Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Субанов Б.А.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАГЫ БОЛОЧОК ЭКОНОМИСТ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДОГУ РОЛУ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Субанов Б.А. МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАГЫ БОЛОЧОК ЭКОНОМИСТ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДОГУ РОЛУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 230-232