Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Абдимиталипова Г.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ТЕКСТТИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАЛПЫ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАРЫ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Абдимиталипова Г. ТЕКСТТИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАЛПЫ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАРЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 212-214