Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Сагдат А.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. СМИ КАЗАХСТАНА О ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Сагдат А. СМИ КАЗАХСТАНА О ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2009. №. 10. C. 162-165