Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Аматов Б.М.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОЛИТИКУ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Аматов Б.М. К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОЛИТИКУ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 121-124