New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мендибаев Н.
 2. None
 3. None
Title
 1. АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ АЙЫЛДЫК ҮЙ-БҮЛӨНҮН ӨЗ КЕЛБЕТИН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (СОЦИОЛОГИЯЛЫК ТАЛДОО)
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Мендибаев Н. АЗЫРКЫ МЕЗГИЛДЕГИ АЙЫЛДЫК ҮЙ-БҮЛӨНҮН ӨЗ КЕЛБЕТИН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ АЙРЫМ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (СОЦИОЛОГИЯЛЫК ТАЛДОО). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 3. C. 169-171