Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Исабаев Б.О.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. СМИ КАК ИНСТИТУТ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Исабаев Б.О. СМИ КАК ИНСТИТУТ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2009. №. 10. C. 156-158