New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Субанов Б.А.
 2. None
 3. None
Title
 1. МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАГЫ БОЛОЧОК ЭКОНОМИСТ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДОГУ РОЛУ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Субанов Б.А. МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАГЫ БОЛОЧОК ЭКОНОМИСТ АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДОГУ РОЛУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 230-232