Жаңы саны

2020, №: 6

Кененирээк

Известия ВУЗов Кыргызстана

2020, №. 6, Макалалар: 69
Таштанбаева В.О.
КӨТӨРГҮЧ ОРНОТУУНУН БОЛОТ АРКАНЫНЫН ЧЫҢАЛУУСУН ТЕОРИЯЛЫК ЖАКТАН ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 6. C. 3-6
Тентиев Р.Б., Молдобаева Т.Р., Омокеева А.А.
ГЕНЕРАТОРДУН КОРГООСУ ҮЧҮН ЭЛЕКТРОМАГНИТТИК ПАРАМЕТРДИК ЖЫШТЫКТЫ ЭКИГЕ БӨЛҮШТҮРГҮЧҮНДӨГҮ ТЕРМЕЛҮҮЛӨРДҮН ДҮҮЛҮГҮСҮНҮН ШАРТТАРЫ .2020. №. 6. C. 7-14
Орозалиев А.А.
БАТКЕН ОБЛАСТЫНЫН АЛКАКТАР БОЮНЧА АЙМАКТАРДАГЫ ӨНӨР-ЖАЙ ИШКАНАЛАРДЫН АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРЛЕРИ .2020. №. 6. C. 15-19
Джиенбекова Ч.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕҢИЛДЕНТИЛГЕН ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН КАМСЫЗДОО: ТҮЗҮЛҮШҮ, МАСЕЛЕЛЕРИ ЖАНА КЕЛЕЧЕКТЕРИ .2020. №. 6. C. 20-23
Исраилова Д.К.
АЗЫРКЫ УЧУРДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ВИРУСТУК ГЕПАТИТ МЕНЕН ООРУГАН ООРУЛУУЛАРДЫ ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН КАМСЫЗДОО .2020. №. 6. C. 24-28
Маманов М.А.
ОШ ОБЛУСУНДА БААРДЫК КУРАКТАГЫ КАЛКТЫН АРАСЫНДАГЫ УГУУ ЖӨНДӨМҮНҮН ЖОГОТУУСУНУН ТАРАЛЫШЫ .2020. №. 6. C. 29-33
Маткеева А.Т.
КӨҢҮЛ БУРУУНУН ЖЕТИШСИЗДИГИНИН ГИПЕРАКТИВДҮҮЛҮГҮ МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН ФИЗИКАЛЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮНҮН АСПЕКТИЛЕРИ .2020. №. 6. C. 34-38
Маткеева А.Т., Ашералиев М.Е., Маймерова Г.Ш.
БАЛДАРДЫН КӨҢҮЛДҮН ЖЕТИШСИЗДИГИНИН ГИПЕРАКТИВДҮҮЛҮК СИНДРОМУ .2020. №. 6. C. 39-42
Мырзабеков Э.М.
CААМАЙ ЫЛДЫЙКЫ ЖААК МУУНУН ДАРТТАРЫ МЕНЕН ООРУГАН БЕЙТАПТАРДЫН МАГНИТТИК-РЕЗОНАНСТЫК ТОМОГРАФИЯДАГЫ СТРУКТУРАЛЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ .2020. №. 6. C. 43-47
Сооданбекова А.С., Абдуллаев Д.Н., Садвакасова Ж.М.
АУТОИММУНДУК КЕЛИП ЧЫГЫШЫ БОЮНЧА АРТИКУЛЯРДЫК СИНДРОМУДУН МОРФОФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2020. №. 6. C. 48-52
Чолпонбаев К.С., Тургуналиева М.А., Артыкбаев С.М.
НАРКОТИКАЛЫК АНАЛГЕТИКТЕРГЕ БОЛГОН МУКТАЖДЫКТЫ ТУУРА ЭСЕПТӨӨ - РАК ООРУЛАРЫНДА ӨНӨККӨТ ООРУ СИНДРОМУН ДАРЫЛООДО МААНИЛҮҮ БӨЛҮМ .2020. №. 6. C. 53-55
Эмилбеков М.Э.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЫЙШЫК МОЮН ООРУСУНУН ТАРАЛАШЫНЫН БОЖОМОЛУУ .2020. №. 6. C. 56-60
Эмилбеков М.Э., Узакбаев К.А., Амираев Н.А.
КРИВОШЕЯ ООРУСУ (КЫЙШЫК МОЮН) МЕНЕН ООРУГАН БАЛДАРДЫН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООНУН НАТЫЙЖАЛЫРЫНЫН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ .2020. №. 6. C. 61-64
Эсеналиева А.О.
