Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Ормонов Н.А., Балтабаев А.Г.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИЗИНГОВОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Ормонов Н.А., Балтабаев А.Г. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИЗИНГОВОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №. 8-2. C. 99-101