Жаңы саны

2020, №: 1

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2020, №. 1, Макалалар: 1
Асанов А., Чоюбеков С.М.
ВОЛЬТЕРРАНЫН БИРИНЧИ ТИПТЕГИ СЫЗЫКТУУ КЛАССИКАЛЫК ЭМЕС ИНТЕГРАЛДЫК ТЕҢДЕМЕСИНИН ЧЫГАРЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ .2020. №. 1. C. 3-8