Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жапаров Ш., Казыев Н.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ПРЕВЫШЕНИЯ ИМЕН (НАЗВАНИЯ)
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Жапаров Ш., Казыев Н. ПРЕВЫШЕНИЯ ИМЕН (НАЗВАНИЯ). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2009. №. 10. C. 170-177