Жаңы саны

2020, №: 1

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2020, №. 1, Макалалар: 30
Абдылдаев А.A., Өзбекова Ж.Э., Кулмырзаев А.А.
ЧИЙКИ ЖАНА КУРГАТЫЛГАН ЭТТИН КУРАМЫН САЛЫШТЫРМАЛУУ ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 1. C. 3-8
Калыков А.С.
СЕРПИЛГИЧ НЕГИЗДЕ ЖАЙГАШКАН ЖАРЫМ ЧЕКСИЗ ПЛИТАНЫН ТАТААЛ ШАРТТАРДА ИШТӨӨДӨГҮ ЭСЕПТӨӨ НАТЫЙЖАЛАРЫ .2020. №. 1. C. 9-17
Максутбекова Г.Т.
ЖЕЗКАЗГАН ӨНӨР ЖАЙ РЕГИОНДУН ГЕОГРАФИЯЛЫК ЖАНА КЛИМАТТЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ .2020. №. 1. C. 18-25
Калдыбаев Б.К., Ибраева К.Б., Кадырова Г.Б.
КАРАКОЛ ШААРЫНЫН ТОПУРАКТАРЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОГЕОХИМИЯЛЫК ИЗИЛДѲѲЛѲРҮ .2020. №. 1. C. 26-31
Качиев Н.Т., Дюшеев Б.Д., Шамшиев А.Т.
МЭЭНИН МЕТАСТАЗДЫК ЖАБЫРКООЛОРУ: ДИАГНОСТИКА ЖАНА ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛОО ПРИНЦИПТЕРИ .2020. №. 1. C. 32-35
Козубаев У.У., Дюшеев Б.Д., Мамытов Ч.Ж.
ЖҮЛҮНДҮН МОЮН БӨЛҮГҮНДӨГҮ ШИШИКТЕРИНИН ДИАГНОСТИКАСЫ ЖАНА ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООСУ .2020. №. 1. C. 36-41
Качиев Н.Т., Козубаев У.У., Ибраимов К.Ш.
МЭЭНИН МЕТАСТАЗДЫК ЖАБЫРКООСУН МАГНИТТИК-РЕЗОНАНСТЫК ТРАКТОГРАФИЯНЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООНУН ПРИНЦИПТЕРИ .2020. №. 1. C. 42-46
Кантороева Г.К., Раимбердиев Б.С.
ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР – АЙЫЛ ЧАРБА ЖАНА ТАМАК-АШ ӨНӨР ЖАЙЫНЫН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКТОРЛОРУНУН БИРИ .2020. №. 1. C. 47-52
Мамбетова Э.Ш.
«БИР АЛКАК ЖАНА БИР ЖОЛ» ДЕМИЛГЕСИНИН АЛДЫНДА КЫТАЙ МЕНЕН КЫРГЫЗСТАНДЫН ОРТОСУНДАГЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗ АРА АРАКЕТТЕШҮҮ .2020. №. 1. C. 53-59
Сулайманова Б.Ж., Байгазиева Ж.Т.
КЫРГЫЗСТАНДА САНАРИПТИК ЭКОНОМИКАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ .2020. №. 1. C. 60-64
Ураимова Н.Ж., Джандралиева Э.Д.
ЭЛ АРАЛЫК ТЫШКЫ КАРЫЗДАРДЫ БАШКАРУУ ТАЖРЫЙБАСЫ .2020. №. 1. C. 65-72
Сулайманова Б.Ж., Байгазиева Ж.Т.
ЭКОНОМИКАНЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮШҮНҮН НЕГИЗГИ ФАКТОРУ КАТАРЫ .2020. №. 1. C. 73-76
Ураимова Н.Ж., Оңолбекова А.Р.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАНА КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКСПОРТТУК МАМИЛЕЛЕРИН ӨНҮКТҮРҮҮ .2020. №. 1. C. 77-82
Мурзабекова Ж.Т., Насбекова С.К., Абдувалиев У.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫ БОЮНЧА НАСЫЯ КЕЛИШИМИНИН СПЕЦИФИКАЛЫК БЕЛГИЛЕРИ .2020. №. 1. C. 83-87
Байдаева Л.А., Ажибеков Б.Б.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ .2020. №. 1. C. 88-91
Мусабаева Н.А.
