Жаңы саны

2022, №: 2

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2021, №. 6, Макалалар: 21
Жолдошов Б.М., Камчиев А.Н.
УСТУНДУ СЫНООДОГУ УСУЛДАРДЫ ТАНДОО .2021. №. 6. C. 3-7
Жолдошов Б.М., Камчиев А.Н.
МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН КҮЧӨТҮҮ .2021. №. 6. C. 8-12
Токтогулова А.Ш.
БИШКЕК ШААРЫНЫН ЧЕГИНДЕГИ АЛА-АРЧА ЖАНА АЛАМҮДҮН ДАРЫЯЛАРЫНДА МУЗ ТЫГЫНДАРДЫН ЖАНА КЫСУУЛАРДЫН ПАЙДА БОЛУШУНА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЫКМАЛАРЫ .2021. №. 6. C. 13-18
Чоюбекова А.М., Эшаров Э.А., Аркабаев Н.К., Курманбек уулу Т
ТЕХНИКАЛЫК ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНЫН БАКАЛАВРЛАРЫН ДАЯРДООДО ИНФОРМАТИКА КУРСУНУН УСУЛДАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУ .2021. №. 6. C. 19-21
Орозбаев А.М., Курманбек уулу Т., Аркабаев Н.К., Эшаров Э.А.
ПАНДЕМИЯ УЧУРУНДАГЫ ДИСТАНТТЫК ОКУТУУ: КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА ПЕРСПЕКТИВАЛАР .2021. №. 6. C. 22-25
Шабыев Р.Ж., Жумалиева Ж.И
«СОТ» АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТ ТУТУМУ .2021. №. 6. C. 26-30
Шабыев Р.Ж., Жумалиева Ж.И
«СОТ АКТЫЛАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК РЕЕСТРИ» АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТ ТУТУМУ .2021. №. 6. C. 31-34
Туратбекова А.Т., Асаналиева Н.А.
OLEACEAE ТУКУМУНА КИРГЕН (LIGUSTRUM VULGARE МИСАЛЫНДА) ИНТРОДУЦИРЛЕНГЕН ТҮРЛӨРДҮН ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНДӨ КОЛДОНУУ КЕЛЕЧЕГИ .2021. №. 6. C. 35-39
Ишенбаева Н.Н., Керималиев Ж.К.
АТ-БАШЫ ЭСПАРЦЕТ БАЛЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2021. №. 6. C. 40-44
Билалов Ю.А.
ООЗЕКИ КӨҢДӨЙҮНYН ГЕРПЕС ИНФЕКЦИЯСЫН ДИАГНОСТИКАЛОО, КЛИНИКА ЖАНА ДАРЫЛОО БОЮНЧА ЗАМАНБАП ТҮШҮНҮК .2021. №. 6. C. 45-51
Жаныбек кызы К.
4-7 ЖАШТАГЫ АР ТҮРДҮҮ СОМАТОТИПТЕГИ КЫРГЫЗ БАЛДАРЫНЫН ДЕНЕСИНДЕГИ МАЙДЫН АБСОЛЮТТУК КУРАМЫ .2021. №. 6. C. 52-55
Жаныбек кызы К
АР ТҮРДҮҮ СОМАТОТИПТЕГИ 4-7 ЖАШАР КЫРГЫЗ БАЛДАРЫНЫН КӨКҮРӨК КУРЧООСУНУН ӨЛЧӨМҮ .2021. №. 6. C. 56-59
Касиев Н.К. Юсупханов О.Н. Сельпиев Т.Т
2016-2020-ЖЫЛДАРГА ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ОРТОПЕДИЯЛЫК СТОМАТОЛОГИЯЛЫК КЫЗМАТЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ БАА БЕРҮҮ .2021. №. 6. C. 60-62
Арынбаев Ж., Асанова Н.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КАЙРА ИШТЕТҮҮЧҮ ӨНӨР ЖАЙЫНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ .2021. №. 6. C. 63-66
Мельхер О.В., Баймурзаева Н.С.
ЗАМАНБАП ШАРТТАРДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН РЕАЛДУУ СЕКТОРУНА ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ .2021. №. 6. C. 67-73
Михайлова И.В., Узекеева И.Ш.
ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЭМГЕК РЕСУРСТАРЫНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2021. №. 6. C. 74-77
Субаналиева Г.Т
ПАНДЕМИЯ МЕЗГИЛИНДЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КАЙРА ИШТЕТҮҮ ӨНӨР ЖАЙЫНЫН ЧАКАН ЖАНА ОРТО ИШКАНАЛАРЫНА САЛЫК САЛУУНУН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ .2021. №. 6. C. 78-82
Таштаналиева А.Ш., Кадралиева Д.Т., Таштаналиев К.Б.
КУТЕCСАЙ-II СЕЙРЕК КЕЗДЕШҮҮЧҮ КЕН КАЗЫНАСЫНЫН БАЛАНСТЫК ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ ЗАПАСТАРЫН БААЛОО .2021. №. 6. C. 83-87
Токтомамбетова Б.Д., Асанова Н.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИПОТЕКАЛЫК НАСЫЯЛООНУ ӨНҮКТҮРҮҮ .2021. №. 6. C. 88-93
Узекеева И.Ш., Михайлова И.В.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАКЫРЧЫЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2021. №. 6. C. 94-98
Кошбакова Б.М
ЗАМАНБАП КӨП МАДАНИЯТТУУ КООМДОГУ ТИЛ ЖАНА СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ИДЕНТТҮҮЛҮК .2021. №. 6. C. 99-103