Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2018, №. 10, Макалалар: 1
Усенов И.А., Кенжебаев М.К.
ГАММЕРШТЕЙНДИН БИРИНЧИ ТЕКТЕГИ ОПЕРАТОРДУК ТЕҢДЕМЕСИНИН ЧЫГАРЫЛЫШЫ ҮЧҮН КАЛЫПТАНДЫРУУЧУ ОПЕРАТОР .2018. №. 10. C. 3-8