АЙЫЛ ЧАРБАСЫН МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМДАРДЫ ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ЫКМАЛАРЫ .2020. №. 1. C. 92-98
Мурзабекова Ж.Т., Насбекова С.К., Умиркулова А.Г.
ЖАРАНДЫК ПРОЦЕССТЕ СОТТУК ЭКСПЕРТИЗАНЫ ДАЙЫНДОО .2020. №. 1. C. 99-103
Абдикерим кызы Г.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДВОКАТУРАНЫН УЮШТУРУУЧУЛУК-УКУКТУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ .2020. №. 1. C. 104-108
Чыныбаева Н.Ж.
МЫЙЗАМ МЕНЕН КОНФЛИКТТЕ БОЛГОН БАЛДАРДЫ СОЦИАЛДЫК ИНТЕГРАЦИЯЛОО ЖАНА РЕИНТЕГРАЦИЯЛОО КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2020. №. 1. C. 109-114
Абдикерим кызы Г.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА АДВОКАТУРАНЫН ЖАНА АДВОКАТТЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗДЫГЫНЫН КЕПИЛДИКТЕРИ ЖӨНҮНДӨ .2020. №. 1. C. 115-118
Айтиев Ш.А.
КЫРГЫЗСТАН КООМУНДАГЫ КОРРУПЦИЯЛЫК-КЛЕПТОКРАТИЯЛЫК РЕЖИМДИН КӨРҮНҮШТӨРҮ .2020. №. 1. C. 119-123
Алимахунов А.
МААЛЫМАТ КООМДУН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУЧУ МЕХАНИЗМДЕРДИН БИРИ КАТАРЫ .2020. №. 1. C. 124-128
Барпыбаев Т.Р., Калдыбаев С.К., Токтомамбетова Ж.С.
ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ИШКЕ АШЫРУУДА ОКУТУУЧУЛАРДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ .2020. №. 1. C. 129-133
Курманкулов Ш.Ж., Таштанбекова Т.Т.
ТАБИГЫЙ ПРЕДМЕТТЕРДИ ИННОВАЦИЯЛЫК ОКУТУУНУН МЕТОДИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ .2020. №. 1. C. 134-138
Имаралиева Ж.Р., Колдошев М.К.
КАН МАНАС МЕНЕН АЛМАМБЕТ БААТЫРДЫН ЖОЛУГУШУУ ОКУЯСЫНДАГЫ НАРКТУУ ЖӨРӨЛГӨЛӨР БАЯНЫ .2020. №. 1. C. 139-143
Курманкулов Ш.Ж., Таштанбекова Т.Т.
ОКУУЧУЛАРДЫ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАП ОКУТУУДА ЫКМАЛАРДЫН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮК МАСЕЛЕСИ .2020. №. 1. C. 144-147
Жалилова Н.К.
ДАН ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ТҮШҮМҮН ЖЫЙНООДО КОЛДОНУЛГАН СӨЗДӨР .2020. №. 1. C. 148-151
Калыбекова З.С., Шакирова М.Р.
АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ӨЗДӨШТҮРҮЛГӨН КЫТАЙ СӨЗДӨРҮ .2020. №. 1. C. 152-156
Кожанулы М.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ДҮЙНӨГӨ КӨЗ КАРАШЫНЫН ЖҮЗҮ .2020. №. 1. C. 157-161
Хурибаева Э.Г., Жолдошбаев А.С.
УЛУТТУК ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮНҮН ЖАНА КААДА-САЛТТАРДЫН КЫРГЫЗ АНТРОПОНИМИЯСЫНА ТААСИРИ .2020. №. 1. C. 162-166