АЛЛЕРГИЯГА КАРШЫ ДАРЫ-ДАРМЕКТЕРДИ АЗЫРКЫ ЭТАПТА КОЛДОНУУ: НАТЫЙЖАЛУУЛУК ЖАНА ФАРМАКОКООПСУЗДУК МАСЕЛЕЛЕРИ .2020. №. 6. C. 65-69
Табылдиева Ч.Т., Чолпонбаев К.С., Артыкбаев С.М.
МАМЫР ЧӨПТҮН ЭКСТРАКЦИЯНЫН ТОЛУКТУГУНА ТААСИР ЭТҮҮЧҮ НЕГИЗГИ ФАКТОРЛОР .2020. №. 6. C. 70-72
Абдуллаева Н.А.
РЫНОКТУК МАМИЛЕЛЕРДИН ШАРТЫНДА ЛИЗИНГДИ АНЫКТООГО МАМИЛЕЛЕРДИН ЖАНА ПИКИРЛЕРДИ СЕРЕПТӨӨНҮН ЭВОЛЮЦИЯСЫН ИЗИЛДӨӨ .2020. №. 6. C. 73-76
Абдуллаева Н.А.
АЗЫРКЫ БАЗАР ШАРТЫНДА ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕБИН УЮШТУРУУДАГЫ КӨЙГӨЙЛӨР .2020. №. 6. C. 77-80
Атаканов Б.К.
КЫРГЫЗСТАНДА АЙМАКТЫК РЕГИОНДОШТУРУУ ШАРТТАРЫ МАМЛЕКЕТТИК МЕТОДОЛОГИЯСЫ БАШКАРУУ БААЛОО АСИММЕТРИЯСЫ ЖАНА МЕЙКИНДИК ПОЛЯРИЗАЦИЯЛЫК СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАРЫ .2020. №. 6. C. 81-85
Ашымова А.С.
ӨНӨР ЖАЙ ТАРМАГЫНЫН ИШКАНАЛАРЫНЫН АКТИВДЕРИН ТҮПТӨӨ БУЛАКТАРЫНЫН ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНЫН ПОСТУЛАТТАРЫН ЖАНА СТАНДАРТТАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ .2020. №. 6. C. 86-91
Ашымова А.C.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИЧКИ КОНТРОЛЬ ЖАНА АУДИТ КЫЗМАТТАРЫНЫН РЫНОГУН ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА АНЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖӨНГӨ САЛУУ СТРАТЕГИЯСЫ .2020. №. 6. C. 92-95
Береналиев Т.К.
КЫРГЫЗСТАНДА ЭКОНОМИКАНЫ ӨСТҮРҮҮ ФАКТОРУНУН НЕГИЗИ ЭЛ АРАЛЫК ЛОГИСТИКАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮ .2020. №. 6. C. 96-99
Береналиев Т.К.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНДӨ АГРОКЛАСТЕРДИК БОРБОРДУ ЛОГИСТИКАЛЫК СИСТЕМАНЫН ПРИНЦИПТЕРИ МЕНЕН ТҮЗҮҮ .2020. №. 6. C. 100-105
Ибраева В.Ш., Усенов Э.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК РЫНОГУНУН ЖУМУШЧУ КҮЧҮН СУНУШТООНУ КӨБӨЙТҮҮЧҮ КОШУМЧА ФАКТОРЛОР .2020. №. 6. C. 106-109
Кадырова Б.М., Осмонов З.А., Бусурманкулова У.Н.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕГИОНДОРУНУН БЮДЖЕТИНИН САЛЫКТЫК КИРЕШЕЛЕРИНИН КИРЕШЕ БАЗАСЫНА ЭКОНОМЕТРИКАЛЫК АНАЛИЗ .2020. №. 6. C. 110-116
Омошев Т.Т.
ЗАМАНБАП РЫНОКТУК ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРТЫНДА МОДЕЛДӨӨНҮН НЕГИЗИНДЕ АЙЫЛ ЧАРБАСЫНЫН НЕГИЗГИ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ЭКОНОМИКАЛЫК БОЛЖОЛДОО .2020. №. 6. C. 117-123
Омошев Т.Т.
ӨНДҮРҮШТҮК УЧАСТОКТУ НАТЫЙЖАЛУУ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮНҮН СЕБИЛГЕН АЯНТТАРЫН БӨЛҮШТҮРҮҮНҮ ОПТИМАЛДАШТАРУУ АРКЫЛУУ ЭКОНОМИКАЛЫК ӨСҮШТҮ БОЖОМОЛДООНУН НЕГИЗДЕМЕСИ .2020. №. 6. C. 124-129
Тургунбаев М.Ж.
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН АГРАРДЫК СЕКТОРУНДА КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУНУН НАТЫЙЖАЛУУ МЕХАНИЗМДЕРИН КАЛЫПТАНДЫРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ .2020. №. 6. C. 130-136
Эргешов М.К.
РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧАРБАКЕР СУБЪЕКТТЕРИНИН ӨНДҮРҮШҮНҮН ЧЫГЫМДАРЫН БОЖОМОЛДОО ЖАНА ТАЛДОО: ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА ЖАНА ПРАКТИКА .2020. №. 6. C. 137-140
Эргешов М.К.
АЙЫЛ ЧАРБА ИШКАНАЛАРЫНЫН ЧЫГАРГАН ПРОДУКЦИЯЛАРЫН ЭКОНОМИКА-МАТЕМАТИКАЛЫК ЫКМАЛАРДЫН ЖАРДАМЫ МЕНЕН БОЖОМОЛДОО ЖОЛДОРУ .2020. №. 6. C. 141-145
Утирова Б.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК СЕКТОРУН ӨНҮКТҮРҮҮ .2020. №. 6. C. 146-151
Утирова Б.Б., Джакыпова М.А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН ЖАНА АКЧА-КРЕДИТ САЯСАТЫНЫН АЙРЫМ АСПЕКТИЛЕРИ .2020. №. 6. C. 152-157
Камчыбекова С.М.
ЖАРАНДЫК ИДЕНТТҮҮЛҮК ЖАНА МЕКЕНЧИЛДИК – МАМЛЕКЕТТИК ТУРУКТУУЛУКТУН НЕГИЗИ .2020. №. 6. C. 158-163
Абакирова А.М., Кадыров Б.
УКУКТУК БАШКАРУУ АКТЫЛАРДЫН ЖҮЗӨӨГӨ АШЫРУУСУН ӨРКҮНДӨТҮҮ .2020. №. 6. C. 164-167
Дуйсенов Э.Э., Айтмамат кызы А.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ НИКЕ-ҮЙ-БҮЛѲЛҮК МАМИЛЕЛЕРДИН СПЕЦИФИКАЛЫК ѲЗГѲЧѲЛҮКТѲРҮ .2020. №. 6. C. 168-172
Кенешбек кызы Д.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПАРЛАМЕНТИНДЕГИ ФРАКЦИЯ МЕНЕН ДЕПУТАТТЫН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ .2020. №. 6. C. 173-179
Оморова Г.С., Пазылов Н.А., Мазитов Р.Я.
ИШЕНИМ КАТ БОЮНЧА БҮТҮМДӨРДҮ ТҮЗҮҮ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2020. №. 6. C. 180-183
Осмонбаева К.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДАГЫ КАДРЛАРДЫ БАШКАРУУНУ ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ЧЕНЕМДИК-УКУКТУК АКТЫЛАРДЫН СИСТЕМАСЫ .2020. №. 6. C. 184-187
Осмонбаева К.М.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГУМАНИТАРДЫК ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН КАДРЛАР РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ СУБЪЕКТИЛЕРИ .2020. №. 6. C. 188-191
Токтогулов А.А., Тотубаева А.Т.
ЖАРАНДАРДЫН КАЙРЫЛУУЛАРЫН КАРООДО ЖОГОРКУ КЕҢЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН КАМСЫЗ КЫЛУУДАГЫ НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР .2020. №. 6. C. 192-195
Тотубаева А.Т.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕӉЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ .2020. №. 6. C. 196-199
Чекирова А.К.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КАЛКТЫН МИГРАЦИЯСЫНА УКУКТУК МҮНӨЗДӨМӨ .2020. №. 6. C. 200-203
Мамбетова К
«КЫРГЫЗ» ЭТНОНИМИНИН ТАРЫХТА ТАРЖЫМАЛАНЫШЫ .2020. №. 6. C. 204-208
Мамбетова К.
УЛУУ КЫРГЫЗ ДӨӨЛӨТҮ .2020. №. 6. C. 209-213
Сайпидинова К.С., Каулбекова Р.А.
КЫРГЫЗДАРДЫН САЛТТУУ ТАМАК АШЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2020. №. 6. C. 214-217
Таиров К.А., Шеров Ш.Б.
УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ЖЫЛДАРЫНДАГЫ СҮЛҮКТҮ ШААРЫНЫН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ, ФРОНТТОГУ ЖАНА ООРУКТАГЫ КҮЖҮРМӨН ЭРДИКТЕРИ .2020. №. 6. C. 218-222
Шеров Ш.Б., Таиров К.А.
ПЛЮРАЛИСТТИК ИНДОНЕЗИЯДАГЫ ИСЛАМДЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2020. №. 6. C. 223-226
Абдразакова А., Мурат Буркан Сербест
СОВЕТТЕР СОЮЗУ УЧУРУНДА SUI GENERIS УЛУТЧУЛДУК: НЕОСЛАВЯНОФИЛИЗМ .2020. №. 6. C. 227-233
Балтабаев Ж.Р.
