New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ураимов К.О.
 2. None
 3. None
Title
 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА В ПОЗДНИХ ТРУДАХ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Ураимов К.О. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА В ПОЗДНИХ ТРУДАХ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2017. №. 10. C. 197-201