Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Маматжанова Ф.К.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ЖЕНЩИНЫ И ИННОВАЦИОННЫЙ ШОК
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Маматжанова Ф.К. ЖЕНЩИНЫ И ИННОВАЦИОННЫЙ ШОК. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 3. C. 175-176