЯЛЫК ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИКТИН ШАРТЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЫЙЗАМСЫЗ ЭМГЕК МИГРАЦИЯСЫН ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР .2018. №. 3. C. 69-73
Назаралиева А.Б.
ЖАРАТЫЛЫШТЫ ПАЙДАЛАНУУ ТАРМАГЫНДА ЖЕР УКУГУН ТОКТОТУУНУН АЙРЫМ НЕГИЗДЕРИ .2018. №. 3. C. 74-77
Хушвахтзода Х.Х.
САМАНИД ЖАНА СЕЛЖҮКИД МАМЛЕКЕТТЕРДИН УЧУРУНДАГЫ АСКЕРЛЕРДИН КЭЭ БИР АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ ТУУРАЛУУ .2018. №. 3. C. 78-80
Насбекова С.К., Эшмурадова Н.Д.
КЫРГЫЗ САЛТТУУ КООМУНДА КӨП НИКЕЛҮҮ ЖУБАЙЛАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ .2018. №. 3. C. 81-84
Мурзабекова Ж.Т.
ЫҢГАЙЛУУ АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ БОЛГОН АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫНЫН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК АСПЕКТИЛЕРИ .2018. №. 3. C. 85-88
Асанкулова Ж.Ж.
СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ТИЛИ - КОНСТИТУЦИЯЛЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН ПРИНЦИБИ КАТАРЫ .2018. №. 3. C. 89-91
Тагаев Н.Ш.
БАЖЫ ОРГАНДАРДЫН УКУК КОРГОО ИШМЕРДИГИ: ТАРЫХЫ, АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА ѲНҮГҮҮСҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ .2018. №. 3. C. 92-95
Акболатова М.Е.
ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТЫЛГАН ЖАЙЛАРЫНАН КАЧЫП КЕТКЕН ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАРДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНЫН ТАРЫХЫ .2018. №. 3. C. 96-98
Насбекова С.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЙ-БҮЛӨЛҮК МЫЙЗАМДАРЫН ЖАНА ШАРИАТТЫ САЛЫШТЫРМА-УКУКТУК ТАЛДОО .2018. №. 3. C. 99-102
Асанкулова Ж.Ж.
СОТ БИЙЛИГИНИН ПРИНЦИПТЕРИН ИШКЕ АШЫРУУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ .2018. №. 3. C. 103-105