Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Умарбекова А.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. YЙ-БYЛӨДӨ КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОКУУ ИШТЕРИН УЮШТУРУУ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Умарбекова А. YЙ-БYЛӨДӨ КЕНЖЕ МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОКУУ ИШТЕРИН УЮШТУРУУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 200-202