ПОСТСОВЕТТИК МЕЙКИНДИКТЕГИ ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИН ƟЗГƟЧƟЛҮКТƟРҮ .2020. №. 6. C. 234-238
Ишчи Арманбек
ООГАНСТАНДЫН ИШТЕРИ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРГА КЫРГЫЗСТАНДЫН КАТЫШУУСУ .2020. №. 6. C. 239-242
Карыбекова Г.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАҢГИЗАТТАРДЫ МЫЙЗАМСЫЗ ЖҮГҮРТҮҮГӨ КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ТАРМАГЫНДАГЫ САЯСАТЫ .2020. №. 6. C. 243-246
Карыбекова Г.Б.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАҢГИСАЯСАТЫ .2020. №. 6. C. 247-250
Акматова Ч.
«АДАБИЙ ОКУУ» ПРЕДМЕТИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАНА ТИЛДИК КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН УСУЛДАРЫ .2020. №. 6. C. 251-256
Акматова Ч.
«АДАБИЙ ОКУУ» САБАГЫНДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККѲ НЕГИЗДЕП ОКУТУУ .2020. №. 6. C. 257-261
Саттарова А.Т., Тагаева Ж.Т
ПРЕДМЕТТИК БАЙЛАНЫШТАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУНУН ЖАНА ИНТЕГРАЦИЯЛАП ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ .2020. №. 6. C. 262-266
Эсенгулова М.М., Чокобаева Г.
ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН БАШКАРУУ СУРООСУНУН АКТУАЛДУУЛУГУ .2020. №. 6. C. 267-271
Эсенгулова М.М., Чокобаева Г
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДѲ НЕГИЗГИ ПАРАДИГМА КАТАРЫ .2020. №. 6. C. 272-277
Качикеев Т.Ж., Кожогелдиев А.С.
ЭРТЕ ЖАШ КУРАКТАГЫ БАЛДАРДЫН НЕГИЗГИ ИШ-АРАКЕТИ, ПСИХИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН НЕГИЗДҮҮ ШАРТЫ КАТАРЫ .2020. №. 6. C. 278-281
Качикеев Т.Ж., Кожогелдиева М.А.
ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА И ТРАДИЦИИ КЫРГЫЗОВ .2020. №. 6. C. 282-286
Жакыпова З.Ж.
КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРИНИН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШТЕРИН КОНТЕКСТТУАЛДУУ ОКУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ МЕНЕН ЖАНДЫРУУ .2020. №. 6. C. 287-290
Жакыпова З.Ж.
СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМ БЕРҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮДӨ КОНТЕКСТТИК ТЕХНОЛОГИЯНЫН РОЛУ .2020. №. 6. C. 291-294
Бийгелдиева Н.А.
КӨРКӨМ ТЕКСТТЕГИ РЕТРОСПЕКЦИЯ ЖАНА ПРОСПЕКЦИЯ КАТЕГОРИЯСЫ .2020. №. 6. C. 295-298
Жунушова К.К.
ДИПЛОМАТИЯЛЫК ТЕРМИНДЕРДИН МАЗМУНУ ЖАНА АЛАРДЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ .2020. №. 6. C. 299-302
Ибрагимова Т.Г.
СУБЪЕКТ ЖАНА ПРЕДИКАТ – ЭКИ ТУТУМДУУ ЖАЛАҢ СҮЙЛӨМДҮН СЕМАНТИКАЛЫК НЕГИЗИ .2020. №. 6. C. 303-305
Кайыпова К.О.
АСАН ЖАКШЫЛЫКОВДУН АҢГЕМЕЛЕРИНИН ИДЕЯЛЫК-КӨРКӨМДҮК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ ЖАНА ПОЭТИКАСЫ .2020. №. 6. C. 306-309
Сабыр уулу А.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ КУТ ТҮШҮНҮГҮНҮН ГЕНЕЗИСИ .2020. №. 6. C. 310-313
Сабыр уулу А.
«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ ТЕҢИРГЕ ИШЕНҮҮ КУЛЬТУНУН ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ .2020. №. 6. C. 314-317
Солтоноев А.М.
ОМОНИМДЕРДИН ГРАММАТИКАЛЫК ЖОЛ МЕНЕН УЮШУЛУШ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ .2020. №. 6. C. 318-321
Джумагазиева Н
ИНВАЙРОМЕНТАЛДУУ ПУБЛИЦИСТИКАНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ МЕНЕН МАНЫЗЫНА КӨЗ КАРАШ .2020. №. 6. C. 322-326
Джумагазиева Н.
И. МАНСУРОВДУН, Ш. АБДЫРАМАНОВДУН, К. ОМУРКУЛОВДУН, К. КАДЫРОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАР .2020. №. 6. C. 327-331