Жаңы саны

2022, №: 5

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2022, №. 3, Макалалар: 59
Орозобаков А.Т., Саякбаева Б.Б., Орозобаков Э.У
АТМОСФЕРАЛЫК КАЛИБРОВКА БОЮНЧА МИЛЛИМЕТРЛИК ТОЛКУНДАРДАГЫ ОЗОНДУН КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН (АРАЛАШМАСЫН) ӨЛЧӨӨ .2022. №. 3. C. 3-9
Ирматова Ж.К., Росляков Ю.Ф., Карымшакова М.У., Эрматова В.Б., Жантураева Б.Т.
УН АЗЫКТАРЫНЫН ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ МАКСАТЫНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ САЛТТУУ ЭМЕС ӨСҮМДҮКТӨРДӨН АЛЫНГАН ЧИЙКИ ЗАТТАРДЫ ТАНДОО .2022. №. 3. C. 10-13
Калдыбаев Н.А., Бекташов Б.М., Талиев Н.А., Алканов Д.А.
«МАЙЛИСУ IV – ЧЫГЫШ ИЗБАСКЕНТ» МУНАЙЗАТ КЕНДИН ШАРТТАРЫНДА МУНАЙ ЖАНА ГАЗ СКВАЖИНАЛАРЫН БУРГУЛОО ҮЧҮН КОЛДОНУЛУУЧУ БУРГУЛАРДЫН ЖЕШИЛҮҮГӨ ЧЫДАМДУУЛУГУН БААЛОО .2022. №. 3. C. 14-19
Такенеева Н.К., Жукеева Б.У
ДЖОЛКЕЛЬ УЧАСТОГУНДА АЛТЫН РУДАЛАШУУНУ ИЗДӨӨДӨГҮ КОМПЛЕКСТҮҮ ГЕОФИЗИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨР .2022. №. 3. C. 20-24
Шаршеев Э.С., Жакеев Б.М., Чортомбаев У.Т., Базарбаева И.Д
ӨТКӨӨЛ ЫКТЫМАЛДЫК МАТРИЦАСЫНЫН АППАРАТЫ АРКЫЛУУ КЛИМАТТЫК ШАРТТАРДЫ ТАЛДОО .2022. №. 3. C. 25-33
Асыкулов Т., Чодонова Н.М
АК ИЛБИРСТИН ЖАШОО ЧӨЙРӨСҮНӨ АНТРОПОГЕНДИК ФАКТОРЛОРДУН ТААСИРИ .2022. №. 3. C. 34-38
Абдулдаев М.С., Липкин В.И.
ЫСЫК-КӨЛ БАССЕЙНИНИН ТОСОР, ТОН, АКТЕРЕК, ТУРАСУ ДАРЫЯЛАРЫНЫН ГИДРОЭНЕРГЕТИКАЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫ .2022. №. 3. C. 39-47
Дуулатов Э.С., Аламанов С.К., Абдыжапар уулу С
ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ЧЫГЫШ БӨЛҮГҮНДӨГҮ СУУ ЭРОЗИЯСЫН АРАЛЫКТАН БАЙКООНУН МААЛЫМАТТАРЫ БОЮНЧА БААЛОО .2022. №. 3. C. 48-53
Ершова Н.В., Фролова Г.П., Момуналиев Р.К
ТУРГЕН ДАРЫЯСЫНДАГЫ ЧАКАН ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯНЫ ДОЛБООРЛОО ҮЧҮН ГИДРОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕМЕ .2022. №. 3. C. 54-61
Калашникова О.Ю., Подрезова Ю.А., Павлова И.А., Нурбацина А.А.
