Жаңы саны

2021, №: 6

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Сияев Т.М., Байматов Н.Б.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Сияев Т.М., Байматов Н.Б. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. №. 10. C. 164-166