Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Бердыбаев А., Исмайилова А.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Бердыбаев А., Исмайилова А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №. 8-2. C. 95-96