Жаңы саны

2019, №: 5

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Камбарова К.У.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Камбарова К.У. ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2014. №. 6. C. 261-263