Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Зулпуев А.М.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. КАРТИНЫ БАТКЕНА - ДРЕВНИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Зулпуев А.М. КАРТИНЫ БАТКЕНА - ДРЕВНИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2016. №. 8-1. C. 3-6