Жаңы саны

2023, №: 6

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

2020, №. 1, Макалалар: 42
Асанов А., Чоюбеков С.М.
ВОЛЬТЕРРАНЫН БИРИНЧИ ТИПТЕГИ СЫЗЫКТУУ КЛАССИКАЛЫК ЭМЕС ИНТЕГРАЛДЫК ТЕҢДЕМЕСИНИН ЧЫГАРЫЛЫШЫ ЖӨНҮНДӨ .2020. №. 1. C. 3-8
Касымова А.Б.
БИР КАЛЫПТУУ МЕЙКИНДИКТЕРДИН ИНВАРИАНТТУУ БАЗАЛУУ ЭРКИН ТОПОЛОГИЯЛЫК ГРУППАЛАРЫ .2020. №. 1. C. 9-16
Бекмаматов З.М.
ЭСЕЛҮҮ МҮНӨЗДӨГҮЧТҮҮ ТӨРТҮНЧҮ ТАРТИПТЕГИ КУРАМА ЖАНА ГИПЕРБОЛАЛЫК ТИПТЕГИ ТЕҢДЕМЕЛЕР ҮЧҮН ЧЕКТИК МАСЕЛЕ .2020. №. 1. C. 17-21
Бодошов А.У.
ЖЕРГИЛИКТҮҮ СОРТ ТӨӨ БУУРЧАК ДАНДАРЫНЫН МИНЕРАЛДЫК КУРАМЫН ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 1. C. 22-26
Акишев К.М., Арынгазин К.Ш., Карпов В.И.
КУРУЛУШ БУЮМДАРЫН ӨНДҮРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ЛИНИЯСЫНЫН ИМИТАЦИЯЛЫК МОДЕЛИНИН ШАЙКЕШТИГИН ТЕКШЕРҮҮ .2020. №. 1. C. 27-32
Уманова Н.Д., Омуров Ж.М
СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮНДӨГҮ «АЛТЫГАНА» ЖАПАЙЫ БАДАЛ ӨСҮМДҮГҮНҮН КӨБӨЙҮҮСҮНҮН НЕГИЗИНДЕ ЭКОСИСТЕМАГА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ .2020. №. 1. C. 33-36
Тайиров А.-С.М., Тайиров М.М., Мусаев О.М.
ЖУСУП БАЛАСАГЫНДЫН «КУТТУУ БИЛИМ» ЧЫГАРМАСЫНДАГЫ СҮТТҮ КАЙРА ИШТЕТҮҮ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫН ЖАНА КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮКТҮН (УСТАЧЫЛЫКТЫН) БЕРИЛИШИ .2020. №. 1. C. 37-41
Рахмединов Э.Э., Абдрахматов К.Е
НАРЫН ӨРӨӨНҮНҮН ЧЫГЫШ ТАРАБЫНДАГЫ КҮЧТҮҮ ПАЛЕОЖЕРТИТИРӨӨЛӨРДҮН ИЗДЕРИ .2020. №. 1. C. 42-46
Кошукеева М.К.
ЖАШ БАЛДАРДЫН ЖАНА ӨСПҮРҮМДӨРДҮН ЖҮРӨК-КАН ТАМЫР ООРУУЛАРЫНА КОРКУНУЧ ТУУДУРГАН ЖҮРҮМ-ТУРУМ ФАКТОРЛОРУН ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 1. C. 47-51
Мурзабаева Э.Б.
КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ТАМАК-АШКА ЖАРДАМ БЕРҮҮЧҮ ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРИНИН ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК РЫНОГУНУН ЖАҢЫ АБАЛЫ .2020. №. 1. C. 52-58
Орозалиева Б.К., Акматов Т.А., Сыдыгалиев К.С
АКУШЕРДИКТЕГИ ИРИӉ-СЕПТИКАЛЫК ТАТААЛДООЛОР .2020. №. 1. C. 59-62
Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д.
ЖАТЫНДЫН МИОМАСЫ: ЗАМАНБАП ТЕНДЕНЦИЯЛАР ЖАНА АЧЫК МАСЕЛЕЛЕР (адабиятка сереп) .2020. №. 1. C. 63-67
Макимбетов Э.К., Аманкулова А.А., Дулатов А.Ю.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛДАРДАГЫ КУРЧ ЛИМФОБЛАСТТЫК ЛЕЙКОЗДУ КОМПЛЕКСТҮҮ ДАРЫЛООНУ ЫЛАЙЫКТАШТЫРУУ .2020. №. 1. C. 68-71
Самигуллина А.Э., Агайдаров Р.Д.
ЖАТЫНДЫН ЛЕЙОМИОМАСЫ: ЗАМАНБАП КЛАССИФИКАЦИЯЛАР (адабиятка сереп) .2020. №. 1. C. 72-76
Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Попкова Е.Г.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТҮШТҮК РЕГИОНДОРУ БОЮНЧА СТРАТЕГИЯЛЫК ЖАНА КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮ БОЮНЧА ЭМПИРИКАЛЫК ТАЛДОО .2020. №. 1. C. 77-81
Астанова С.У.
КЫРГЫЗСТАНДА АЯЛДАР ИШКЕРДИГИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ .2020. №. 1. C. 82-85
Абдивап кызы У., Зулпуева Д.А., Деканов У
ТҮШТҮК РЕГИОНУ БОЮНЧА КООМДУК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАКТАН ӨНҮКТҮРҮҮСҮНӨ МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК ЖАКТАН КАМСЫЗ КЫЛУУ .2020. №. 1. C. 86-90
Осмонбекова Р.Б., Джунушалиев С.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТОО-ЛЫЖА ТУРИЗИМИНИН УЧУРДАГЫ ӨНҮГҮҮ АБАЛЫ .2020. №. 1. C. 91-94
Бакирова Н.Ж
