New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бокоева Ж.Т.
 2. None
 3. None
Title
 1. КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ МАХАБАТ ТЕМАСЫ (ОМОР СУЛТАНОВДУН ЫРЛАРЫНЫН МИСАЛЫНДА)
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Бокоева Ж.Т. КЫРГЫЗ ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ МАХАБАТ ТЕМАСЫ (ОМОР СУЛТАНОВДУН ЫРЛАРЫНЫН МИСАЛЫНДА). Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 219-221