Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Болотбаев А.А.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КЫРГЫЗСТАНА
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Болотбаев А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КЫРГЫЗСТАНА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 180-182