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОТ ТУТУМУНУН КАЛЫПТАНУУСУ ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕГЕ КАРАТА .2020. №. 1. C. 95-99
Токторов Э.С., Жолдошов М.А.
ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА АНЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КЫЛМЫШТАРГА КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ БОЮНЧА ОПЕРАТИВДҮҮ ЖАГДАЙДЫ ТЕОРЕТИКАЛЫК АНАЛИЗДӨӨ .2020. №. 1. C. 100-103
Осмоналиева Н.Ж., Осмоналиева А.Ж.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ИШ ЖҮЗҮНДӨГҮ НИКЕ МАМИЛЕЛЕРИНИН АЛИМЕНТТИК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ .2020. №. 1. C. 104-107
Токторов Э.С., Жолдошов М.А.
ЭКСТРЕМИЗМДИ ТЕРИШТИРҮҮНҮН ОПЕРАТИВДҮҮ КАМСЫЗ БОЛУШУ .2020. №. 1. C. 108-110
Капалбаев О.Э.
КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТЫК ӨРҮМ ӨНӨРҮ .2020. №. 1. C. 111-115
Жолдошев Н.Ж
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ФЕДЧЕНКО – ПАМИРДИ БИРИНЧИ ОРУС ИЗИЛДӨӨЧҮ .2020. №. 1. C. 116-122
Абдыкулова Р.А.
ОСМОН МАМЛЕКЕТИНИН АРХИВИ ЖАНА АНДАГЫ ОРТО АЗИЯ ХАНДЫКТАРЫНА БАЙЛАНЫШКАН ЭПИСТОЛЯРДЫК ЖАНР .2020. №. 1. C. 123-127
Осмонов О.Ж.
XVIII КЫЛЫМДЫН ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ЖАНА КЫРГЫЗ-КАЗАК МАМИЛЕЛЕРИ .2020. №. 1. C. 128-131
Осмонов О.Ж.
ЕНИСЕЙДЕ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН КАЛЫПТАНЫШЫ .2020. №. 1. C. 132-135
Капалбаев О.Э.
ТЕРИ ИШТЕТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮГҮНДӨГҮ АЙРЫМ БУЮМ АТАЛЫШТАРЫНЫН ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ .2020. №. 1. C. 136-141
Сейталиева Г.А.
ПЕРФОРМЕНС ЖАНА АЯЛЗАТТЫН УКУГУН КЕМСИНТҮҮ МАССАЛЫК КӨТӨРҮЛҮШ .2020. №. 1. C. 142-147
Эшенкулова К.З.
АЛ-КИНДИНИН ФИЛОСОФИЯСЫНДА КУДАЙДЫН БАР ЭКЕНДИГИНИН ДАЛИЛИ .2020. №. 1. C. 148-153
Бообекова Т.
ГҮЛАЙЫМ КАНИМЕТОВА - КЫРГЫЗ ТЕАТР ИСКУССТВОСУНДАГЫ «ЭНЕЛЕР ЖАН ДҮЙНӨСҮНҮН ИНЖЕНЕРИ» .2020. №. 1. C. 154-159
Алимбеков А.
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА «КЫРГЫЗ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ» ОКУУ ДИСЦИПЛИНАСЫН МОДЕЛДЕШТИРҮҮ ТАЖРЫЙБАСЫ .2020. №. 1. C. 160-163
Зикирова Г.А.
ЛЕКЦИЯ САБАКТАРДА КОЛДОНУЛУУЧУ ТЕХНОЛОГИЯЛАР .2020. №. 1. C. 164-168
Омуралиева К.С.
ЮРИСТ-СТУДЕНТТЕРИНИН КЕСИПТИК КОММУНИКАЦИЯЛЫК БАЙЛАНЫШЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИ ПАЙДАЛАНУУ .2020. №. 1. C. 169-173
Панкова Т.В., Ризаева Р.Р.
ЗАМАНБАП ПЕДАГОГДУН КАДЫР-БАРКЫ ТУУРАЛУУ .2020. №. 1. C. 174-176
Токтогулова Г.А., Сейтказиева Н.С.
КОЛЛЕДЖДИН БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНЕ GOOGLE ТИРКЕМЕЛЕРИН КИРГИЗҮҮ .2020. №. 1. C. 177-183
Умарова Р.Н.
КЫРГЫЗДАРДА КЫЗ БАЛДАРДЫ СОЦИАЛДАШТЫРУУНУН БАШТАПКЫ ЭТАПТАРЫ .2020. №. 1. C. 184-187
Зикирова Г.А., Саадалов Т.Ы.
ПРАКТИКАЛЫК САБАКТАРДЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2020. №. 1. C. 188-191
Каролова А.М.
АКЫН АЛТЫНБЕК ИСМАИЛОВДУН КОТОРМОЧУЛУК ЧЕБЕРЧИЛИГИ .2020. №. 1. C. 192-195
Мусаева А.С.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ МИФОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮЛӨР .2020. №. 1. C. 196-198
Чыманова Ж.Ж. Бектурган кызы Т.
КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «НИКЕ» КОНЦЕПТИСИНИН ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛАНЫШЫ: СОЦИОЛИНГВИСТИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН ТАЖРЫЙБАСЫНДА .2020. №. 1. C. 199-202
Мусаева А.С.
ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ МИФТЕР ЖАНА УЛАМЫШТАР .2020. №. 1. C. 203-205