New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мүжахит А.П.
 2. None
 3. None
Title
 1. ЧҮЙ ӨРӨНҮНДӨГҮ ЖЕР БЕТИНЕ КҮНДҮН ЧАЧЫРАНДЫ ЖАНА СУММАЛЫК РАДИАЦИЯНЫН КЕЛИШИ
 2. None
 3. None
Abstract
 1. None
 2. None
 3. None
Keywords
 1. None
 2. None
 3. None
Authors info
 1. None
 2. None
 3. None
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Мүжахит А.П. ЧҮЙ ӨРӨНҮНДӨГҮ ЖЕР БЕТИНЕ КҮНДҮН ЧАЧЫРАНДЫ ЖАНА СУММАЛЫК РАДИАЦИЯНЫН КЕЛИШИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2014. №. 1. C. 51-54