New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Абдимиталипова Г.
 2. None
 3. None
Title
 1. ТЕКСТТИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАЛПЫ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАРЫ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Абдимиталипова Г. ТЕКСТТИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ЖАЛПЫ БЕЛГИЛЕРИ ЖАНА КАТЕГОРИЯЛАРЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 212-214