New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Шарипов Н.С., Одинаев Ш.Т.
 2. None
 3. None
Title
 1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Шарипов Н.С., Одинаев Ш.Т. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. №. 10. C. 37-40