НАРЫН ДАРЫЯСЫНЫН ЖОГОРКУ АГЫМЫНЫН ӨТКӨН ЖАНА КЕЛЕЧЕК УБАКЫТТАГЫ ДИНАМИКАСЫ .2022. №. 3. C. 62-68
Мамбеталиев Т.С
ЖЕРГИЛИКТҮҮ (ЛОКАЛДЫК) ТАЗАЛООЧУ КУРУЛМАЛАР КЫРГЫЗСТАНДЫН КАЛКЫНЫН СУУ КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУНУН НЕГИЗИ КАТАРЫ .2022. №. 3. C. 69-72
Раимбеков Б.Д., Ерохин С.А., Чонтоев Д.Т., Усупаев Ш.Э
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧҮЙ АРАЛЫК ОЙДУҢУНДА ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН ДЕҢГЭЭЛИН КӨТӨРҮҮДӨН ГЕОТОБОКЕЛДИКТЕРДИН ТИПТЕШҮҮСҮ .2022. №. 3. C. 73-79
Усубалиев Р.А., Мандычев А.Н., Кенжебаев Р., Подрезова Ю.А., Азисов Э
АЗЫРКЫ КЛИМАТТЫН ЖЫЛУУ ШАРТЫНДА КЫРГЫЗСТАНДАГЫ РЕПРЕЗЕНТАТИВДИК МӨҢГҮЛӨРДҮН КӨП ЖЫЛДЫК МАССА БАЛАНСЫНЫН ӨЗГӨРҮҮ ТЕНДЕНЦИЯСЫ .2022. №. 3. C. 80-86
Шайдылдаева Н.М., Усубалиев Р.А., Мандычев А.Н.
КЕТМЕН-ТӨБӨ ӨРӨӨНҮНҮН ЧЫЧКАН ЖАНА БАЛА-ЧЫЧКАН ДАРЫЯЛАРЫНЫН СУУСУНУН АБАЛЫНА КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮШҮНҮН ТААСИРИ .2022. №. 3. C. 87-92
Эрменбаев Б.О., Чонтоев Д.Т., Сатылканов Р.А.
1965-2019-ЖЫЛДАР АРАЛЫГЫНДА ТЕСКЕЙ АЛА-ТОО КЫРКАЛАРЫНЫН МӨҢГҮЛӨРҮНҮН АЯНТЫНЫН ӨЗГӨРҮЛҮШҮ .2022. №. 3. C. 93-96
Гаев А.Я., Куделина И.В., Алферов И.Н.
УРАЛ ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕГИ ОБЪЕКТИЛЕРДИН МИСАЛЫНДА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ БУЛГАНУУДАН САКТОО ЖОЛДОРУ ЖӨНҮНДӨ .2022. №. 3. C. 97-105
Загинаев В.В., Ерохин С.А., Оморова Г
КЫРГЫЗ ТОО КЫРКАСЫНЫН ТҮНДҮК КАПТАЛЫНДАГЫ ДАРЫЯ ӨРӨӨНДӨРҮНДӨ СЕЛДИН АКТИВДҮҮЛҮГҮ .2022. №. 3. C. 106-114
Усупаев Ш.Э
ЖЕРДИН ПАЛЕОКЕАНЫНДАГЫ ДҮЙНӨЛҮК ТАШКЫНДАРДЫН ЖАРАТЫЛЫШЫНЫН ИНЖЕНЕРДИК ГЕОНОМИЯСЫ ЖАНА КАТАСТРОФАСЫН ТААНУУ .2022. №. 3. C. 115-123
Асылбек кызы А., Сулейманова Ш.С., Мусаева К.Э.
БУУДАЙДЫН СОРТТОРУНУН ЧАРБАЛЫК БААЛУУ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ИЗИЛДӨӨ .2022. №. 3. C. 124-128
Маматеминова Т.М.
ПАВЛОВНИЯ ДАРАГЫН ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ШАРТТА ӨСТҮРҮҮ ЖАНА ПРАКТИКАЛОО .2022. №. 3. C. 129-132
Калмурзаева Р.Ш
ГҮЛЧӨ (КУРШАБ) ЖАНА ТАЛДЫК ДАРЫЯ БАССЕЙНИНДЕГИ РЕЛЬЕФТИН ПАЙДА БОЛУШУНДА ЖЕР КӨЧКҮЛӨРДҮН РОЛУ .2022. №. 3. C. 133-137
Aбылмейизοвa Б.У., Кожомбердиев Ж.А., Кенжебаева Н.В.
БАЗАР-КОРГОН РАЙОНУНДАГЫ ӨСҮМДҮКТӨРДҮН АЗЫРКЫ АБАЛЫНА СЕРЕП .2022. №. 3. C. 138-142
Асыкулов Т., Эсенбаева З.Д
КЫРГЫЗСТАНДА ЭКОЛОГИЯЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИШ-ЧАРАЛАРЫН ӨТКӨРҮҮНҮН ЖАҢЫ ФОРМАЛАРЫ: ЖЕТИШКЕНДИКТЕР ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2022. №. 3. C. 143-148
Элеманов Ө.И., Абылмейизова Б.Ү.
