Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Макситова Т.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ТЕМЫ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АКЫНА БАРПЫ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Макситова Т. ТЕМЫ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АКЫНА БАРПЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №. 8-1. C. 63-65