Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2013, №. 1, Макалалар: 80
None
None .2013. №. 1. C. 3-5
None
None .2013. №. 1. C. 6-7
None
None .2013. №. 1. C. 8-9
None
ТЕХНОГЕНДИК ГАЗДАРДЫН КОЛОМДУК КОНЦЕНТРАЦИЯЛАРЫНЫН ТЕМПЕРАТУР АГА БАЙЛАНЫШТУУ 03Г0РУУСУ .2013. №. 1. C. 10-13
None
None .2013. №. 1. C. 14-15
None
None .2013. №. 1. C. 16-18
None
None .2013. №. 1. C. 19-20
None
None .2013. №. 1. C. 21-24
None
None .2013. №. 1. C. 25-27
None
None .2013. №. 1. C. 28-29
None
None .2013. №. 1. C. 30-32
None
None .2013. №. 1. C. 33-34
None
None .2013. №. 1. C. 35-36
None
None .2013. №. 1. C. 37-40
None
None .2013. №. 1. C. 41-43
None
None .2013. №. 1. C. 44-47
None
None .2013. №. 1. C. 48-50
None
None .2013. №. 1. C. 51-55
None
None .2013. №. 1. C. 56-59
None
None .2013. №. 1. C. 60-62
None
None .2013. №. 1. C. 63-65
None
None .2013. №. 1. C. 66-68
None
None .2013. №. 1. C. 69-71
None
None .2013. №. 1. C. 72-75
None
None .2013. №. 1. C. 76-78
None
None .2013. №. 1. C. 79-82
None
None .2013. №. 1. C. 83-86
None
None .2013. №. 1. C. 87-88
None
None .2013. №. 1. C. 89-92
None
None .2013. №. 1. C. 93-95
None
None .2013. №. 1. C. 96-98
None
None .2013. №. 1. C. 99-102
None
КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ КАЛКЫНЫН КЕСИПТИК ДАЯРДЫГЫН ЖАКШЫРТУУ ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУСУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2013. №. 1. C. 103-106
None
None .2013. №. 1. C. 107-111
None
None .2013. №. 1. C. 112-114
None
None .2013. №. 1. C. 115-117
None
None .2013. №. 1. C. 118-121
None
None .2013. №. 1. C. 122-124
None
None .2013. №. 1. C. 125-128
None
None .2013. №. 1. C. 129-132
None
None .2013. №. 1. C. 133-135
None
None .2013. №. 1. C. 136-138
None
None .2013. №. 1. C. 139-140
None
None .2013. №. 1. C. 141-145
None
None .2013. №. 1. C. 146-150
None
None .2013. №. 1. C. 151-153
None
None .2013. №. 1. C. 154-156
None
None .2013. №. 1. C. 157-162
None
None .2013. №. 1. C. 163-165
None
None .2013. №. 1. C. 166-169
None
None .2013. №. 1. C. 170-171
None
None .2013. №. 1. C. 172-174
None
None .2013. №. 1. C. 175-178
None
None .2013. №. 1. C. 179-183
None
None .2013. №. 1. C. 184-185
None
None .2013. №. 1. C. 186-191
None
None .2013. №. 1. C. 192-193
None
None .2013. №. 1. C. 194-198
None
None .2013. №. 1. C. 199-201
None
None .2013. №. 1. C. 202-204
None
None .2013. №. 1. C. 205-208
None
None .2013. №. 1. C. 209-212
None
None .2013. №. 1. C. 213-216
Аманалиев У.О.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ САЛЫК СИСТЕМАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (теориялык - укуктук изилдөө) .2013. №. 1. C. 217-219
None
None .2013. №. 1. C. 220-222
None
None .2013. №. 1. C. 223-228
Абдылдаева К.А.
ЖЕРГИЛИКТYY ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ӨНҮГҮҮСҮНҮН ЭЛ АРАЛЫК ҮЛГҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ .2013. №. 1. C. 229-232
None
None .2013. №. 1. C. 233-234
Тобакалов Ч.Б.
КЫРГЫЗСТАН МЕНЕН Ө3БЕКСТАНДЫН ЧЕК АРА ЖАНА КООПСУЗДУК МАСЕЛЕСИНДЕГИ МАМИЛЕЛЕРИНИН ИЗИЛДЕНҮҮ ТАРЫХЫ .2013. №. 1. C. 235-238
Абдылдаева К. А.
АЙЫЛ АЙМАКТАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР МЕНЕН Ө3 АРА АРАКЕТТЕШYYСYHYH АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ .2013. №. 1. C. 239-240
None
None .2013. №. 1. C. 241-242
None
None .2013. №. 1. C. 243-244
None
None .2013. №. 1. C. 245-248
None
None .2013. №. 1. C. 249-252
None
None .2013. №. 1. C. 253-254
None
None .2013. №. 1. C. 255-257
None
None .2013. №. 1. C. 258-260
Бекалай Нурипа Кыргызбай кызы
None .2013. №. 1. C. 261-263
None
None .2013. №. 1. C. 264-265
None
None .2013. №. 1. C. 266-269