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН ДАРЫЯ ЧӨЛКӨМДӨРҮНҮН ТОКОЙ ЭКОСИСТЕМАЛАРЫНЫН КЛИМАТТЫК ШАРТТАРЫН ТАЛДОО .2022. №. 3. C. 149-154
Билалов Ю.А
ГЕРПЕС СТОМАТИТИНИН КОМПЛЕКСТҮҮ ТЕРАПИЯСЫНДА ЖАРЫК МЕНЕН ДААРЫЛООНУ КОЛДОНУУ .2022. №. 3. C. 155-159
Сельпиев Т.Т., Юсупханов О.Н
ЧУЙ ОБЛУСУНДА ОРТОПЕДИЯЛЫК ДАРЫЛООГО МУКТАЖ БОЛГОН ТИШ ООРУЛАРЫНЫН ЖАЙЫЛЫШЫ .2022. №. 3. C. 160-162
Турсунов Т.Т., Исаев М.А., Ибрагимова Ж.А., Нурпеишова Э.Н
ЖАНЫБАРЛАР АРАСЫНДАГЫ ЭХИНОКОККОЗ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖОЛДОРУ .2022. №. 3. C. 163-166
Эркинова З.Э., Джапаралиев Н.Т.
А ЖАНА О ТИБИНДЕГИ ШАРП ВИРУСУН КУЛЬТИВИРЛӨӨ .2022. №. 3. C. 167-170
Эркинова З.Э., Джапаралиев Н.Т.
ВАКЦИНАЛАРДЫ ӨНДҮРҮҮДӨ ШТАММДАРДЫ ИНАКТИВАЦИЯЛОО РЕЖИМИН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ .2022. №. 3. C. 171-174
Мунайтпасова А.К
УЛУТТУК ЭКОНОМИКАНЫН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУ МАСЕЛЕЛЕРИН ЧЕЧҮҮДӨ АТААНДАШТЫКТЫН РОЛУ ЖАНА ЧЕКТЕРИ .2022. №. 3. C. 175-180
Жапаров Г.Д., Тазабекова Г.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫНДА ИННОВАЦИЯ КАТАРЫ САЛТТУУ АЙЫЛ ЧАРБАДАН ОРГАНИКАЛЫК ЧАРБАГА ӨТҮҮ .2022. №. 3. C. 181-185
Бабаева А.Д.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА ЭКОНОМИКАЛЫК БИЛИМДЕРДИ ОКУТУУНУН ИННОВАЦИЯЛЫК МЕТОДДОРУ .2022. №. 3. C. 186-189
Бабаева А.Д.
КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН КОРГОО: НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА МАЗМУНУ .2022. №. 3. C. 190-194
Рахманов А.Р.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ПАРЛАМЕНТТИК ФРАКЦИЯЛАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨРҮНҮН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ .2022. №. 3. C. 195-198
Акпар Айжан, Осмонов О.Дж.
ЖАДИДТЕРДИН АГАРТУУЧУЛУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2022. №. 3. C. 199-203
Амантур уулу Э
XX КЫЛЫМДАГЫ ИСЛАМ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН ФОРМАЛАРЫ .2022. №. 3. C. 204-208
Ысырайылова Н.С
МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ТАРЫХЫЙ ПРОЦЕССТЕРДЕГИ РОЛУ .2022. №. 3. C. 209-212
Акматалиев А.Т.
РУХАНИЙЛИК ЖАНА АДЕП-АХЛАКТУУЛУК СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК АСПЕКТИДЕ .2022. №. 3. C. 213-216
Акматалиев А.Т
СОЦИУМДУН ЖАШОО ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ АДЕП-АХЛАКТЫК АҢ-СЕЗИМДИН РОЛУ .2022. №. 3. C. 217-220
Кожоназарова Ы.М
КЫРГЫЗ ЭЛИНИН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫНДАГЫ ЖАШТАР МАСЕЛЕСИ .2022. №. 3. C. 221-224
Мурзакметов Т.Т
ЧЫГЫШ ПЕРИПАТЕТИЗМИ ЖАНА ЖУСУП БАЛАСАГЫН .2022. №. 3. C. 225-228
Аскарбек кызы Л.
