Жаңы саны

2023, №: 8

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Мурзаибраимов Н.Б.
 2. None
 3. None
Макаланын аты
 1. ЮРИДИКАЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ИНСТИТУТУ
 2. None
 3. None
Аннотация
 1. None
 2. None
 3. None
Негизги сөздөр
 1. None
 2. None
 3. None
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Мурзаибраимов Н.Б. ЮРИДИКАЛЫК ЖООПКЕРЧИЛИК ИНСТИТУТУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 169-170