Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Курбонов А.Д.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ХУДЖАНД- КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ 1916 ГОДА
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Курбонов А.Д. ХУДЖАНД- КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ 1916 ГОДА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №. 8-1. C. 238-241