МАТЕМАТИКАЛЫК ДИСЦИПЛИНАЛАРДЫ ОНЛАЙН ОКУТУУДА ГУМАНИТАРДЫК БАГЫТТАГЫ СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨСҮНҮНҮН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ .2022. №. 3. C. 229-232
Бектурганова М.К
МОБИЛДИК ОКУТУУ ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ИННОВАЦИЯЛЫК ФОРМАСЫ КАТАРЫ .2022. №. 3. C. 233-237
Зикирова Г.А., Кабылов А.А
БОЛОЧОК ИНФОРМАТИКА МУГАЛИМДЕРИНИН КЕСИПТИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ .2022. №. 3. C. 238-241
Зикирова Г.А., Кабылов А.А.
ЭКОНОМИКА АДИСТИГИНДЕ ОКУГАН СТУДЕНТТЕРГЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ТАПШЫРМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ .2022. №. 3. C. 242-245
Зулпукарова Д.И., Кулчинова Г.А., Абдукаимова А.Ж.
ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ИНТЕРАКТИВДҮҮ САЙТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ ЫКМАЛАРЫ .2022. №. 3. C. 246-251
Ибирайым кызы А., Сөлпүбашова А.Ы.
ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУДАГЫ БААЛОО СИСТЕМАСЫ ЧЕТ ЭЛДИК ТАЖРЫЙБАЛАРДА .2022. №. 3. C. 252-257
Исакова Д.Ж., Абдырахманова Дж.О., Масимова Н.А.
12-15 ЖАШТАГЫ ВОЛЕЙБОЛЧУ КЫЗДАРДЫН ФУНКЦИОНАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2022. №. 3. C. 258-262
Момуналиева Ш.Ж., Абдырахманова Дж.О., Джанузаков К.Ч.
ШАХМАТТА ПЕШКА ТҮЗҮМҮНҮН МААНИСИ .2022. №. 3. C. 263-270
Мусаева Э.Т.
ЫР МАТЕРИАЛЫ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫНА ЧЕТ ТИЛИН ҮЙРӨТҮҮНҮН ЭФФЕКТИВДҮҮ КАРАЖАТЫ КАТАРЫ .2022. №. 3. C. 271-274
Нагиева Ульвия Фикрет гызы
КЕЛЕЧЕКТЕГИ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН МУГАЛИМДЕРИНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА ИШИН УЮШТУРУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2022. №. 3. C. 275-280
Худиева Фарида Тофик гызы
СТУДЕНТТИН ИНСАНДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДА ЖАМААТТЫН РОЛУ .2022. №. 3. C. 281-285
Курманкулов Ш.Ж., Таштанбекова Т.Т.
ОКУУЧУЛАРДЫН ӨЗ АЛДЫНЧАЛУУЛУГУН ӨСТҮРҮҮ ҮЧҮН ИШ АРАКЕТТЕРДИН ТҮЗҮМДӨРҮ .2022. №. 3. C. 286-290
Курманкулов Ш.Ж., Таштанбекова Т.Т., Назарбаева Н.Ш.
«ЧАБАЛ» ОКУУЧУЛАРДЫН КӨЙГӨЙҮН ЧЕЧҮҮГӨ КАРАТА «РЕПЕТИТОР» ЫКМАСЫН КОЛДОНУУ ЗАРЫЛДЫГЫ .2022. №. 3. C. 291-295
Тыныбекова Ч.А.
АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫНДА ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН КОЛДОНУУ .2022. №. 3. C. 296-299
Тыныбекова Ч.А., Сыдыкова Т.М
СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУДА ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОКУУ ПРОЦЕССИНИН БИР БӨЛҮГҮ КАТАРЫ .2022. №. 3. C. 300-303
Матикеева А.К.
ДҮЙНӨ СҮРӨТҮН КОНЦЕПТУАЛДАШТЫРУУДА ТИЛДИН РОЛУ .2022. №. 3. C. 304-308
Элебесова Б.Б
КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ФОЛЬКЛОРУНДА «АДАМ» ТҮШҮНҮГҮ .2022. №. 3. C. 309-312
Костюк Ш.А.
ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫНЫН ЭРКИНДИГИНИН СОЦИАЛДЫК-ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ФАКТОРЛОРУ: ЭРКИНДИК, ЗАРЫЛЧЫЛЫК ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИК .2022. №. 3. C. 313-316